Hyundai prezentuje na veletrhu CES 2019 pokrok v oblasti budoucí mobility

  • Hyundai představuje ve své expozici na CES 2019 strategii v oblastech elektrické mobility, konektivity a otevřených inovací, vedoucí k realizaci vize budoucí mobility
  • Stylistický koncept „Style Set Free“ nabídne návštěvníkům ukázku životního stylu, který umožní budoucí vozidla
  • V útulně tvarovaném interiéru si mohou návštěvníci veletrhu CES 2019 nepřímo vyzkoušet mobilitu, která poskytne ještě více svobody
  • Čtyřnohý Hyundai „Elevate“ podněcuje představivost a umožňuje cestování i v mimořádných podmínkách za hranicemi mobility, poskytované současnými vozidly

Společnost Hyundai Motor Company představila na veletrhu CES 2019 svůj plán pro budoucí mobilitu, která poskytne zákazníkům ještě vyšší úroveň svobody. Vize značky Hyundai je založena na třech hlavních pilířích. Prvním z nich je pokrok v oblasti „otevřených inovací“. Dalšími významnými faktory jsou rovněž strategie společnosti, zaměřené na oblast elektrické mobility a získání globálního vedoucího postavení v oblasti síťově propojené mobility. Cílem je umožnit zákazníkům vytříbený životní styl ve společnosti, v níž budou veškeré aspekty života propojeny s mobilitou, a poskytnout jim tak skutečný automobil pro život.

„Style Set Free“, nový koncept individualizovaného designu vozidla značky Hyundai, vychází z budoucího pokroku v oblasti autonomní jízdy a umožňuje uživatelům kompletně individualizovat a vylepšovat prostředí pro cestování tak, aby vyhovovalo jejich životnímu stylu.

Hyundai využije data, vytvářená chytrými vozidly, ke spuštění otevřeného „ekosystému“, který umožní realizovat řadu subsystémů na základě informačních a komunikačních technologií. Vznikne tak strukturovaný tok veřejných dat, přenášených mezi vozidly a prostředím, v němž jsou vozidla provozována. Tím se vytvoří optimální podmínky pro široké uplatnění síťově propojených vozidel, a ještě více upevní vedoucí postavení značky Hyundai v oblasti budoucí mobility.

Hyundai CRADLE, centrum pro rizikové investice a inovace, přebírá odpovědnost za realizaci vize čistější a ucelenější dopravy. Hyundai urychlil tento ambiciózní proces v uplynulém roce investicemi do více než 30 slibných společností, jakými byly například WayRay nebo Perceptive Automata.

Hyundai v rámci svého plánu „otevřených inovací“ odhalil na veletrhu CES 2019 stylistický koncept a prototyp chodicího automobilu Hyundai „Elevate“. Tento inovativní koncept změní běžné vnímání automobilové mobility, protože je mimo jiné schopen překonávat i dosud neprůchodný terén pomocí čtyř velmi obratně pohyblivých nohou. Hyundai také představil svůj budoucí plán pro zvyšování konkurenceschopnosti v technologiích umělé inteligence založením specializovaných výzkumných center a uzavíráním partnerství se společnostmi na celém světě.

Hyundai bude díky svému technologickému pokroku specializovaným výrobcem automobilů pro životní styl založený na budoucí mobilitě a individualizovatelný pro každého zákazníka,“ řekl Albert Biermann, prezident a vedoucí divize výzkumu a vývoje koncernu Hyundai Motor Group. „Koncept ‚Design Your Own World‘ je odpovědí značky Hyundai na otázku, jak umožnit zákazníkům, aby si vytvořili prostředí uvnitř vozidla přesně podle svých představ.“

„Style Set Free“: individualizované elektromobily pro každého

Hyundai je přesvědčen o tom, že individualizovaná vozidla nebudou v éře autonomní jízdy luxusem, nýbrž nezbytností, odpovídající životnímu stylu zákazníků. Z tohoto přesvědčení vychází i koncept „Style Set Free“, jehož smyslem je individualizovat prostor uvnitř vozidla pro každého zákazníka. Tento koncept dává zákazníkům svobodu při výběru výchozího softwaru a hardwaru pro jejich vozidla a možnost průběžné aktualizace v závislosti na specifických potřebách.

Hyundai v rámci své aktualizované strategie v oblasti elektrické mobility představí elektromobily zkonstruované na nové, specializované platformě E-GMP. Cílem je uspokojit nejrůznější individuální požadavky zákazníků. Aktuálně vyvíjená platforma zahrnuje poprvé na světě technologii pohonu integrovaného do nápravy IDA (Integrated Drive Axle), která umožní ještě tišší a stabilnější jízdu.

„Modely elektromobilů se specifickou konstrukcí nabídnou individualizovatelné funkce, které umožní řidičům měnit prostor a uspořádání vozidla ještě efektivněji než u vozidel, odvozených z platformy pro tradiční pohon se spalovacím motorem,“ řekl Wonhong Cho, výkonný viceprezident divize pro zákazníky a marketing ve společnosti Hyundai Motor. „Hyundai Motor se nejmodernějším designérským konceptem ‚Style Set Free‘ snaží poskytnout zcela nové zážitky spotřebitelům s různými životními styly a individuálními požadavky, a to nad rámec samotné technologie autonomní jízdy.“

Globální vůdčí postavení v oblasti síťově propojených vozidel

Automobil již není izolovaným, jednoúčelovým strojem, a proto bere Hyundai v úvahu i skutečnost, že existují proměnné požadavky, které nelze předvídat. Hyundai je přesvědčen o tom, že konektivita by měla být využívána v každém automobilu, aby si každý řidič mohl užívat bezpečný a komfortní automobilový životní styl. Hyundai detailně naplánoval zákaznicky orientovaná řešení, která mohou pozitivně ovlivnit jejich životní styly prostřednictvím technologií, zaměřených na automobilovou konektivitu.

Přínosy inovativních technologií síťově propojených automobilů jsou zjevné. Hyundai sbíráním zettabytů dat z celého světa dokáže pro zákazníky vylepšovat zážitky z cestování a zajišťovat jim bezpečnost upozorňováním na stav vozovky a povětrnostní podmínky v reálném čase.

Technologie značky Hyundai pro síťově propojené automobily nabídne zákazníkům v budoucnosti rozsáhlou vnější konektivitu. Otevřená platforma umožní začlenit i nápady třetích stran pro ještě lepší využívání veřejně dostupných dat vozidel, poskytovaných značkou Hyundai.

„Naším cílem je mít 10 milionů aktivních uživatelů konektivity na celém světě a využívat technologii síťově propojených automobilů na globálním trhu ve všech segmentech vozidel už do začátku roku 2022,“ řekl Jungsik Suh, viceprezident divize informačních a komunikačních technologií ve společnosti Hyundai Motor Group. „Hyundai nejenže usiluje o to stát se globální jedničkou mezi poskytovateli síťově propojených automobilů, ale také poskytovat služby pro síťově propojené automobily, které překonávají aktuální nabídku služeb, a to prostřednictvím otevřené platformy, jež ztělesňuje náš koncept ‚přesahující konektivity‘.“

Rozšiřování aktivit v oblasti „otevřených inovací“

Hyundai bude i nadále strategicky investovat do projektů v oblasti umělé inteligence, rozvíjet spolupráci s třetími stranami a aktivně podporovat startupy, které sdílejí vizi společnosti. Cílem těchto aktivit je poskytovat zákazníkům ještě více komfortních a bezpečnostních funkcí, které vycházejí vstříc jejich požadavkům.

Základní infrastrukturu síťově propojeného automobilu značky Hyundai mohou vynikající inovátoři z různých oborů přeměňovat rozmanitými způsoby. Hyundai CRADLE společně se startupy hledá revoluční inovace s cílem realizovat příslušnou vizi budoucí mobility. Skvělým příkladem těchto snah je partnerství se společností WayRay, zaměřené na vývoj navigačních systémů s rozšířenou realitou.

Hyundai CRADLE představuje na veletrhu CES 2019 zcela nový koncept vozidla, který kombinuje výkonnou robotiku a techniku elektrického pohonu, aby dopravil cestující i na místa, kam se dosud žádné vozidlo nedostalo. Čtyřnohý Hyundai „Elevate“ od základu změní definici hranic a vnímání automobilové mobility. Jeho čtyři velmi obratné a pohyblivé nohy lze využívat způsoby přesahující veškerou představivost. Hyundai tak zakládá novou kategorii vozidel UMV (Ultimate Mobility Vehicle) pro maximální mobilitu.

Hyundai Motor Group v rámci své ambice využívat vyspělé technologie s umělou inteligencí a rozšiřovat svou globální síť pro výzkum umělé inteligence založil výzkumnou laboratoř AI Research Lab (AIR Lab) v Koreji a výzkumné centrum AI Research Center (AIR Center) v USA jako specializované organizace zaměřené na výzkum a vývoj umělé inteligence. Obě pracoviště se zabývají výzkumem umělé inteligence v oblastech počítačového vidění a strojového učení, což jsou zásadní prvky pro další vývoj technologií pro autonomní jízdu a robotiku.

Hyundai Motor Group se snaží zvyšovat konkurenceschopnost svých technologií umělé inteligence také prostřednictvím partnerství s perspektivními akademickými institucemi a startupy na celém světě. Hyundai nedávno podepsal smlouvu o spolupráci v oblastech výzkumu a vývoje s univerzitou Seoul National University a v roce 2019 zahájí plnohodnotný provoz s učícími se technologiemi pro automatickou detekci a odpovídání na otázky s využíváním videí. Společnost také usiluje o rozšiřování své sítě partnerství s dalšími nejrůznějšími organizacemi, mezi něž patří Technion v Izraeli, DeepGlint v Číně a mnoho výzkumných institutů a laboratoří v USA a Číně, zaměřených na vývoj nové generace technologií s umělou inteligencí, které lze využívat v automobilovém průmyslu a dalších oblastech.

„Design Your Own World“: interaktivní expozice na veletrhu CES 2019

Výstavní expozice značky Hyundai s jednoduchým a čistým designem, orientovaným na budoucnost, umožňuje návštěvníkům seznámit se s vizí budoucí mobility v trojrozměrné podobě. Součástí expozice je také velká zobrazovací stěna LED, která umožňuje nepřímo prožívat různé scénáře budoucích životních stylů.

Expozice láká návštěvníky útulně tvarovaným a futuristicky vybaveným interiérem, který poskytuje obrazy zážitků z cestování, jež přinese další vývoj elektrifikace vozidel a autonomní jízdy. Cestující si budou moci během cestování automobilem vybírat z mnoha různých futuristických aktivit, například studium, cvičení, práci nebo nakupování, zkrátka přesně to, co nejlépe odpovídá jejich aktuálním individuálním požadavkům a životním stylům. V sofistikované atmosféře promítané digitální klipy poskytují jasnou představu o individualizovaných zážitcích, které přinese budoucí mobilita.

Veškeré nejnovější plody vývoje značky Hyundai byly představeny na její tiskové konferenci 7. ledna. Návštěvníci veletrhu CES se s nimi mohou osobně seznámit od 8. do 11. ledna 2019 na stánku č. 6329 v severní hale výstaviště v Las Vegas.