„Zájem o flexibilitu pracovního prostředí mezi zaměstnanci roste,“ říká Zdeňka Studená z FLEXJOBS, lektorka společnosti Top Vision

Praha, 12. března 2018 – Stále více lidi se při hledání nového zaměstnání rozhoduje i podle toho, zda si mohou sami zvolit místo a režim výkonu práce. Flexibilita pracovního místa navíc podle průzkumů zvyšuje motivaci zaměstnanců i růst obratu firmy.

Flexibilita lidem přináší volbu ohledně místa, času a způsobu výkonu práce. Proto jsou firmy, nabízející flexibilitu místa výkonu práce, dnes tolik žádané. Podle zprávy britské instituce CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) až 72 % dotazovaných zaměstnavatelů věří, že zavedení pracovní flexibility má pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců,“ říká Zdenka Studená, lektorka společnosti Top Vision, patřící pod největší českou vzdělávací skupinu EDUA Group. A dodává, že průzkum Aon Hewitt in Trends in Global Employee Engagement dokazuje, že zavedení flexibility pracoviště může zvýšit motivaci zaměstnanců až o jedno procento a současně zvýšit růst obratu firmy o 0,6 procenta. Tento trend na straně zaměstnanců navíc jednoznačně roste. A podle průzkumů bude do tří let flexibilita práce hlavním faktorem při výběru zaměstnavatele. I náš průzkum FLEXJOBS v Česku prokázal, že flexibilita je důležitým faktorem volby pro 77 % dotázaných, a pro 23 % dokonce velmi důležitý,“ říká Zdenka Studená.

Zajímavé přitom podle ní je, že pozorujeme dva rovnovážně zastoupené důvody, proč lidé flexibilitu vyžadují. Prvním je důvod být efektivnějším v práci díky autonomii a možnosti volby. Druhým je pak lepší rovnováha mezi prací a soukromým životem. Realita na straně firem to však ještě dostatečně nereflektuje,“ říká dále Zdeňka Studená. Jedná-li se o lidi, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat na plný úvazek, procento nabízených pozic na zkrácený úvazek je aktuálně necelých 10 % ze všech obsazovaných pozic. Ovšem toto číslo narůstá. Ještě v roce 2015 to bylo 6 % a v letech předtím stabilně 5 %. Nicméně průměr v EU dosahuje dlouhodobě téměř 19 %.  Jedná-li se pak o ty, kteří hledají flexibilitu spíše jako autonomii v práci, kde si mohou částečně volit místo nebo čas, kde zrovna pracují, jsou možnosti o trochu lepší. Pružnou pracovní dobu má dnes 46 % ze všech zaměstnanců v ČR a možnost občasné práce z domova 20 % všech zaměstnanců. Stále to však není dost pro podporu růstu firem a využití potenciálu lidí,“ dodává Zdenka Studená.