Vyjádření Romana Sysla (Bolt) k dnešním protestům na Strahově

Bolt oceňuje snahu českých politiků řešit aktuální problémy v oblasti osobní přepravy. Nový zákon můžeme vnímat jako vyvážený a to zejména v tom, že taxikářům některé povinnosti odebírá, zatímco moderním platformám je ukládá. Těší nás, že se blížíme k přijetí legislativy, která bude zakotvovat také moderní přepravní platformy. Aktuálně platný zákon o silniční dopravě je totiž zastaralý a řeší prakticky jen situaci, kdy si taxík objednáváte mávnutím na ulici, což je situace stará sto let. Je proto zřejmé, že přijetí nového zákona, kterému se někteří klasičtí taxikáři snaží vehementně zabránit, je správné. To samé se děje v tuto chvíli na celém světě a jasně to tedy ukazuje, že je tento vývoj nevyhnutelný.

2019-03-21 15_19_43-Bolt (Taxify) - Rychlý a cenově dostupný odvoz

Bolt odmítá protesty jako způsob prosazování politických cílů úzce zaměřené vlivové skupiny, která se nyní snaží zabránit schválení moderního zákona, díky kterému se naše země zařadí po bok dalších států, které tuto legislativu přijaly (například Slovensko v nedávné době nebo již dříve Estonsko).

V Boltu vidíme, že čím dál tím více taxikářů nechce odmítat neodvratný pokrok a začínají využívat také naši aplikaci. Těší nás, že se můžeme stát partnery těchto řidičů a můžeme jim pomáhat vydělávat více peněz než na kolik byli zvyklí v dobách, kdy přijímali zakázky pouze z dispečinků nebo ulice.

Zároveň bychom chtěli zdůraznit, že nové technologie jsou tu proto, aby zjednodušovaly a zefektivňovaly práci řidičů. Řidičům, kteří nás doposud odmítali, doporučujeme, aby nedali na emotivně zabarvené a fakty nepodložené výzvy, stáhli si naši aplikaci a sami vyzkoušeli, jaké to je používat moderní technologie. Věříme, že sami poznají, že je lepší pracovat a vydělávat, než čekat v zaparkovaném autě nebo protestovat.