Nadace Unipetrol vyhlásila druhý ročník stipendijního programu pro studenty středních a vysokých škol

Litvínov, 24. dubna 2018 – Nadace Unipetrol zahájila druhý ročník stipendijního programu na podporu studentů středních a vysokých škol technických a přírodovědných oborů. Žádost o udělení stipendia pro školní rok 2018/2019 lze podat nejpozději do 15. července 2018. Základními podmínkami pro získání finanční podpory je studijní průměr do 1,5 pro studenty středních škol a do 2,0 pro vysokoškoláky a prokázání limitovaného finančního zázemí, které neumožňuje žadateli realizovat vzdělávací aktivity vedoucí ke studijnímu rozvoji nad rámec studia.

Stipendijní program tvoří jeden ze tří hlavních pilířů činnosti Nadace Unipetrol. V loňském roce nadace rozdělila stipendia pro středoškolské a vysokoškolské studenty v celkové hodnotě 1,5 milionu korun. „V červnu ukončí školní rok našich 40 prvních stipendistů. V loňském roce, kdy jsme Stipendijní program zahájili, jsme obdrželi téměř 100 žádostí, letos očekáváme zájem vyšší. O podporu mohou žádat studenti z celé České republiky a opakovaně i stávající stipendisté, kterým lze stipendium v případě splnění všech podmínek prodloužit,“ komentuje Tomáš Herink, člen Správní rady Nadace Unipetrol.

„Důležitým kritériem pro udělení stipendia je kromě studijních výsledků a finanční situace rodiny také aktivita, angažovanost a mimoškolní studijní aktivity studentů,“ říká Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol, a dodává: „Stipendijní program podporuje i školy v jejich úsilí udržet talentované a schopné studenty. Pokud student získá potřebnou finanční podporu, dá přednost pokračování ve studiu před předčasným vstupem na pracovní trh.“

Lonští stipendisté si díky finanční podpoře mohli pořídit odbornou literaturu, školní počítače anebo uhradit specializované výukové kurzy. „Vždy jsem se účastnil soutěží. Nevyhrával jsem, ale nikdy jsem to nevzdal. Získané vědomosti a lidi, které na soutěžích potkávám, za to stojí. A já cítím, že se posunuju dál, “ říká student chebského gymnázia Václav Šíp, stipendista Nadace Unipetrol.

Přihlášky do stipendijního programu lze zasílat prostřednictvím webového formuláře na webu nadace www.nadaceunipetrol.cz, a to do 15. července 2018. Vyhlášení stipendijního programu Nadace Unipetrol proběhne v září 2018.

V roce 2017 Nadace Unipetrol rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 22 středoškolských a 18 vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 1,5 milionu korun. Ve svém grantovém programu, zaměřeném na podporu vzdělávací a vědecké činnosti podpořila 12 středních škol  z celé republiky celkovou částkou 2,7 milionu korun. V rámci speciálních vědeckých projektů se Nadace Unipetrol zapojila do mezinárodního projektu Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC). Přímo finančně podporuje tři studentské týmy: z Vysoké školy Báňské – Technické univerzity v Ostravě, ze střední školy Schola Humanitas v Litvínově a ze Střední odborné školy a učiliště Neratovice. Zúčastněné týmy měly za úkol sestrojit model elektromobilu poháněného palivovým článkem. S tímto vodíkovým autíčkem se pak zúčastní českého národního finále ve formě vytrvalostního závodu konaného 14. a 15. dubna v Praze.  

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila činnost 27. prosince 2016. Svůj účel, podporovat studenty přírodních a technických oborů a popularizovat přírodní vědy, nadace naplňuje v oblasti stipendijních programů a placených stáží pro studenty, v oblasti grantových programů určených pro střední školy a v oblasti podpory vědeckých projektů. Ředitelkou nadace je Julie Růžičková. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.

 

Reklamy