V Senátu Parlamentu ČR se uskutečnila odborná debata na téma cirkulární ekonomika v evropské legislativě a české praxi.

Setkání iniciovala a společně se Senátem Parlamentu ČR organizovala MIWA, pozvání přijali a do debaty se zapojili přední představitelé vládních i nevládních organizací a celá řada odborníků.
Rádi bychom vám nabídli ohlédnutí za obsahem této konference a pokud budete mít zájem o detailní průběh celé senátní rozpravy včetně dotazů z publika, přikládáme také link do našeho youtube kanálu.

Níže naleznete snímky a video z konference a tiskovou zprávu ve formátu Word.

Foto: https://www.dropbox.com/sh/r28r8zeddt31tdp/AAAxCmraya-Yd-5PTNlh3oGGa?dl=0

Video: https://www.youtube.com/watch?v=J0llJlOI5N8

TZ Word:  https://bit.ly/2Faf5gq

V návaznosti na přelomové události v legislativě EU, zabývající se prevencí odpadů, bychom rádi poskytli vhled do problematiky a nabízíme možnost konzultace témat do budoucna s našim odborníkem na danou problematiku, panem Markem Havrdou.

Jako součást podpory přechodu na cirkulární ekonomiku Evropský parlament a Rada EU přijaly zásadní legislativní balík, jehož součástí je kvalitativně nový důraz na prevenci tvorbu odpadů.

Evropský parlament a Rada EU do původního návrhu Evropské komise doplnily zásadní důraz na prevenci tvorby odpadů a využití vratných obalů. Podle nové legislativy, která bude závazná pro všechny členské státy EU, je předcházení vzniku odpadů nejúčinnějším způsobem, jak zlepšit využití zdrojů a snížit dopad odpadu na životní prostředí. Členské státy EU budou muset přijmout vhodná opatření na podporu zvýšení podílu opakovaně použitelných obalů uváděných na trh a opětovného použití obalů.

Mgr. Marek HAVRDA, M.A., M.P.A., Ph.D.

Ekonom a sociolog. Studoval na Univerzitě Karlově, Středoevropské univerzitě, Warwick Business School, Johns Hopkins University a Georgetown University. Pracoval v Evropské komisi, kde se věnoval socio-ekonomickým analýzám a využití behaviorální ekonomie pro tvorbu politiky. Působil také v think-tankcích a soukromém sektoru. V současné době se věnuje praktickému využití behaviorální ekonomie (mj. pro udržitelnou spotřebu, lepší vzdělávání, snížení korupce, prevenci závislostí či pro zlepšení vědecké spolupráce) a pracuje na start-upu propojujícím společenské vědy a informační technologie. Marek je v projektu MIWA odpovědný za Impact strategii ( strategii sociálních a environmentálních dopadů). Od roku 2014 je členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace (Komise RIA).

Reklamy
Označeno tagem