Skupina Publicis představuje inovaci Marcel

Urychlí transformaci skupiny Publicis z holdingové společnosti na podnikovou platformu s 80 tisíci pracovníky

Praha, 24. 5. 2018

Skupina Publicis dnes představila inovaci Marcel – pojmenovanou po zakladateli společnosti Marcelu Bleustein-Blanchetovi – na bázi umělé inteligence, která urychlí přerod organizace z holdingové společnosti na platformu vytvářející pracovní sílu. Poprvé bude fungovat bez hranic a bude sestávat z 80 tisíc zaměstnanců po celém světě, jež dovede skupinu do nové éry kreativity a inovací.

Arthur Sadoun, předseda představenstva & výkonný ředitel skupiny Publicis Groupe, uvedl:

„Loni v červnu skupina Publicis oznámila vytvoření inovace Marcel s cílem propojit 80 tisíc našich zaměstnanců a zcela nově tak pro nás i naše zákazníky promyslet způsob, jak pracujeme. Od té doby se naše branže potýkala s nebývalými výzvami, které nám ukázaly, že postupná změna nepředstavuje řešení. Nutnost zcela nového přetvoření věcí se projevuje výrazněji než kdy předtím. Ve skupině Publicis jsme nevyčkávali, ale konali. Překonali jsme propast mezi daty, kreativitou a technologií. Pomocí Power of One (Síla jednoho) jsme opustili svoje vzájemně izolované systémy a procesy. Dnes se spolu s Marcelem snažíme překročit hranice mezi talentem a příležitostí.“

„Marcel je cesta, jak z holdingové struktury skupiny Publicis vytvořit platformu a poskytnout kreativně myslícím volnost k sebevývoji a prosperitě v této věčně proměnlivé oblasti podnikání. Marcel je důkaz, že svůj závazek směrem k našim lidem myslíme vážně. V Publicis budou právě lidé na prvním místě v procesu proměny a získají příležitost se učit, sdílet a vytvářet mnohem více než kdekoli jinde. Marcel je důkaz, že i svůj závazek vůči našim zákazníkům myslíme vážně. Budou totiž moci maximálně využít neuvěřitelnou různorodost našich talentů pro realizaci nápadů, které povzbudí růst jejich podnikání.“

„A samozřejmě je Marcel též důkazem našeho závazku celému odvětví. Být na čele změny znamená stát se silou, která propaguje to dobré. Provázat vývoj inovace Marcel s naší jednoroční přestávkou bylo kontroverzní, avšak nutné rozhodnutí. Nakreslilo dělicí čáru v písku a nenechalo nikoho na pochybách, že jsme odhodlaní udělat cokoli, ať to stojí, co to stojí, abychom nově přetvořili naše odvětví, které se usilovně vyvíjelo uplynulých 40 let. Jsem velmi vděčný všem, našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům na průmyslových festivalech po celém světě za jejich podporu a solidaritu během tohoto období, které bude završeno letos v červenci. V neposlední řadě chci poděkovat všem ve skupině Publicis, kteří ať přímo, či nepřímo přispěli k vytvoření Marcela nápadem nebo jeho realizací. Marcel je síla nás všech, když fungujeme jako jeden, a právě tím jsme to už začali dokazovat.“

Lidé na prvním místě: Posílení každého zaměstnance ve prospěch 80 tisíc

Ve světě, kde lidé už netouží pracovat pro společnosti a místo toho očekávají, že společnosti budou pracovat pro ně, je Marcel první podnikovou platformou navrženou s cílem užitku a zážitku především pro lidi. V jádru se Marcel snaží podpořit a posílit každého jednotlivého zaměstnance v Publicis ve prospěch síly celých 80 tisíc. To vše je založeno na přesvědčení, že jen posílení pracovníků povede k jejich vyššímu zapojení, které se následně projeví v kvalitnější práci a výsledcích ve prospěch zákazníka. Marcel je vystavěn na základech čtyř klíčových pilířů: znalosti, propojenost, příležitost a produktivita.

Síla znalostí slouží ke vzdělání a inspiraci našich pracovníků prostřednictvím kreativní činnosti a rozvoji podnikání, průmyslu a analytické i kulturní inteligence.

Síla propojenosti hledá, slaďuje, vybírá a navrhuje ty nejvhodnější pracovníky, aby pomáhali v rámci skupiny lidi propojovat v závislost na jejich potřebách, zájmech, vzorcích chování a touhách.

Síla příležitosti poskytuje mnohost způsobů, kterými každý jednotlivec může přispět, účastnit se a adaptovat svoje dovednosti a nadšení na ostatní projekty nad rámec vlastní každodennosti.

Síla produktivity proměňuje často únavné procesy prováděné s vysokým podílem manuální práce, jako jsou hlídání termínů a výdajů, v hladce fungující a neuvěřitelně snadné úkoly. Pomocí grafu s živě poskytovanými daty z organizace a technologiemi založenými na umělé inteligenci od Microsoftu bude Marcel poskytovat 80 tisícům zaměstnanců bohaté zkušenosti v plynulosti, intuici i promyšlenosti.  

Marcel: Představení

Inovace na úrovni celé firmy: představujeme AI platformu Marcel

Ambiciózní plán na přeměnu Publicis Groupe na platformu vyžadoval, aby se společnost vyrovnala se zásadními výzvami. Jedna z nich se týkala dat. Přes 80 000 zaměstnanců a 1200 subjektů působících ve 200 oborech a práce pro tisíce různých klientů – to vše znamená, že skupina pracuje s obrovskými objemy dat. Publicis Groupe odhaduje jejich objem na více než pět miliard datových souborů.

Aby bylo možné naplno využít hodnotu těchto dat, vytvořila skupina AI platformu Marcel založenou na technologiích Microsoft AI a Knowledge Graph. Knowledge Graph propojuje strukturovaná a nestrukturovaná data, která má organizace k dispozici, a následně mapuje jejich vzájemné vztahy. Tento centralizovaný, integrovaný zdroj našich vlastních dat umožní fungování platformy Marcel a bude rozhodující také pro naše další celofiremní iniciativy. Ke zpracování, filtrování, propojení a organizaci dat bude skupina využívat pokročilou umělou inteligenci od Microsoftu, která zajistí vysokou užitnou hodnotu dat pro konkrétní pracovníky. AI platformu Marcel budeme neustále rozvíjet, aby se postupně celá skupina stala platformou.

UX, design a identita značky od agentur ze skupiny Publicis Groupe

Vznik platformy Marcel je novátorskou inciativou, která významně podpoří také koncept Power of One. O design a user experience se při vytváření platformy postarala technologická a poradenská složka Publicis.Sapient. Identita značky Marcel je zase dílem BBH (Bartle Bogle Hegarty), kreativního hubu Publicis Communications. Svými odbornými znalostmi a vstupy z různých oborů se na tomto projektu podíleli členové týmu složeného z více než 100 zaměstnanců Publicis.Sapient, Publicis Communications, Publicis Media, Re:Sources a dále IT specialistů, právních expertů, odborníků na ochranu osobních údajů i pracovníků nákupu nebo oddělení lidských zdrojů.

Microsoft: partner v oblasti technologií a umělé inteligence

V Microsoftu našla Publicis Groupe partnera, který sdílí její vizi založenou na přístupu každého zaměstnance ke znalostem a výsledkům inovací. Právě díky tomu je Marcel z uživatelského pohledu špičkou ve své třídě. Znalostní struktura, na které je Marcel postavený, využívá umělou inteligenci od Microsoftu a konverzační AI zajišťuje přístup ke znalostem každému jednotlivému zaměstnanci. Rozsáhlé technické znalosti, špičkové cloudové kapacity a možnosti využití Azure a Office 365 dělají z Microsoftu ideálního partnera.

Lvi z Cannes: partner, od kterého se učíme a inspirujeme

Při navrhování své výkonné znalostní platformy Marcel spolupracovala Publicis Groupe také s Mezinárodním festivalem kreativity Cannes Lions. Díky tomu získala přístup k The Work, což je jedinečná digitální platforma obsahující přes 200 000 kreativních děl oceněných na festivalu v letech 2001–2018.

Integrovaná opatření na ochranu osobních údajů zaměstnanců a klientů

Ochrana osobních údajů a soukromí byla při vytváření Marcela jedním z hlavních témat. Na celém procesu se od samého začátku podíleli také naši specialisté na bezpečnost a ochranu soukromí, aby byla zajištěna shoda s požadavky GDPR. Publicis Groupe garantuje svým zaměstnancům a klientům důvěrnost a vysokou úroveň zabezpečení jejich údajů. Zaměstnanci nemusí používat Marcela povinně a veškerá interakce i poskytování údajů probíhají na základě uděleného souhlasu.

Používání Marcela: mobilita, rychlá odezva, upozornění přizpůsobená konkrétním uživatelům

Marcel byl vytvořen pro zaměstnance, kteří si rozumí s moderními technologiemi. Proto bude nejprve k dispozici jako mobilní aplikace pro Android a iOS. V pozdějších verzích ho bude možné používat také na počítačích a podle potřeby i z jiných rozhraní.

Marcel je stejně uživatelsky přívětivý jako jakákoli jiná spotřebitelská aplikace a zaměstnanci ho mohou ovládat hlasem nebo textovými vstupy. Umělá inteligence bude nabízet úpravu požadavků, což zajistí maximální využitelnost pro uživatele, kteří potřebují rychlá spojení a řešení.

Marcel ale dokáže víc než jen odpovídat na požadavky. Bude umět také proaktivně nabízet relevantní znalosti, spojení a příležitosti. Každý pracovní den Marcel zobrazí ve stručném přehledu šest oznámení speciálně přizpůsobených roli a zájmům konkrétní osoby. Zobrazovaný obsah bude postupně přizpůsobovat podle interakcí a zpětné vazby od uživatele.

Plán nasazení:

Marcel teď prochází testováním prvními 100 alfauživateli. Betaverzi bude mít už v červnu k dispozici prvních 1000 lidí vybraných tak, aby představovali reprezentativní vzorek uživatelů z Publicis Groupe sestavený podle agentur, rolí a míst, kde působí. Na základě zpětné vazby od této skupiny uživatelů se aplikace následně doladí. Jak jsme už řekli na Dni investorů, cílem je, aby do roku 2020 mohlo Marcela používat 90 % našich zaměstnanců.

V rámci této betafáze Publicis Groupe chce:

přesně definovat vstupní procesy, aby byly profily betauživatelů kompletní

zpřístupnit školicí modul, aby se s platformou Marcel mohli seznámit jednotliví uživatelé

aktivovat možnosti zpětné vazby, kterou nám zaměstnanci budou poskytovat v reálném čase

Publicis Groupe chce těmito zkouškami v reálném čase zajistit:

průběžné doladění aplikace

provedení potřebných oprav

vylepšení uživatelské zkušenosti

postupné přidávání funkcí

Než bude vyvinut optimální a technologicky pokročilý produkt připravený k nasazení v celé Publicis Groupe, vydá firma řadu dílčích aktualizací. Publicis Groupe zahájí nasazení Marcela pro všech svých 80 000 zaměstnanců v lednu 2019.

Publicis Groupe – The Power of One

Publicis Groupe je globální lídr v oblasti marketingu, komunikace a digitální transformace, kterému dodává energii kombinace kreativity a technologií. Publicis Groupe svým klientům nabízí jednoduchý přístup ke svým nástrojům a odborným znalostem prostřednictvím nabídky založené na modulech. Publicis Groupe má čtyři hlavní složky: Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue 449, Performics, DigitasLBi), Publicis.Sapient (SapientRazorfish Consulting) a Publicis Health. Tyto čtyři jednotky působí napříč hlavními trhy a na všech ostatních trzích je zastupuje Publicis One, plně integrovaná služba, která pod jednou střechou shromažďuje veškeré odborné znalosti Publicis Groupe.

Reklamy