ABB je světová jednička v oblasti decentralizovaných řídicích systémů

S tržním podílem kolem 20 % napříč odvětvími je ABB lídrem v oblasti digitálního řízení a automatizace. Potvrdila to zpráva „Světový trh decentralizovaných řídicích systémů 2016–2021“

Tato zpráva, kterou vydala poradenská firma ARC, uvádí, že ABB si postavení tržního lídra drží již od roku 1999. Analýza ARC bere v úvahu různé faktory, jako je například tržní velikost a segmentace, tržní prognóza, struktura odvětví, tržní podíl, profil dodavatelů a další.

Zpráva ARC rovněž oceňuje ABB za uvedení ABB Ability™, jednotné digitální nabídky pro různá odvětví. ABB Ability pomáhá zákazníkům v odvětvích energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury vyvíjet nové a rozvíjet stávající procesy poskytováním informaci, optimalizací plánování a řízením úkonů v reálném čase. Výsledky lze pak vložit do řídicích systémů, a tím zlepšit klíčové ukazatele, jako je doba bezporuchového provozu, rychlost a výnos.

„S instalovanou základnou přes 70 milionů připojených zařízení a 70 000 řídicích systémů a s každoročními investicemi do výzkumu a vývoje ve výši 1,5 miliardy USD je ABB lídrem v digitální transformaci průmyslu,“ uvedl Peter Terwiesch, prezident divize ABB Průmyslová automatizace.

Prestižnímu uznání od ARC předcházelo nedávné ocenění od konzultantské firmy Frost & Sullivan, která ABB vyhlásila Společností roku 2017. ABB je chválena za příkladný příspěvek k digitalizaci svým portfoliem decentralizovaných řídicích systémů. Díky hlubokým znalostem a bezkonkurenčním zkušenostem v oboru digitálních technologií ABB pomáhá svým zákazníkům z odvětví energetiky, vodárenství a zpracovatelského průmyslu optimálně uspokojovat jejich potřeby a dosahovat udržitelného růstu.

Systém ABB Ability 800xA má zásadní význam pro úspěch světově největšího chemického komplexu Sadara, který se buduje v jediné fázi. Monitorování a automatizace celého výrobního procesu je plně integrována se systémem 800xA. Celé portfolio obnáší 18 řídicích systémů a 260 operátorských stanic.

Integrační schopnosti rovněž pomohly dolu Garpenberg, stát se jedním z nákladově nejefektivnějších a nejmodernějších dolů na světě. Výtahy, pohony, větrání, odvodňování, rozvodny, pásové dopravníky, drtiče, skladování rudy a údržba, a také správa dokumentů a komunikace, to všechno je integrováno do automatizačního systému. Před nedávnem si společnost Emami Cement vybrala systém 800xA pro automatizaci nového výrobního závodu, který přispěje k růstu infrastruktury v Indii.

ABB pomáhá elektrárnám i památkám UNESCO

ABB Ability Symphony® Plus například slouží jako základní řešení pro integraci nové technologie pro řízení emisí v elektrárně ve Wisconsinu ve Spojených státech. Uplatňuje se při ochraně Benátek, památky světového dědictví UNESCO, před záplavami, a to řízením městského protipovodňového systému MOSE. ABB Ability Symphony® Plus se uplatňuje jako automatizační a elektrifikační řešení pro Adani, největší sluneční elektrárnu na jednom místě, která se nachází v Kamuthi v Indii. Vietnamské společnosti Saigon Water Corporation (SAWACO) pak umožňuje řídit a provozovat infrastrukturu v reálném čase, čím výrazně snižuje množství vody, z níž neplynou žádné příjmy.

ABB (ABBN: Six Swiss Ex) je lídr a průkopník v oboru elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Zákazníci ABB pocházejí z odvětví energetiky, průmyslu, dopravy a infastruktury z celého světa. V návaznosti na více než 125 let tradice inovací dnes společnost ABB tvoří budoucnost průmyslové digitalizace a je hybnou silou energetické a čtvrté průmyslové revoluce. ABB působí ve více než 100 státech a má přibližně 136 000 zaměstnanců. www.abb.com

 

Reklamy
Označeno tagem