Průzkum společností PayPal a Deloitte: e-commerce a malé a středně velké firmy jsou motorem hospodářského růstu nejenom v Česku, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy

  • Střední a východní Evropa je jeden z nejrychleji se rozvíjejících regionů na evropském kontinentu, ve kterém roste HDP rychleji, než je průměr v EU.
  • Hlavními faktory tohoto úspěchu jsou velký potenciál místního talentu, přechod na digitální hospodářství a rychle rostoucí online obchodování (růst o 200 % od roku 2007).
  • Malé a střední firmy podporují rozvoj jako přední tvůrci pracovních míst a přední exportéři v regionu.
  • Česká republika, která je důležitým exportérem ve střední a východní Evropě a trhem pro elektronické obchodování, jenž v roce 2017 zaznamenal obrat 2,58 miliardy USD, je jednou z předních zemí v tomto regionu.

Praha, 22. března 2018: PayPal, globální technologická platforma a lídr v oblasti digitálních plateb, dnes spolu se společností Deloitte oznámila výsledky nového průzkumu, který sledoval, co pohání hospodářský růst v regionu střední a východní Evropy. Hlavní závěry poukazují na to, že motorem ekonomického růstu a expanze místních firem je přechod na digitální hospodářství a růst objemu elektronického obchodu (v regionu objem tržeb přes online obchod vzrostl o 200 % od roku 2007). Navíc jsou to malé a středně velké firmy, které pohánějí ekonomiku kupředu. Díky tomuto významnému růstu se společnosti PayPal a Deloitte rozhodly nazývat země tohoto regionu, který se táhne od Pobaltí přes střední Evropu až k Balkánu, Novými evropskými tygry (New European Tigers).

Jak je na tom „český tygr“ ?

Firmy v České republice jsou součástí dynamického regionálního růstu: Export tzv. Nových evropských tygrů představuje 56 % HDP celého regionu, což je o 14 procentních bodů více ve srovnání s ostatními zeměmi EU.  Region také ukazuje významný růst produktivity, oproti roku 2007 o 9 %. To je téměř dvojnásobek růstu rozvinutějších evropských ekonomik. Každá čtvrtá malá a středně velká firma zaregistrovaná v Evropské unie (konkrétně se jedná o 5,2 milionů z celkových 22 milionů) se nachází v jedné ze zemí regionu Nových evropských tygrů.

Česká ekonomika patří k nejlepším v tomto regionu, co se týče hospodářského růstu. Česká republika má mezi těmito zeměmi třetí nejvyšší HDP a druhý nevyšší počet malých a středně velkých firem.  Počet firem ve skupině SME (malé a středně velké firmy) byl těsně pod hranicí 1 milion v roce 2016, přitom na 38.000 z nich uvádělo, že mají počet zaměstnanců vyšší než 10.  České malé a středně velké firmy vytvářejí 67 % nových pracovních míst, což víceméně odpovídá 68 %, který v tomto směru vykazuje celý region Nových evropských tygrů.

„Ve společnosti PayPal jsme si vědomi významného růstu a rozvoje tohoto regionu. Již řadu let jsme svědky rychlého růstu místního sektoru malých a středních firem, rychlého osvojování nových technologií a rozvoje elektronického obchodování. To přispívá ke zmenšování hospodářských rozdílů mezi těmito zeměmi a rozvinutějšími evropskými ekonomikami. Rozhodli jsme se provést tento průzkum, abychom zjistili, zda nové technologie v oblastech obchodu a plateb, tedy v oblastech, které nás obzvláště zajímají, pomáhají posilovat rozvoj regionu. Skutečně nás potěšilo, když jsme odhalili, jak obrovskou roli hrají malé a střední firmy v podpoře hospodářského růstu regionu. Je povzbudivé zjistit, že důležitou součástí tohoto růstu je online export,“ vysvětluje Marcin Glogowski, generální ředitel společnosti PayPal pro střední a východní Evropu.

Investice, vzdělání a přechod na digitální hospodářství pohání lokální růst

V poslední dekádě česká ekonomika velmi těžila z významných investic. To zahrnuje jak přímé zahraniční investice (FDI), tak podporu z kohezních a strukturálních fondů Evropské unie. Česká republika by měla získat na 24,2 miliard eur z rozpočtu Evropské unie jako součást současného rozpočtového rámce na období 2014-2020.  

Zpráva ukazuje, že české firmy jsou na špičce v řadě oblastí. Pokud se například podíváme na hodnocení vyspělosti trhu, zjistíme, že se české firmy umístily mezi nejlepšími v schopnostech udržet si talentované zaměstnance a přitáhnout zahraniční studenty.  Česko vede také v oblasti infrastruktury, když získalo nejlepší hodnocení v regionu za logistickou infrastrukturu, pokrytí širokopásmovou sítí 4G a výstavbu dálnic.

České firmy rovněž rychle uchopily možnosti, které jim nabízí jednotný trh Evropské unie, stejně jako příležitosti obchodovat online v zahraničí, na vzdálených trzích po celém světě. Napříč všemi zeměmi označovanými jako Noví evropští tygři platí, že jsou to malé a středně velké firmy, které tvoří skoro polovinu celkového vývozu. Generují na 49 % celkové hodnoty prodaného zboží a služeb (což je o 4 procentní body více než vykazuje západní Evropa). Česká republika má přes 22.000 vývozců, 93 % tvoří právě malé a středně velké firmy.

„Vysoká míra exportu je důkazem hospodářského rozvoje a přirozenou cestou k růstu pro firmy v tomto regionu. Internet, jako pobídka k růstu, usnadňuje místním malým a středním firmám více než kdykoli dříve rozšíření podnikání přes hranice. V naší zprávě jsme se detailně věnovali řadě společností ze zemí střední a východní Evropy a všechny tyto společnosti sdílely globální vizi,“ uvedla Julia Patorska, vedoucí týmu hospodářských analýz ze společnosti Deloitte.

Češi jsou silní v segmentu e-commerce

Podle zprávy o Nových evropských tygrech má Česká republika třetí největší tržní hodnotu segmentu elektronického obchodování v regionu, když před ní je pouze Polsko a Finsko.  Zpráva rovněž ukazuje, že na českém trhu je téměř 5 milionů pravidelných online nakupujících. To je srovnatelné číslo s Maďarskem a výrazně více než například vykazuje sousední Slovensko. Česká republika má také 56% úroveň penetrace elektronického obchodování, což je o 16 procentních bodů více, než je regionální průměr.

České republika vede v celém regionu v elektronickém obchodování zaměřeném na zahraniční trhy.  Průzkum zjistil, že Česká republika má více než 3.500 online vývozců, přitom nejsou do tohoto čísla ještě zahrnuty tzv. mikro firmy, tedy firmy s méně než 10 zaměstnanci. Jedná se o nejvyšší počet v porovnání s ostatními Novými evropskými tygry. 94 % z těchto firem jsou malé a středně velké firmy, z nichž 71 % zaměstnává 10 až 49 osob.  

49 % malých a středně velkých firem obchodujících online jsou vývozci, a téměř 38 % malých a středně velkých firem zaměřených na vývoz uvádí, že své produkty prodávají online v zahraničí. Tato hodnota je vyšší než průměr jak pro region Nových evropských tygrů, tak pro západní Evropu. Podle aktuálních dat společnosti PayPal čeští online vývozci, stejně jako firmy z ostatních zemí regionu, prodávají své zboží a služby nejčastěji zákazníkům ve Spojených státech amerických, v Německu a ve Velké Británii. Ke klíčovým produktovým segmentům patří software, móda, náhradní díly pro auta, kosmetika, elektronika a cestování.

„Přirozeným směrem dalšího vývoje regionálních ekonomik „nových evropských tygrů“ je zaměření na další investice do inovativních oborů, rozvoj sektoru elektronického obchodování a další rozšiřování působnosti na zahraničních trzích. K pokračujícímu hospodářskému růstu také přispěje další digitalizace místních firem, stejně jako rozvoj elektronického obchodování. Klíčovým motorem regionu jsou malé a střední firmy, které již tvoří jádro rozvoje regionu. Doufáme, že tyto firmy budou pokračovat v rozšiřování své působnosti na místních i globálních trzích,“ poznamenal Marcin Glogowski ze společnosti PayPal.

O zprávě „Noví evropští tygři“

Společnosti PayPal a Deloitte provedly komplexní analýzu klíčových faktorů ovlivňujících růst malých a středních firem, zejména růst podporovaný elektronickým obchodováním. Vzaly v úvahu vybrané ukazatele pro členské státy EU se zvláštním zaměřením na některé země. Mezi tyto země patřily Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Slovinsko. Analýza, včetně posouzení jejich tržní vyzrálosti, byla založena na datech ze zdrojů, kterými byly: globální průzkum týkající se výzkumu a vývoje od společnosti Deloitte, databáze organizace Eurostat s údaji z národních statistických úřadů, Globální inovační index, OECD, Statista, Světová banka (zpráva Podnikatelské prostředí) a Světové ekonomické fórum. Časový rámec pro analýzu zahrnoval (v závislosti na typu dat) roky 2006 až 2017.

O společnosti PayPal

Hnací silou společnosti PayPal (NASDAQ: PYPL) je hluboké přesvědčení, že dostupnost finančních služeb vytváří příležitosti. Její snahou je proto široce zpřístupnit finanční služby, které umožní lidem i firmám prosperovat v globální ekonomice. Naše otevřená platforma pro digitální platby poskytuje 227 milionům aktivních držitelů účtů PayPal jistotu spojení a provádění transakcí novými a výkonnými způsoby, ať už online, na mobilních zařízeních, v aplikacích nebo osobně. Prostřednictvím kombinace technologických inovací a strategických partnerství vytváří společnost PayPal lepší způsoby správy a pohybu peněz a nabízí možnosti volby a flexibilitu při placení, odesílání a přijímání plateb. Platforma PayPal, která zahrnuje služby Braintree, Venmo a Xoom, je dostupná na více než 200 trzích po celém světě. Umožňuje zákazníkům i obchodníkům zasílat a přijímat platby ve více než 100 měnách, vybírat hotovost v 56 měnách a udržovat zůstatek na účtech PayPal v 25 měnách. Další informace o společnosti PayPal najdete na webu https://www.paypal.com/about. Finanční informace společnosti PayPal najdete na webu https://investor.paypal-corp.com.

O společnosti Deloitte

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditů, daní, odborných konzultací a finančního poradenství a právní služby pro veřejné i soukromé klienty z více odvětví. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a oblastech nabízí společnost Deloitte svým klientům špičkové schopnosti a vysoce kvalitní služby poskytující poznatky, které klienti potřebují k řešení nejsložitějších výzev, jimž jsou jejich firmy vystaveny. Více než 244 000 odborníků ze společnosti Deloitte se zavázalo tyto záležitosti ovlivňovat.

„Deloitte“ je značka, pod kterou spolupracují desetitisíce specializovaných odborníků v nezávislých firmách působících po celém světě na poskytování auditů, odborných konzultací, finančního poradenství, řízení rizik a daňových a právních služeb vybraným klientům. Tyto firmy jsou členy soukromé britské společnosti s ručením omezeným Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). Každá členská firma poskytuje služby v určité geografické oblasti a podléhá zákonům a profesním předpisům země nebo zemí, ve kterých působí. Společnost DTTL sama neposkytuje služby klientům. Společnost DTTL a členská firma DTTL jsou samostatné a odlišné právní subjekty, které nemohou ukládat povinnosti ostatním subjektům. Společnost DTTL a jednotlivé členské firmy DTTL jsou zodpovědné pouze za své vlastní jednání nebo opomenutí a nikoli za jednání nebo opomenutí dalších členských firem DTTL. Každá členská firma působí pod názvem Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu nebo jiným souvisejícím názvem. Jednotlivé členské firmy DTTL mají odlišnou strukturu, a to v souladu s národními zákony, předpisy, běžnou praxí a dalšími faktory, a mohou zabezpečovat poskytování profesionálních služeb ve svých oblastech prostřednictvím přidružených společností, poboček a dalších subjektů.

PŘÍBĚHY MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM:

Celé příběhy najdete ve zprávě „Noví evropští tygři“.

„Od samého začátku jsme budovali naše kamenní obchody souběžně s naším e-shopem.  Vždy jsme kladli velký důraz na použitím internetu v našem podnikání a vyplatilo se nám to.“

– Lenka Ondruchová, Queens, Česká republika

„Pokud jste nováčkem v oblasti internetového obchodování, je nejlepší začít seznámením s vlastními trhy a poté rozšířit působnost jinam. Při rozšiřování působnosti postupujte rozumně, ale nebojte se expandovat do nových zemí nebo oblastí. Získejte informace o zemích, do kterých plánujete rozšířit svou působnost, a seznamte se s jejich lidmi a zvyky. Podnikatelské prostředí je v různých zemích odlišné.“

– Matti Lehtonen, Backstage Rock Shop, Finsko

„Když jsem poprvé začal vyhledávat informace o tom, jak bych mohl podnikat výhradně online, objevil jsem několik nových společností, které v té době začínaly (např. HomeAway a Airbnb). To byl klíč k mému úspěchu. Plně jsem se soustředil na obchodování prostřednictvím webu, neboť upřímně řečeno nevěřím, že odvětví cestovního ruchu nabízí příliš světlou budoucnost pro kamenné obchody.“

– Kostas G. Vasilakis, eTouri, Řecko

„V prvních měsících jsme se spoléhali na elektronické obchodování. Nejprve jsme působili pouze v Polsku, ale poté jsme rozšířili svou působnost na mezinárodní trhy. Už po několika měsících se nám podařilo najít velkoobchodní zákazníky a navázat vztahy s několika tradičními a koncepčními obchody a módními butiky v Polsku a později po celém světě. Tradiční prodejní kanál se jako takový stal druhým pilířem našeho podnikání. Přesto nemáme vlastní tradiční prodejny a raději spolupracujeme s partnerskými obchody.“

– Bartek Balcarek, Spox Sox, Polsko

Společnost GPS Tuner sídlí v Budapešti a 100 % jejích příjmů pochází ze zahraničí, převážně z Německa, ale také z Nizozemska a Asie. Blízkost regionu střední a východní Evropy k německému trhu, který udává trend, je obrovskou výhodou. Geografická blízkost vyspělého a rychle rostoucího německého trhu s elektrickými koly nám umožnila navštívit důležité odborné veletrhy, provést místní průzkum a uskutečnit výzkum a vývoj s předními výrobci. Internet nepochybně posílil spojení mezi střední a východní Evropou a Německem a také umožnil navázat spojení s ještě vzdálenějšími místy, jako je Asie, která nabízí vzkvétající trh s elektrickými koly. Jediným místem, které by přidalo další hodnotu k současnému postavení společnosti GPS Tuner na trhu, je Silicon Valley. Takové spojení by nabízelo lepší přístup k finančním prostředkům.

– Tamás Nagy, GPS Tuner, Maďarsko