Prosincový pátek s vědou proběhl s Jiřím Devátem

Praha, 21. prosince 2018 – Jiří Devát, významný manažer české ekonomiky, podnikatel a filantrop, byl přednášejícím hostem dalšího setkání studentů s osobnostmi vědy a výzkumu v rámci jedinečného projektu Pátky s vědou. Ústředním tematem přednášky byl Průmysl 4.0, doplněný bohatými zkušenostmi a osvědčenými metodami přednášejícího. Zajímavý projekt Pátky s vědou se pravidelně koná jeden pátek v měsíci v prostorách Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích. Netradiční setkání studentů s Ing. Jiřím Devátem, proběhlo 14. prosince v přednáškové místnosti s kapacitou 70 míst.

Projekt Pátky s vědou pokračuje čtvrtým setkáním studentů s vědou ve školním roce 2018/2019 v prostorách litoměřického gymnázia. Na prosincové setkání dorazil Jiří Devát, který motivoval studenty svým bezprostředním vystoupením k úvahám nad jejich budoucím profesním směřováním. „Studenti měli mimořádnou příležitost setkat se s významným člověkem z praxe, který dosáhl netušených profesních úspěchů, a přitom zůstal pevně nohama na zemi. S člověkem, který prošel několika firmami na postech, o kterých se nám může jen zdát. S člověkem, který dokázal studentům na základě svých zkušeností předat poselství, že člověk by si neměl určovat limity, že by měl o sobě pochybovat, aby pomyslné limity dokázal překonávat,“ uvádí ředitelka Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích a autorka projektu Radka Balounová.

„Jiřího Deváta jsme pro studenty vybrali jako vhodný příklad člověka, který svou pracovitostí dosáhl velkého karierního úspěchu a dokázal si zachovat skromnost a lidskost. Jeho slova o zodpovědnosti ke svému talentu, o jeho rozvíjení, o zvídavosti a chuti se učit hltali studenti s takovým nadšením, že by tomu jejich rodiče možná ani nevěřili. Jiří Devát je i vhodně motivoval, když jim vštípil, že ve svém životě mohou tvrdou prací a odhodláním i přes časté překážky dosáhnout všeho, o čem sní,“ dodává ředitelka Nadace Unipetrol Julie Růžičková.

V projektu Pátky s vědou se do této chvíle vystřídalo několik významných osobností vědy a výzkumu: Dr. Michael Londesborough, vědec britského původu z Ústavu anorganické chemie Akademie věd České republiky, prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., český imunolog a pedagog působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, prof. RNDr. Helena Illnerová DrSc. významná fyzioložka, biochemička a bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky. A samozřejmě Jiří Devát, který patří k významným manažerům české ekonomiky uplynulých dvou dekád. Vystudoval brněnské VUT, následně absolvoval stáž v Japonsku a studoval též v Austrálii. Jeho profesní dráha se dotýká letectví, filmového průmyslu, potravinářství či výroby sportovního vybavení. Nejznámější je však díky celkem 17 letům stráveným v IT, z toho šest let jako generální ředitel Microsoftu v České republice a na Slovensku a čtyři roky jako šéf české pobočky Cisco Systems. Nyní buduje své vlastní podnikatelské projekty a jiným firmám pomáhá v rozvoji inovací, mj. i v oblasti robotizace a tzv. Průmyslu 4.0.

Na stránkách Nadace Unipetrol https://www.youtube.com/results?search_query=nadace+unipetrol jsou umístěna zatím všechna setkání studentů s významnými osobnostmi vědy a výzkumu, která proběhla na půdě Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích v rámci projektu.

Informace o Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích

Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích je státní gymnázium se dvěma vzdělávacími obory: čtyřleté a osmileté. Škola založená v roce 1919 je největším gymnáziem v litoměřickém okrese. Zaujímá přední místo také z hlediska kvality výchovy a vzdělávání a je středem zájmu uchazečů o studium, žáků a veřejnosti pro svůj evropský rozměr i pro svou zajímavou nabídku studijních příležitostí. Škola respektuje tradici a je otevřená novým trendům a výukovým metodám. Chová se vstřícně a partnersky k rodičům. Jsou zde dobré vztahy mezi učiteli a žáky. Jejím posláním je náročnost a laskavost.

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svoji aktivní činnost v roce 2017. V prvním ročníku rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 40 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 1,5 milionu Kč. V roce 2018 získalo stipendia 48 studentů v hodnotě 1,8 milionu korun. Loni spustila nadace také grantový program zaměřený na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol, v jehož rámci rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.