Vyjádření Taxify po prostudování textu předběžného opatření

V průběhu včerejšího dne jsme prostudovali rozhodnutí soudu o nařízení předběžného opatření, které nám bylo v pondělí 1. 10. doručeno. Obdobně jako v dřívějších případech i tentokrát bylo společnosti Taxify uloženo, aby se zdržela provozování a zprostředkování taxislužby na území Plzně, Českých Budějovic, Olomouce a Ostravy.

2018-05-30 17_47_35-Taxify - Jízda na jedno kliknutí

Opakuje se to, co jsme již v minulosti zažili. Jsme přesvědčeni, že žádnou z činností, kterých by se měla společnost Taxify na základě předběžného opatření zdržet, společnost Taxify neprovozuje a tudíž je toto soudní rozhodnutí nesplnitelné a nevykonatelné. Náplní činnosti společnosti Taxify je pouze vývoj, provozování a zdokonalování softwarové platformy, s jejíž pomocí se řidiči mohou spojovat s cestujícími, kteří shánějí odvoz z bodu A do bodu B. Taxify se tak nedopouští žádného protiprávního jednání, když tato činnost není v České republice zakázána.

Jsme připraveni plně spolupracovat se soudy, které se kauzou budou zabývat. Věříme, že se soud, i po prostudování argumentů z naší strany, přikloní k naší argumentaci. Služby Taxify tak budou nadále dostupné všem uživatelům aplikace (jak řidičům, tak cestujícím) bez jakýchkoli omezení.

Byli bychom rádi, kdybychom v budoucnu naši službu mohli nabídnout co největšímu počtu uživatelů po celé České republice. Aktivně vytipováváme města, jejichž obyvatelé by o naši službu mohli mít zájem. Proto i nadále budeme udržovat aktivní dialog s představiteli měst, na jejichž území aplikaci provozujeme nebo budeme nabízet. Nedovedeme si představit, že bychom mohli garantovat kvalitní a bezpečný servis zákazníkům bez dohody s radnicemi.