Každý Čech odevzdal loni k recyklaci v průměru šest a půl baterie

Praha, 27. února 2017 – V loňském roce odevzdali Češi k recyklaci 1 681 tun použitých baterií. Každý obyvatel České republiky vytřídil v průměru 159 gramů baterií, což zhruba odpovídá 6,5 tužkovým bateriím typu AA. Z aktuálních statistik neziskové společnosti ECOBAT, která v Česku zajišťuje zpětný odběr baterií, dále vyplývá, že účinnost sběru baterií již dosahuje 46,3 %. Na recyklaci tedy končí necelá polovina všech baterií, které byly dány do oběhu. Nejaktivnější ve sběru jsou lidé v Jihomoravském kraji, kteří na obyvatele vytřídili rekordních 258 gramů baterií. Paradoxně nejhorší je další moravský kraj, a to Moravskoslezský, se 73 gramy baterií odevzdaných k recyklaci na obyvatele.

„Meziročně se množství baterií odevzdaných k recyklaci zvýšilo o 3 %. To považujeme za výborný výsledek. Zvláště pokud přihlédneme k tomu, že rok 2016 byl rekordní a nám se i v loňském roce podařilo vysoká čísla udržet,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel společnosti ECOBAT a dodává: „Radost máme také z toho, že v třídění baterií patříme mezi nejlepší země regionu, a daří se nám plnit velmi náročnou normu Evropské unie, která počínaje rokem 2016 ukládá členským státům unie k recyklaci odevzdat minimálně 45 % všech baterií, které byly v daném roce dány do oběhu.“

Čtvrtina baterií z obcí, třetina z obchodní sítě

Téměř čtvrtina baterií (23 %) je do recyklačního procesu předána z měst a obcí. Lidé zde mají možnost vhazovat baterie do červených venkovních kontejnerů, odnášet do sběrných dvorů a některé úřady dokonce pro své obyvatele zřizují sběrné nádoby přímo v městských a obecních úřadech. Řada měst a obcí se také aktivně zapojuje do osvěty a motivace lidí k třídění baterií. Dále téměř každá desátá baterie je k recyklaci předána díky školám zapojeným do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Stále více lidí se učí odevzdávat použité baterie na sběrných místech v obchodech. Zde končí 30 % všech baterií. Dalších 34 % baterií pochází z firem – nejčastěji z jejich provozů. Mnozí zaměstnavatelé se však již také aktivně zapojují do osvěty a v rámci svých obecně prospěšných aktivit zřizují pro své zaměstnance sběrná místa přímo na pracovištích.

Rozdíly v krajích jsou velké

Ve čtyřech nejlepších krajích republiky se v roce 2017 podařilo vytřídit více než 200 gramů baterií na obyvatele. Konkrétně jde o Jihomoravský kraj (258 gramů na obyvatele za rok), Středočeský kraj (213 gramů), Kraj Vysočina (222 gramů) a Hlavní město Praha (211 gramů). Naopak sběru baterií se příliš nedaří v severních částech republiky. Dlouhodobě zaostávají Moravskoslezský, Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. „Určitou roli patrně hrají i socioekonomické poměry v regionech, ale vedle toho ze statistik krásně vidíme, jak se zlepšují výsledky v krajích, městech a obcích, které třídění baterií aktivně podporují prostřednictvím osvětových akcí. Stejně tak velkou pochvalu zaslouží školy, které vedou k třídění baterií své žáky. Za všechny bych zmínil základní školu ZŠ Vápno v Pardubickém kraji. Velikostí spíše menší škola dokázala k recyklaci odevzdat 1 808 kg baterií, což je nejvyšší číslo v celé republice,“ doplňuje Petr Kratochvíl z ECOBATu.

Sběr přenosných baterií po krajích 2017
Kraj Celkem kg Srovnání 2017/2016 kg na obyvatele
Hl. m. Praha 272 728 -7 % 0,211
Jihočeský 83 809 3 % 0,131
Jihomoravský 304 743 35 % 0,258
Karlovarský 25 054 14 % 0,085
Královéhradecký 85 037 23 % 0,154
Liberecký 41 156 8 % 0,093
Moravskoslezský 87 833 -1 % 0,073
Olomoucký 81 961 9 % 0,129
Pardubický 54 974 19 % 0,106
Plzeňský 77 857 -13 % 0,134
Středočeský 287 469 -10 % 0,213
Ústecký 74 707 19 % 0,091
Vysočina 113 084 11 % 0,222
Zlínský 91 028 -27 % 0,156
Celkem 1 681 440 3 % 0,159

ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií v České republice. V roce 2017 zpětně odebrala 1 681 tun baterií, což představuje 46 % baterií dodaných na trh. ECOBAT provozuje více než 20 000 míst zpětného odběru.

Program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je podporován kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.

 

Reklamy