Neslyšící podnikatelé zpřístupňují své komunitě památky, lékaře i úřady

Pro neslyšící jsou psané texty často velmi nesrozumitelné. Jejich komunikačním prostředkem je totiž znakový jazyk. Informací v něm je ale minimum a neslyšící tak nemají stejně rovný přístup jako většinová populace. Projekty Deaf Travel a Signslate komunikační bariéru odbourávají a tento deficit narovnávají, ať už jde o cestování nebo běžné denní situace.

Třetí neděle v září patří už 60 let Mezinárodnímu dni neslyšících. Po celém světě žije podle Světové zdravotnické organizace (WHO) bezmála 500 milionů lidí, kteří mají problémy se sluchem, nebo jsou neslyšící. Do roku 2050 se jejich počet podle odhadů WHO zdvojnásobí. Komunikačním prostředkem pro asi 70 milionů neslyšících je aktuálně znakový jazyk dané země, případně mezinárodní znakový systém.  Informací ve znakovém jazyce je ale minimum a neslyšící jsou tak odkázáni na interakci jen se svojí komunitou, s ostatními se nedomluví.

Podle WHO vyloučení z komunikace u neslyšících vyvolává pocity izolace, samoty a frustrace, a to zvláště u starších lidí. Organizace proto apeluje na lepší dostupnost tlumočníků do znakového jazyka. V Česku připadá na jednoho tlumočníka kolem 140 neslyšících.  

Projekt Signslate, který vznikl ve startupovém programu Laboratoř Nadace Vodafone, propojí tlumočníky a neslyšící v každodenních situacích, kdy budou službu potřebovat, např. u lékaře, na úřadě, v bance atd. Překlad proběhne pomocí video hovoru. Tlumočníci tak mohou efektivněji využívat svůj čas a neslyšící mají službu na vyžádání, podobně jako dnes fungují alternativní přepravní služby.

„Chceme neslyšícím pomoci zbořit komunikační bariéru. A díky této aplikaci je dokážeme spojit s tlumočníkem do znakového jazyka. Kdykoliv a kdekoliv,“ popisuje smysl platformy Vojtěch Mrózek, který je sám nedoslýchavý a v týmu má na starosti vývoj prototypu a serveru.

Informační deficit pro neslyšící komunitu zmírňuje další projekt Laboratoře Nadace Vodafone – cestovatelský průvodce ve znakovém jazyce Deaf Travel. Na mapě světa je už okolo 60 videí z celého světa – neslyšící restaurace v USA, Vatikánská muzea, řecký Zakynthos, solná komora v Rakousku a mnoho dalších.

„Prioritou pro nás je začít spolupracovat s památkami v České republice, kde jsme doma. Budeme se ale snažit prosadit i v okolních státech a potom v celé Evropě. Naším cílem je zajistit cestování a poznávání míst bez informačních bariér pro neslyšící,“ vysvětluje Jan Wirth, neslyšící CEO projektu Deaf Travel.

Do dvou let chce Deaf Travel oslovit milion uživatelů.

„Na projektech Deaf Travel a Signslate se nám líbí, že vycházejí z osobních zkušeností. Sami neslyšící si uvědomili, jaký problém komunitu trápí, zapojily technologie a chtějí díky nim zjednodušit život ostatním. Jsou také ukázkou toho, že do naší Laboratoře vybíráme týmy podle nápadu, bez ohledu na jejich speciální potřeby,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone.

Mezinárodní den neslyšících se slaví po celém světě od roku 1958 každou třetí neděli v září. Často se ale program protáhne na celý víkend. V Česku ho pravidelně už osmým rokem pořádá ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Letošní akce se koná 22. září od 13 hodin ve Škole pro sluchově postižené, Holečkova 104/4, Praha 5 – Smíchov.

„V rámci letošního ročníku oslavy Mezinárodního dne neslyšících chceme poukázat na to, co neslyšící dokázali, proto jsme pozvali mj. Singslate a Deaf Travel, aby sami prezentovali své úspěchy. Věřím, že to může být dobrou motivací pro ostatní, aby se nevzdávali a navzdory svému handicapu šli za svým cílem a nebáli se realizovat nápady, které mají,“ dodává Pavlína Spilková, prezidentka ASNEP.

O NADACI VODAFONE

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006, jejím zřizovatelem je společnost Vodafone Czech Republic, a. s. Je spolufinancovaná skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic, a. s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací, které mají pozitivní dopad na společnost.

Laboratoř Nadace Vodafone je inkubační a akcelerační program, který sociálním projektům, propojujícím inovace s technologiemi, pomáhá růst a rozvíjet se, čímž zvyšuje jejich potenciál a celkový dopad na společnost. Do Laboratoře se mohou se svými projekty hlásit nestátní neziskové organizace, sociální podnikatelé a nově i jednotlivci či neformální týmy, kteří splňují podmínky. Během 9měsíčního intenzivního programu jim zkušení mentoři a školitelé pomohou s finančním i projektovým plánem, testováním produktu i jeho uvedením na trh. Samozřejmostí je i prezentace investorům. Cílem Nadace Vodafone je, aby na konci programu každý tým vytvořil produkt pro minimálně 1 000 koncových uživatelů, kteří z inovačního řešení mají nebo budou mít přímý a doložitelný užitek.

Laboratoří Nadace Vodafone dosud prošlo 49 projektů, z toho 40 % z nich stále funguje a 3 dokonce expandovaly za hranice Česka.

Úspěšné projekty Laboratoře Nadace Vodafone