ČD – Telematika se postará o servis zdrojů nepřerušitelného napájení pražského dopravního podniku

Po následující čtyři roky bude společnost ČD – Telematika poskytovat Dopravnímu podniku hlavního města Prahy (DPP) servis zdrojů nepřerušitelného napájení. Rozhodlo o tom poptávkové řízení vypsané dopravním podnikem, ve kterém se svou nabídkou zvítězila právě ČD – Telematika.

„Zdroje nepřerušitelného napájení patří obecně mezi kritickou část infrastruktury a získání zakázky na jejich servis u tak významné firmy, jakou je Dopravní podnik hlavního města Prahy, nás těší dvojnásob,“ zdůrazňuje Bruno Wertlen, člen představenstva ČD – Telematiky.   

Čtyřleté zajištění servisu zdrojů nepřerušitelného napájení se týká téměř 500 UPS jednotek, z nichž 9 má výstupní kapacitou vyšší než 3,2 kVA. Dále bude ČD – Telematika zajišťovat servis u zhruba 70 samostatných bateriových modulů. Součástí poskytovaných služeb je mj. také znovu zprovoznění jednotek UPS po eventuální poruše, definitivní opravy UPS a dodávky náhradních dílů. ČD – Telematika bude také provádět pravidelné profylaktické kontroly zdrojů, včetně jejich proměření a vystavení protokolů o provedených zkouškách. Další poskytovanou službou je vzdálený pasivní a aktivní monitoring více než 300 jednotek UPS, které tuto službu umožňují.

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur. Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost. Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb je silniční telematika nebo oblast Internetu věcí, kde realizuje řešení například chytrého parkování.