Roste síť expertů na podnikání napříč Českem. Už čtyři kraje se zapojily do Platinn.cz

30. srpna 2018 – Víc než padesátka akreditovaných expertů, tedy odborníků a lidí s prokazatelnými úspěchy z podnikání, spolupracují s Jihomoravským inovačním centrem (JIC) v programu Platinn.cz. Ten je určený pro malé a střední podniky, které řeší nové výzvy nebo některé  problémy – třeba expanzi na zahraniční trhy, personální změny, financování, efektivitu a řízení společnosti. JIC takto podporuje firmy na jižní Moravě od roku 2014. Od letoška využívá databázi expertů a sdílení zkušeností také Liberecký a Zlínský kraj. Teď v létě se připojil i Ústecký kraj. Další zájemci přistoupí nejspíše na konci roku. Společně chtějí vybudovat síť těchto odborníků napříč celým Českem.

Růst a expanze na zahraniční trhy přinesla některým ústeckým malým a středním podnikům nové výzvy, se kterými si neuměly dobře poradit. Jejich zástupci se tak začali obracet na Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK). „V návaznosti na to jsme začali přemýšlet o rozšíření svých služeb a také o uceleném programu pro takové zájemce. Protože nepotřebujeme vždy vynalézat kolo a snažíme se přebírat dobrou praxi, poohlédli jsme se po těch nejlepších. Aktivity JIC dlouhodobě sledujeme a když se objevila možnost převzít know-how programu Platinn.cz, dlouho jsme neváhali,“ říká ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Tomáš Siviček.

Od letošního ledna je v programu Platinn.cz i podnikatelský inkubátor Lipo.ink z Libereckého kraje. Pro jeho mladý tým je spolupráce s JIC a ověřenými experty velmi přínosná. “V současnosti máme navázány čtyři spolupráce expertů s vedením firem. Jde o podniky zabývající se strojírenstvím a ICT službami. V jednom z případů, kde se expert s majiteli sešel už několikrát, je vidět velmi pozitivní posun. Nastavili efektivnější způsob vedení svých zaměstnanců, čímž se jim podařilo osvobodit od operativy a vice se věnovat koncepční práci,”  hodnotí spolupráci ředitel Lipo.ink Philipp Roden.

Experti, kterých je více než padesát, se teď dostávají do nových krajů.  Část z nich totiž žije v jiných částech republiky než v Jihomoravském kraji. “Se všemi třemi regiony se podařila nastolit perfektní a pravidelná spolupráce. Daří se přes nové kontakty také získávat další velmi zajímavé experty. Jejich síť se tak rozrůstá po celé republice, dostává do více míst a přibližuje se potenciálním klientům,“ dodává Jindřich Weiss, který v JIC vede tým podpory podnikatelů. Právě jeho oslovily další dva regiony, které by chtěly do programu přistoupit ještě letos.

JIC se v roce 2014 inspiroval programem Platinn ve Švýcarsku. Následně tento model podpory malých a středních podniků přinesl do Česka. Jen v Jihomoravském kraji se do této doby podařilo podpořit stovku podniků bezmála 150 koučinkovými aktivitami.

JIC (Jihomoravské inovační centrum)

JIC vznikl v roce 2003 jako zájmové sdružení právnických osob. Jeho zřizovatelem je Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v  Brně, Mendelova univerzita v  Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Inovační centrum evropského formátu poskytuje velkou škálu programů, ve kterých podporuje lidi s podnikatelským nápadem, startupy nebo zaběhlé malé a střední podniky na jižní Moravě.

 

PLATINN.CZ 

Je program pro majitele malých a středních podniků. Skrze konzultace s vybraným expertem získávají nový pohled na svůj byznys a také konkrétní plán aktivit vedoucích k dalšímu růstu. Společnost nejprve absolvuje analýzu inovačních příležitostí. Díky ní se zjistí, ve kterých oblastech je silná a kde má naopak rezervy. Následuje tzv. 1. fáze, ve které firma s expertem nachystá plán potřebných změn. Pokud potřebuje pomoci i s jejich realizací, může pokračovat do tzv. 2. fáze. Inovační analýza i prvních 40 hodin konzultací s expertem je pro firmy zdarma. Ve fázi implementace inovačního projektu mohou společnosti navázat dalšími 80 hodinami konzultací, na které přispívají 50 % nákladů. Do implementační fáze mohou firmy vstupovat opakovaně.