Unikátní projekt Pátky s vědou úspěšně pokračuje

Praha, 13. prosince 2018 – Ve spolupráci Nadace Unipetrol a Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích se uskutečnilo další, v pořadí již třetí setkání studentů s významnými osobnostmi vědeckého světa. Nyní byla hostem fyzioložka, biochemička a bývalá předsedkyně Akademie věd profesorka Helena IIInerová s přednáškou na téma „Vnitřní čas savců a jejich synchronizace s vnějším dnem“. Nevšední setkání proběhlo v pátek 30. listopadu v přednáškovém sále litoměřického gymnázia s kapacitou 70 míst. Přednáška Jiřího Deváta následuje 14. prosince taktéž v prostorách Gymnázia v Litoměřicích.

Nadace Unipetrol spolu s Gymnáziem Josefa Jungmanna v Litoměřicích pořádá pravidelná setkání studentů s osobnostmi vědy a výzkumu na půdě litoměřického gymnázia. Tato setkání se odehrávají každý poslední pátek v měsíci a vždy za účasti výrazných osobností v oblasti vědy a výzkumu. „Tato páteční setkání jsou pro některé studenty přímo osudová, protože získávají reálný pohled na vědu a lidi kolem ní. Na vlastní kůži zažívají vědu na profesionální úrovni s významnými vědci, kteří mají co říci“, vysvětluje ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková. „Cílem naší nadace je totiž nejen propagovat chemii a podporovat studenty a školy, ale také zprostředkovávat přímý kontakt studentů a vědeckých osobností.“

Ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a autorka projektu Radka Balounová souhlasně dodává: „Pokud má student dilema, jaký postoj by měl zaujmout ke své budoucí profesní dráze, v jeho rozhodování by mu mohlo pomoci zjištění, že jedině pokora před vědou, kterou pociťuje ze strany přednášejících vědeckých kapacit, a nekonečná trpělivost mu přinese úspěch na poli vědy a výzkumu.“

Prof. RNDr. Heleny Illnerové DrSc , bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, svou přednáškou na téma „Vnitřní čas savců a jejich synchronizace s vnějším dnem“ dokonale zaujala. Vzhledem k tomu, že i člověk patří do třídy savců, diskuze na toto téma nebrala konce. Záznamy všech přednášek jsou k dispozici na stránkách https://www.youtube.com/results?search_query=nadace+unipetrol.

Celý projekt zahájilo setkání studentů s významným popularizátorem chemie britského původu Michaelem Londesboroughem a jeho přednáškou s názvem „Chemie a život“. Projekt pokračoval přednáškou na téma „Chemická válka a buňka, jako hodinový stroj“ prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D., který působí, jako pedagog na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nyní proběhla přednáška prof. RNDr. Heleny IIInerové. A zájemci o vědu a výzkum se mohou těšit na další významnou osobnost v oblasti vědy a výzkumu. Jiří Devát patří k významným manažerům české ekonomiky uplynulých dvou dekád. Jeho profesní dráha se dotýká se letectví, filmového průmyslu, potravinářství či výroby sportovního vybavení, nejznámější je však díky celkem 17 letům stráveným v IT, z toho šest let jako generální ředitel Microsoftu v České republice a na Slovensku a čtyři roky jako šéf české pobočky Cisco Systems. Dnes buduje své vlastní podnikatelské projekty a jiným firmám pomáhá v rozvoji inovací, mj. i v oblasti robotizace a tzv. Průmyslu 4.0.

pracuje na svých vlastních podnikatelských projektech a pomáhá firmám v inovativním rozvoji, např. v oblasti robotizace a tzv. Průmyslu 4.0. Jeho přednášku mohou studenti absolvovat 14. prosince od 14.00 hodin opět na půdě litoměřického gymnázia.

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svoji aktivní činnost v roce 2017. V prvním ročníku rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 40 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč. V roce 2018 získalo stipendia 48 studentů v hodnotě 1,8 milionu korun. Loni spustila nadace také grantový program zaměřený na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol, v jehož rámci rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.