Týden finanční gramotnosti vyvrcholí konferencí v ČNB

Praha 22. března 2019 – V posledním březnovém týdnu se do Česka vrací Global Money Week, největší akce zaměřená na finanční vzdělávání dětí a mládeže, probíhající letos ve 169 zemích. Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti vyvrcholí 10. dubna odbornou konferencí v prostorách ČNB.

V Česku se do Global Money Week (GMW), který letos probíhá ve 169 zemích po celém světě, zapojí na 120 základních i středních škol a dětských domovů a více než 30 institucí a knihoven. V rámci akce, jejímž letošním heslem je „Šetři, uč se, vydělávej“, proběhnou na řadě škol přednášky, workshopy a besedy zahrnující i několik desítek certifikovaných evropských finančních poradců EFP/EFA. „Jsme rádi, že se nám daří do největší akce zaměřené na finanční vzdělávání dětí a mládeže zapojovat nejen školy, ale také dětské domovy. Finanční gramotnost je klíčem pro úspěšný start v životě a dětem bez stálého rodinného zázemí můžeme touto cestou alespoň částečně vynahradit jejich životní hendikep,“ říká Marta Gellová, spoluzakladatelka a předsedkyně rady EFPA ČR, která akci GMW v Česku spolupořádá, a spoluautorka knihy Na penězích záleží.

Součástí GMW je již tradičně turnaj školních tříd ve hře o životě a financích FinGR Play, do něhož se letos zařadilo téměř 40 škol. Hru FinGR Play je ale možné hrát celoročně – jejím cílem je provést svěřenou virtuální rodinu nástrahami a příležitostmi v životě a úspěšně jí dovést ke splnění cílů a dosažení finanční nezávislosti v deseti kolech, která představují celkem třicet let života běžné české domácnosti. „Hra a soutěžení patří mezi nejlepší nástroje jak děti a mládež k tématu finanční gramotnosti a odpovědnosti při nakládání s penězi přitáhnout. Mohou si tak ve virtuálním světě vyzkoušet jak odpovědně a správně řídit rodinný rozpočet a pracovat s finančními službami a nástroji, s nimiž se v dospělosti setkají – spořením, pojištěním, investicemi a úvěry,“ vysvětluje Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti z yourchance, o.p.s..

Cílem letošního ročníku Global Money Week je do aktivit zapojit patnáct tisíc dětí ve školách, knihovnách, dětských domovech, v rámci turnaje FinGR Play a také na akci s youtoubery, která se koná 6.4. v Centru Černý Most.

Odborná konference GMW

Závěrečnou a vrcholnou událostí Global Money Week bude konference o finanční gramotnosti, která proběhne ve středu 10. dubna v prostorách České Národní Banky. Vedle viceguvernéra ČNB Tomáše Nidetzkého a zástupkyň pořádajících organizací yourchance a EFPA ČR na ní s příspěvky na téma finanční gramotnosti vystoupí představitelé bank, finančně poradenských společností, MŠMT, fintech a neziskových organizací. „Cílem Global Money Week je oslovit nejen děti a mládež, ale také působit na skupiny sociálně vyloučené a ohrožené předlužením, i na širší veřejnost. Tři panelové diskuse v odpolední části konference proto budou věnovány roli rodičů ve finančním vzdělávání dětí, úloze municipalit v celoživotním finančním vzdělávání a problematice oddlužení,“ dodává Marta Gellová. Kompletní program konference naleznete na webu EFPA.

Záštitu nad letošním ročníkem GMW poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a

Ministerstvo financí ČR. Hlavním partnerem je Komerční Banka, závěrečnou odbornou konferenci pak zaštiťuje Česká národní banka. Kompletní přehled škol, dětských domovů, knihoven, úřadů, institucí a bank, které se do letošního GMW zapojí je k dispozici na webu akce.

O Global Money Week 2019 (více zde)

GMW probíhá ve 150 zemí světa v týdnu od 25. 3. do 31. 3. 2019.  Národními organizátory této prestižní iniciativy jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Letos záštitu převzalo MŠMT, MF ČR a Česká národní banka a podporuje ji přes 100 organizací z řad škol a finančních institucí. Cílem GMW je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Zakladatelem iniciativy GMW je nevládní organizace Child & Youth Finance International (CYFI) se sídlem v Amsterdamu. Hlavní myšlenkou CYFI je vychovat generaci, která bude schopná předcházet budoucím krizím díky rozvoji finančního vzdělání a přístupu k finančním službám.  

O yourchance o.p.s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu. Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče.  

O EFPA Česká republika  – sledujte EFPA ČR na sociálních sítích: Facebook, LinkedIN, Twitter

EFPA ČR je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti v oblasti investic, penzí a úvěrů. Sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj. Jako součást EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, podporuje a zavádí evropské kvalifikační a etické standardy do služeb finančního poradenství v ČR a na Slovensku. EFPA prosazuje etický kodex a jeho dodržování. Více o aktivitách EFPA ČR na webu efpa.cz.