UPC Česká republika v roce 2018: rekordní počet služeb, expanze sítě a více hodnoty pro zákazníky

Praha 28. 2. 2019 – Společnost UPC Česká republika, která je součástí Liberty Global, největšího světového mezinárodního poskytovatele TV a širokopásmových služeb, dosáhla v roce 2018 historicky nejvyššího počtu uživatelů svých služeb (RGUs). Celkový počet TV, internetových a telefonních služeb na konci prosince 2018 dosáhl rekordní hodnoty 1 239 400, což je až o 51 700 služeb více v porovnání se stejným obdobím v roce 2017. Výrazný růst počtu služeb byl podpořen pokračujícími investicemi do expanze optické giga-ready sítě a zkvalitňováním služeb, včetně pravidelného zrychlování internetového připojení pro všechny zákazníky, výměny modemů za špičkové WiFI routery, přidáváním nových HD stanic, stejně jako i dalšími kroky vedoucími ke zkvalitňování zákaznické zkušenosti.

Klíčové ukazatele za rok 2018

 

  • Historicky nejvyšší počet předaných digitálních služeb – rekordní růst prodeje TV, internetových a telefonních služeb v roce 2018 byl podpořen pravidelným zvyšováním internetových rychlostí pro nové i stávající zákazníky, a to až do 500 Mb/s. K růstu prodeje přispěla také výměna modemů za špičkové WiFi routry, tzv. Connect Boxy, rozšiřovaní nabídky HD stanic, pravidelné přidávání nových stanic do mobilní televize Horizon Go a Zpětného zhlédnutí, rozšiřování nabídky videotéky MyPrime a další zkvalitňování nabídky Happy Home®.

 

 

  • Další rozšiřování giga-ready sítě – společnost UPC i v roce 2018 pokračovala s investicemi do rozšiřování své optické sítě, připravené na uvedení gigabitových rychlostí. Počet domácností připojených na širokopásmovou síť UPC v České republice dosáhl na konci prosince hodnoty 1 529 300, což je o 19 900 více než na konci roku 2017.

 

 

  • Nový milník pro UPC internet – superrychlý internet od UPC dosáhl v roce 2018 dalšího milníku. Počet domácností, které využívají internetové připojení od společnosti UPC Česká republika, přesáhl hodnotu 500 000 (506 100 na konci roku 2018). UPC internet, který svým zákazníkům nabízí přenosové rychlosti až 500 Mb/s, tak opět posilnil svou pozici oblíbeného, rychlého a spolehlivého připojení pro domácnosti v České republice.

 

 

Společnost UPC Česká republika k 31. 12. 2018 evidovala 1 239 400 služeb, včetně:

Internet TV Telefon Digitální domácnosti
506 100 539 500 194 000 1 529 300
+8 600 v porovnání s Q4 2017 +11 900 v porovnání

s Q4 2017

+30 900 v porovnání

s Q4 2017

+19 900 v porovnání

s Q4 2017

Martin Miller, generální ředitel UPC Česká a Slovenská republika:

„Společnost UPC slavila v roce 2018 v České republice více úspěchů, včetně dosažení rekordně nejvyššího počtu prodaných služeb. Naši optickou síť jsme připravili na uvedení gigabitových rychlostí a zároveň jsme pokračovali v jejím rozšiřování, čímž jsme ji zpřístupnili pro téměř 1,53 mil. domácností. Neustálé investice do sítě a koncových zařízení nám v minulém roce umožnily výrazně zvýšit přenosové rychlosti nejen novým, ale i stávajícím zákazníkům, a spokojenost zákazníků neustále posilujeme i pomocí výměny modemů za špičkové WiFI routery, Connect Boxy. Současně jsme během celého roku rozšiřovali naši TV nabídku, přidávali nové HD stanice a nové tituly do videotéky MyPrime. Jsem přesvědčený, že i v letošním roce budeme pokračovat v dosavadním trendu, a tím ještě více naplňovat očekávání a požadavky našich zákazníků v souladu s naším sloganem „Užijte si každý moment“.  

Rekordní růst prodeje ve všech segmentech

Díky pokračující kampani Happy Home®, která so sloganem „Užijte si každý moment“ nabízí více TV zábavy a silnější konektivitu, přinesla společnost UPC v roce 2018 ještě více hodnoty pro zákazníky. Její součástí bylo také výrazné zvýšení přenosových rychlostí internetového připojení až do 500 Mb/s, a to jak pro nové, tak i stávající zákazníky. K posílení konektivity přispěla také výměna modemů za špičkové WiFi routery, Connect Boxy, které zabezpečují silnou a stabilní WiFi pro všechny členy domácnosti na všech připojených zařízeních, v každém koutě domova. I tyto skutečnosti podpořily růst prodeje internetových služeb, jejichž počet na konci roku 2018 dosáhl hodnoty 506 100, což je o 8 600 služeb více než na konci roku 2017.

Rozšiřování nabídky HD programů a pravidelné přidávání nových programů do nabídky mobilní televize Horizon Go, podpořilo v roce 2018 růst prodeje TV služeb. Jejich počet na konci prosince dosáhl hodnoty 539 500, což je až o 11 900 více oproti stejnému období před rokem. Ke zvýšenému zájmu uživatelů o TV služby přispěla také skutečnost, že všechny výhody a přednosti Horizon Go začali zákazníci UPC v roce 2018 využívat také během svých dovolených, či pracovních cest v zahraničí. Od dubna 2018 totiž společnost UPC zpřístupnila svou mobilní TV ve všech zemích Evropské unie.  

Rekordní růst zaznamenala společnost UPC v roce 2018 zejména v prodeji telefonních služeb, jejichž počet na konci prosince dosáhl hodnoty 194 000, což je až o 30 900 více oproti stejnému období v roce 2017.

Dalších 20 tisíc domácností na širokopásmové giga-ready síti UPC

Digitální služby společnosti UPC v České republice byly na konci prosince 2018 zpřístupněny až pro 1 529 300 domácností, což meziročně představuje růst až o 19 900 domácností. Je to výsledek pokračujících investicí do rozšiřování kabelové sítě, které jsou součástí víceletého investičního plánu zaměřeného na rozšíření širokopásmové giga-ready infrastruktury.

O UPC a Liberty Global

Společnost UPC patří mezi největší poskytovatele TV, internetových a telefonních služeb v České republice. Pro své zákazníky neustále zkvalitňuje své služby, které zahrnují digitální a mobilní televizi s nabídkou programů všech žánrů včetně stanic v HD kvalitě, širokopásmové internetové připojení a telefonní služby. Pro více informací o společnosti UPC v České republice navštivte stránky www.upc.cz.

Společnost UPC Česká je součástí společnosti Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK, LIAL and LILAK), největšího světového mezinárodního poskytovatele TV a širokopásmových služeb, působícího pod značkami Virgin Media, Unytimedia, Telenet a UPC v 12 zemích v Evropě. Více informací o Liberty Global najdete na stránce www.libertyglobal.com.

Označeno tagem