„Zájem o přípravné kurzy k přijímačkám vzrostl trojnásobně,” říká Miluše Vondráková ze společnosti Tutor

Praha, 4. dubna 2018 – Přípravné kurzy jsou někdy vnímány jako dohánění učiva na poslední chvíli, to by neměla být jejich primární funkce. Absolvováním přípravných kurzů na přijímací zkoušky – ať už na střední či vysokou školu – by měl student získat především sebevědomí a pocit, že pro jejich úspěšné složení udělal maximum. Samotné přijímací zkoušky pak absolvuje s mnohem větší jistotou, což se projeví na vyšší schopnosti uplatnit své znalosti, a tím pádem je u zkoušky úspěšnější.

„V přípravných kurzech studenti zároveň zjistí, jaká je aktuální úroveň jejich znalostí
a také získají představu o své pozici v rámci konkurence ostatních studentů. V našich přípravných kurzech je věnována maximální pozornost individuálním potřebám studentů. Díky vstupním testům jsme schopni nastavit přípravu každého studenta tak, aby byl u přijímacích zkoušek maximálně úspěšný,” říká Miluše Vondráková ze společnosti Tutor, patřící pod největší soukromou českou vzdělávací skupinu EDUA Group.

„Mezi absolventy našich pomaturitních kurzů byla v loňském roce úspěšnost přijetí na vysokou školu téměř 90 %. A mnoho studentů se dostalo na více škol či fakult současně. Stejný, tedy 90 %, byl podíl úspěšných absolventů kurzů pro přijímačky na střední školy. U přípravných kurzů na maturitu pak v minulém roce uspěly tři čtvrtiny absolventů našich kurzů. Přičemž jsme zaznamenali trojnásobný nárůst zájmu o tyto kurzy oproti předchozímu roku,” říká dále Miluše Vondráková.

Nejčastěji volenou kombinací přípravných kurzů k přijímačkám na střední školy je tradičně matematika a český jazyk. U přípravných kurzů na maturitu je pak jednoznačně nejoblíbenější kurz připravující studenty na maturitu z češtiny. „Zájem mezi studenty připravujícími se na přijímací zkoušky na střední školy je nejčastěji o kombinaci obou předmětů, tedy matematiky i českého jazyka. Mají-li si ale vybrat jen jeden předmět, více se bojí matematiky, a tudíž volí ji,” říká Miluše Vondráková. Z přípravných kurzů na přijímačky na vysoké školy jsou podle ní nejoblíbenější ty, které studenty připravují k přijetí na prestižní školy, tedy na medicínu, práva a psychologii, kde je konkurence uchazečů opravdu velká. „V následujících letech předpokládáme další nárůst zájmu především v souvislosti se zavedením povinné maturity z matematiky,” říká Miluše Vondráková.

Zajímavá je též změna poměru zájmu o kurzy dlouhodobé a krátkodobé. Ten byl v loňském roce 17 % ku 83 % ve prospěch krátkodobých. V letošním roce však byl tento poměr už 59 % ku 41 % pro dlouhodobé, v nichž pak mají studenti více času na průběžnou přípravu.

 

Reklamy