Nadace Unipetrol pomáhá s vybavením školních učeben. Prvních dvacet počítačů dostala škola v Meziboří

Praha, 27. března 2019 – Nadace Unipetrol předala dvacet počítačů Základní a mateřské škole v Meziboří v rámci svého nového projektu nazvaného PC bazar. Cílem je smysluplně využít repasované funkční počítače, které používali zaměstnanci skupiny Unipetrol. Nadace Unipetrol plánuje rozdělit mezi 16 základních škol až 300 počítačů.

Nadace Unipetrol projektem PC bazar navazuje na již existující Chemický bazar, v jehož rámci věnuje školám použité, ale funkční a bezpečné chemické a laboratorní vybavení, které je pro školy z důvodu vysoké pořizovací ceny často nedostupné. Ze stejných důvodů se Nadace Unipetrol rozhodla zahájit počítačový bazar, na jehož počátku stojí první obdarovaná základní škola v Meziboří.

Jsem rád, že předáváme první počítače právě základní škole v Meziboří, k níž mě pojí osobní vztah. Sám jsem ji navštěvoval a mohu říci, že ve mě zájem o chemii vzbudil právě zdejší učitel chemie a fyziky pan Rubín. Bylo to zejména v době, kdy jsme se připravovali na chemickou olympiádu a v rámci omezených možností školy jsme v improvizované laboratoři ve zkumavkách zkoušeli různé srážecí reakce anorganických látek. Od té doby byla pro mě chemie něco hmatatelného a zábavného, což vyústilo v to, že jsem ji později vystudoval na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze,“ uvádí člen správní rady Nadace Unipetrol Tomáš Herink.

Chtěl bych touto cestou poděkovat Nadaci Unipetrol za smysluplný dar v podobě dvaceti počítačů, které nadace věnovala naší škole v rámci počítačového bazaru,“ říká Jan Peška, ředitel ZŠ a MŠ Meziboří. „Část počítačů nahradí stávající stroje v počítačové učebně, druhou část umístíme do tříd, kde budou využívány při výuce jako podpora interaktivních tabulí. Jsme si jisti, že tento dar přinese užitek naprosté většině žáků a najde využití v práci téměř všech našich pedagogů,” vysvětlil pan ředitel.

Všechny základní školy, které se zapojí do PC bazaru Nadace Unipetrol, plánují využít počítače především pro doplnění IT učeben pro své žáky. „Nadace Unipetrol oslovila dvě desítky základních škol na Mostecku. Výsledkem je předání 300 počítačů mezi 16 škol. Tak velký zájem nás vážně těší,“ uvedla Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol. „Předáním prvních počítačů včetně monitorů a operačního systému základní škole v Meziboří jsme zahájili naši novou aktivitu a pevně doufáme, že budeme úspěšně pokračovat. Byla by velká škoda nevyužít potenciálu vyřazovaných počítačů, které mohou kvalitně posloužit žákům při vzdělávání.“

Informace o Nadaci Unipetrol

Nadace Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017. Za dva roky fungování již rozdělila v rámci stipendijního programu stipendia mezi 88 středoškolských a vysokoškolských studentů přírodovědných a technických oborů v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. V grantovém programu na podporu vzdělávací a vědecké činnosti středních škol již rozdělila 2,7 milionů Kč dvanácti středním školám z celé republiky. Ve třetím pilíři své činnosti se nadace věnuje podpoře speciálních vědeckých projektů. Nadace také šíří povědomí o chemii mezi žáky základních škol během série naučně-zábavných programů nazvaných Báječný den s chemií. Více informací o poslání Nadace Unipetrol a jednotlivých programech je k dispozici na internetových stránkách www.nadaceunipetrol.cz.