Advokátní kancelář Taylor Wessing slaví 20 let v České republice

Mezinárodní advokátní kancelář Taylor Wessing se připravuje na oslavy úspěšného působení v České republice, kde zahájila svou činnost již v roce 1998, tehdy jako přední rakouská advokátní kancelář e|n|w|c Advokáti. V roce 2012 se tato významná rakouská advokátní kancelář spojila s globálním hráčem na trhu, právní firmou Taylor Wessing a stala se bránou do střední a výhodní Evropy. Nově vzniklý subjekt v České republice převzal jméno TaylorWessing e|n|w|c Advokáti, později pouze Taylor Wessing Praha.

Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha k tomu dodává : Úspěšné tažení v oblasti advokacie v České republice nás samozřejmě těší a zavazuje i nadále poskytovat pouze perfektní a vysoce profesionální služby. Za uplynulých 12 měsíců jsme pro naše klienty uskutečnili transakce s celkovou hodnotou více než 8 mld. Korun. Doufáme, že zde budeme ještě mnoho let působit mezi velkými advokátními kancelářemi jako jedna z velmi dobře jazykově vybavených a s mezinárodním zázemím 32 kanceláří téměř po celém světě. To, co nás charakterizuje, je především silné zastoupení real estate klientů a mnoho transakcí, které jsou zpracované v rámci cross-border spolupráce nejen v rámci celé sítě Taylor Wessing.“

Pro rok 2018 byla advokátní kancelář Taylor Wessing Praha vyhodnocena prestižní ratingovou agenturou The Legal 500: Europe, Middle East & Africa jako jedna z doporučovaných kanceláří v České republice pro oblasti COMMERCIAL, CORPORATE AND M&A a REAL ESTATE AND CONSTRUCTION.

V žebříčku World Trademark Review WTR1000 pro rok 2018, v kategorii International, získala advokátní kancelář v Praze bronzovou medaili. Toto ocenění získala za vynikající obchodní know-how při poskytování kompletního servisu pro ochranné známky a díky úzké spolupráci s kolegy v jiných odděleních. Právníci v oblasti duševního vlastnictví byli oceněni za dosažení konkrétních cílů v této oblasti. Advokátní praxe v oblasti IP se ještě více posílila příchodem zkušené advokátky Karin Pomaizlové v roce 2015. Ta získala také v tomto žebříčku i individuální ocenění pro advokáta, a to stříbrnou medaili. Porota ocenila její vnímavé rady ohledně rozvoje ochrany klientských portfolií a poukazuje na její hbitost v trestních a občanských řízeních proti porušovatelům ochranných známek.

Kancelář se velmi intenzivně v rámci České republiky věnuje edukaci a prezentacím a konzultacím v oblasti IT, a to speciálně pro nové nařízení EU o ochraně osobních dat (GDPR), které napomáhá firmám implementovat do firemní struktury.

V roce 2017 byla advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha v prestižním X. ročníku firemního žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU označena jako doporučovaná právní kancelář hned ve třech kategoriích, a to pro oblasti Řešení sporů a arbitráže; Duševní vlastnictví a Pracovní právo.

V České republice má v současné době 23 právníků a patří do rodiny advokátních kanceláří Taylor Wessing, které jsou rozmístěny na mnoha kontinentech. Významné pro advokátní kancelář byly také transakce v oblasti pracovního práva, duševního vlastnictví a práva obchodních společností. Její specialitou je i zastupování klientů v oblasti řešení sporů a arbitráží. V rámci celé sítě advokátní kanceláře Taylor Wessing je ta pražská i významným partnerem pro oblast developerských a nemovitostních projektů, kde zaznamenává významné úspěchy. Jako další významná oblast se pro advokátní kancelář jeví i oblast fúzí a akvizic.

To, co Taylor Wessing Praha také charakterizuje, je více než 50% zastoupení žen, které jsou na pozicích nejen koncipientů, ale i advokátů a partnerů Taylor Wessing Praha. Jednotlivé týmy se tak stávají kreativnějšími a přinášejí všem klientům požadovaná vítězství v mnoha transakcích.

Advokáti se vydali i na cestu edukace mladé generace v České republice a pravidelně pořádají přednášky ve školách nejen o právu, ale i představují profesi právníka v reálném životě. Nadále pokračují v úspěšné Literární soutěži pro studenty právních fakult v České republice. Tu vyhlašují v roce 2018 již šestým rokem. Snahou je především navést začínající právníky na cestu spojování teorie a praxe.

Advokátní kancelář se výrazně věnuje sportu, a to především maratonským běhům.  V rámci celé sítě Taylor Wessing organizuje účast jak právníků – jednotlivců, tak i celých týmů z ostatních kanceláří, a to nejen v individuálních, ale i štafetových závodech, především v Praze a Vídni.  Zároveň také nepodceňuje přípravu na veškerá sportovní dění a svým zaměstnancům připravila jako bonus celoroční vstup do blízkého fitness centra. V letošním roce má kancelář za sebou již Běh pro světlušku a Vienna City Marathon.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 100 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Taylor Wessing podporuje své klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Celkem 32 kanceláří v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak dvě kanceláře v USA, nejsou jen symbolickým zastoupením;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která advokátní kanceláři umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.

 

Reklamy