Vize českého zemědělství: boj se suchem, škůdci a ústup řepky i pšenice

České zemědělství čeká dle odborníků v příštích letech hned několik výzev. Farmáři se budou muset vypořádat s pomocí nových technologií se škůdci, zvýšit výnosy pro vzrůstající populaci, bojovat se suchem a efektivně hospodařit s vodou. V neposlední řadě jim v tom bude pomáhat i nový trend digitalizace – nejen to zaznělo na každoroční zemědělské konferenci Corteva Agriscience.

Potíže se suchem

Moderní zemědělství čelí jiným problémům než před 50 lety. Zatímco na přelomu tisíciletí se řešily spíše povodně a jejich ničivé následky, poslední roky je třeba být připraven na teplo, vítr a sucho. Aby zemědělci nepřicházeli vlivem klimatických změn o výnos plodin, je nutná změna vodohospodářství, což potvrdil také bývalý ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka na lednové konferenci Ziskové pěstování obilnin, konané pod záštitou nově vzniklé společnosti Corteva Agriscience, zemědělské divize DowDuPont. „Situace a vývoj srážek se mění, rok 2018 byl nejteplejší od roku 1775. Mění se srážky a jejich rozložení, dnešní kapky tak ‚zalévají jinak‘.“ okomentoval klimatickou situaci poslanec s tím, že podle statistik už není ani 5 minut před dvanáctou, ale minuta po dvanácté. S lepším vodohospodařením by mohly podle něj pomoci technologie precizního zemědělství, které jsou schopny přesného mapování půdy.

Nutnost ošetření

Kromě šetrného zacházení s vodou je pro zemědělce také zásadní výnos plodin a s tím spojené jejich ošetřování. Legislativa přísně kontroluje všechny agrochemické produkty a při zakázání některých látek bez vyřešení jejich náhrady se může farmář dostat do potíží. Stejně tak pokud nesleduje aktuální vývoj. „Výskyt škůdců, chorob a plevelů se v čase mění. Někteří zemědělci například používají 25 let přípravky, které na současné plevely, například na rozšířenou rezistentní chundelku metlici, nezabírají. Proto je nutné klást důraz na výzkum a vývoj přípravků, které efektivně zasahují a mají vysokou účinnost.“ upozornil Ing. Petr Portych z Corteva Agriscience a dodal, že loni bylo ošetřeno jejich přípravky rekordní množství půdy.  

Řepka a pšenice na ústupu

Na konferenci se probíraly také možnosti řešení sucha. S měnícím se klimatem je potřeba zvážit osivo, které je suchovzdorné, odolné a je příslibem větších výnosů. Česká republika v posledních letech následuje trend vzrůstajícího podílu ozimého ječmene a pšenice, stejně jako navyšování ploch pro kukuřici. Je pravděpodobné, že během následujícího desetiletí výrazně ustoupí řepka, kterou nahradí palma olejná. Dále odborníci předvídají útlum pšenice a mouky z ní. Naproti tomu by měla růst konzumace mouky kukuřičné.

Tématiku ziskového pěstování obilnin, ale i vize a výzvy českého zemědělství řešili odborníci na sympozium Ziskové pěstování obilnin dne 10.ledna 2019 v Kladně, pod záštitou Corteva Agriscience, zemědělské divize DowDuPont, která nově vstupuje na český trh.

#   # #

O Corteva Agriscience, zemědělské divizi DowDuPont                    

Corteva Agriscience, zemědělská divize DowDuPont (NYSE: DWDP), se stane vznikne po dokončení odštěpení do června 2019 samostatnou veřejně obchodovanou společností. Tato divize spojuje silné stránky značek DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection a Dow AgroSciences. Corteva Agriscience nabízí pěstitelům po celém světě to nejkompletnější portfolio v oboru, a to včetně některých z nejuznávanějších značek v zemědělství: značky Pioneer®, Encirca®, nově založené Brevant Seeds a oceněné produkty Crop Protection, a zároveň uvádí na trh nové účinné látky a technologie prostřednictvím svého rozsáhlého obchodního řetězce. Více informací naleznete na adrese www.corteva.com.

Sledujte Corteva Agriscience, zemědělskou divizi společnosti DowDuPont, na platformách Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter a YouTube.