„Se současnou podobou státních maturit je nutné něco dělat,” říká Miluše Vondráková ze vzdělávací společnosti Tutor

Praha, 7. června 2018 – Státní maturity a zejména velké procento neúspěšných studentů, kteří je podstoupili v letošním roce, je tématem, které v posledních týdnech zaměstnává pedagogy, studenty i jejich rodiče. Stále více odborníků se přiklání k názoru, že stávající model státních maturit není nejšťastnější a do budoucna je nutné jej upravit.

K jejich zastáncům patří i Miluše Vondráková ze společnosti Tutor, která patří pod největší českou vzdělávací skupiny EDUA Group. „Současná podoba státních maturit, která je shodná jak pro studenty gymnázií a středních škol, tak pro studenty usilující o maturitu na odborných středních školách a učilištích, při různé časové dotaci v průběhu studia pro jednotlivé předměty, je podle mého názoru nelogická. Výsledkem pak nutně musí být kompromisní testy, které jsou pro studenty gymnázií a středních škol příliš jednoduché a pro studenty odborných škol příliš složité. Dlouhodobě klesající úspěšnost studentů u maturity nelze svádět na studenty samotné ani na pedagogy, je to obrázek nefunkčního systému. Přičemž argument, že průměrný celostátní výsledek studentů zůstává zhruba stejný, je podle mého názoru nepřijatelný. Obzvlášť v době inkluze a snahy
o individualizované vzdělávání. V každém případě je nutné s tímto systémem, který i po osmi letech stále selhává, něco dělat,“ říká Miluše Vondráková.

Právě v těchto dnech mají neúspěšní maturanti možnost přihlašovat se do přípravných kurzů na opravný termín státních maturit, které Tutor vypisuje v srpnu. Kurzy jsou zaměřeny na jednotlivé části zkoušky ze všech předmětů, tedy na didaktické testy, písemné práce i ústní zkoušky z českého jazyka, anglického jazyka i matematiky a probíhají v délce deseti, dvaceti a čtyřiceti lekcí. Pro ukotvení samostatné přípravy postačí desetihodinové kurzy, pro zopakování a doplnění celkového objemu potřebných znalostí jsou efektivnější kurzy delší. Pro zvolení optimální délky přípravného kurzu na didaktický test, ve kterém napoprvé neuspěla největší část maturantů, pak má Tutor velmi přesné vodítko:

Příprava na didaktický test ČJ

40 lekcí – studenti, kteří u maturity získali méně než 30 % bodů

20 lekcí – studenti, kteří u maturity získali nad 30 % bodů

Příprava na didaktický test AJ

40 lekcí – studenti, kteří u maturity získali méně než 30 % bodů

20 lekcí – studenti, kteří u maturity získali nad 30 % bodů

Příprava na didaktický test Matematika

40 lekcí – studenti, kteří u maturity získali méně než 20 % bodů

20 lekcí – studenti, kteří u maturity získali nad 20 % bodů

V posledních třech letech byl podle Miluše Vondrákové největší zájem o přípravné kurzy
z českého jazyka, nejmenší naopak o matematiku. „Největší problém dělá studentům didaktický test.  Studenti často nemají dobře zvládnutou samotnou techniku čtení a to má za následek, že nedokáží dobře pracovat s informacemi z textu. Chybí jim dovednost rychlého čtení s porozuměním, které je vrcholem čtenářské gramotnosti. Schopnost orientace v textu, rychlé a přesné vyhledání nebo formulování odpovědí na testové otázky je základem úspěchu v didaktickém testu. Čtenářská gramotnost je u mnoha maturantů na velmi nízké úrovni. A proto na podzimní sezónu připravujeme nový přípravný kurz s názvem Četba k maturitě, který bude zaměřen jak na efektivní čtení a práci s informacemi, tak na základní orientaci v povinné literatuře,“ říká Miluše Vondráková. A dodává, že absolvování přípravných kurzů pomáhá studentům nejen doplnit znalosti, ale také podporuje jejich sebevědomí. To přispívá ke schopnosti podat při vlastní zkoušce co nejlepší výkon, o čemž svědčí i výsledky interního průzkumu, kdy 87 % studentů, kteří v loňském roce přípravný kurz Tutoru na státní maturitu absolvovali, ji úspěšně složili.

Přehled přípravných kurzu Tutoru na státní maturity je možné najít zde:

https://www.tutor.cz/pripravne-kurzy/

Reklamy