Nadace Unipetrol pobaví chemií školáky v plzeňské Techmanii

Praha, 21. června 2018 – Nadace Unipetrol, Vysoká škola chemicko-technologická a Středisko volného času RADOVÁNEK uspořádá za podpory města Plzeň pro více než 600 žáků z Plzeňska zábavnou chemickou show nazvanou Báječný den s chemií. Cílem akce, která se uskuteční v plzeňském Techmania Science Center v úterý 26. června, je zábavnou formou přiblížit chemii žákům základních škol a víceletých gymnázií a ukázat jim, že chemie je moderní a atraktivní obor, jehož studium přináší nekonečné množství objevů a je velkou příležitostí pro budoucí uplatnění.

„Podporujeme střední a vysoké školy a jejich studenty ale zároveň si uvědomujeme, že mnohdy se o lásce k chemii rozhoduje již na základní škole. A protože současné děti jsou náročnější na formu, jakou jim informace předáváte, zkusili jsme přijít s tímto konceptem, který je nejen populárně naučný ale především zábavný,“ vysvětluje Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol, důvod konání chemické show.

Hlavními hvězdami zábavného dopoledne pro žáky ve věku třinácti let a výše budou tři popularizátoři chemie. Michael Londesborough, vědec anglického původu z Akademie věd České republiky představí se svými kolegy, Janem Havlíkem, anorganickým chemikem a studentem Jakubem Štěpánkem, celou sérii nečekaných a vtipných zákonitostí přírodních věd, které ovlivňují náš každodenní život, aniž bychom si to uvědomovali.

Speciálními hosty budou také žáci střední školy Schola Humanitas v Litvínově, kteří představí vlastnoručně sestavené auto na vodíkový pohon, se kterým se za podpory Nadace Unipetrol letos zúčastnili mezinárodních závodů vodíkových automodelů Hydrogen Automotive Challenge.

„Čím početnější publikum, tím je třeba klást větší důraz na formu prezentace. Je nutné žáky do programu aktivně zapojovat a používat interaktivní prvky, aby se děti bavily,“ komentuje akci chemik Michael Londesborough, který doplňuje: „Výuka chemie z učebnice bez možnosti vidět vědecké pokusy je pro žáky nudná. Popularizace je sofistikovaný způsob, jak předat odborný obsah srozumitelným způsobem.“

V pořadí druhým seminářem Báječný den s chemií bude provázet moderátorka TV Prima Lucie Špaková. Průběh celé akce bude možné živě sledovat na webových stránkách: http://www.nadaceunipetrol.cz  a na Facebooku. Celý záznam semináře bude po skončení akce k dispozici na Youtube kanálu Nadace Unipetrol.

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svoji aktivní činnost v roce 2017. V prvním ročníku rozdělila v rámci stipendijního programu první stipendia mezi 22 středoškolských a 18 vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč. Druhý ročník stipendijního programu byl vyhlášen letos v dubnu. Uzávěrka přihlášek se uskuteční 15. července 2018. Loni spustila nadace také grantový program, zaměřený na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol, v jehož rámci rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středním školám z celé republiky. Ve své třetím pilíři své činnosti, věnovanému vědeckým projektům, nadace podpořila projekt Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC). Jedná se o mezinárodní projekt, ve kterém studentské týmy sestrojují vlastní model elektromobilu poháněného vodíkem. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je přirozeným centrem špičkového studia a výzkumu v oblasti chemie. Patří mezi největší vzdělávací a badatelské instituce zaměřené na technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství a životní prostředí. VŠCHT dlouhodobě patří mezi 4 % nejlepších světových univerzit. Každý student má možnost zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, absolvovat zahraniční stáže. Diplom z VŠCHT Praha je vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.

Středisko volného času RADOVÁNEK je jedním z největších zařízení v oblasti zájmového vzdělávání v České republice. Ve své činnosti organizuje více než 3 600 účastníků zájmového vzdělání. Jde o příspěvkovou organizaci pro zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se sídlem v Pallově ulici, č.p. 52/19, Východní Předměstí, v Plzni. RADOVÁNEK organizuje svoji bohatou činnost ve dvanácti budovách v pěti městech Plzeňského kraje. Nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Svou činností naplňuje zájmy dětí, žáků, mládeže i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí, kde má svá místa poskytovaného vzdělávání, regionu, ale i nad rámec kraje v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.

Reklamy