Manažeři roku: prof. Vladimír Mařík a Tanja Vainio

V 26. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, vyhlašované Českou manažerskou asociací, zvítězili představitelé technologicky progresivních oborů. Mezi TOP 10 a vítězi kategorií se objevily další osobnosti evropského i světového formátu.

Praha, 25. 4. 2019 Nejlepšími manažery v České republice za rok 2018 se stali prof. Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT a Tanja Vainio, genenální ředitelka společnosti ABB pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Zvítězili v soutěži MANAŽER ROKU, který již 26 let vyhlašuje Česká manažerská asociace (ČMA). Cenu převzali 25. dubna v pražském Paláci Žofín při slavnostním galavečeru, při němž se sešly téměř tři stovky manažerských osobností a hostů. Vládu reprezentoval premiér Andrej Babiš.

Vítězní Manažeři roku jsou od sebe generačně vzdáleni, oba ale zastupují oblast moderních technologií – prof. Vladimír Mařík jako průkopník kybernetiky a představitel instituce evropského formátu a Tanja Vainio jako nositelka inovací. „Používání a vývoj nových technologií je součástí naší DNA,“ říká Tanja Vainio.

Výsledek okomentoval předseda patnáctičlenné Národní komise prof. Zdeněk Souček: „Oba prokázali vynikající manažerské vlastnosti v nejmodernější oblasti současného podnikání“. Podobná slova volil ve svém úvodním projevu na Žofíně prezident ČMA Pavel Kafka, který neskrýval potěšení z toho, že mezi finalisty a lauretáty vzrostl počet manažerů, kteří reprezentují moderní perspektivní obory. „Jsem rád, že celý průběh 26. ročníku a jeho výsledky potvrzují vysoký společenský význam tohoto dlouhodobého projektu,“ uvedl.

Petr Kazík, předseda Hodnotitelské komise, která účastníkům soutěže udělila body v prvním kole, uvedl: „Považuji za výtečné, že zvítězili manažeři z vysoce progresivních oborů s obrovskou perspektivou. Narušují přívlastek České republiky jako montovny“.

Vítězové 26. ročníku MANAŽERA ROKU

MANAŽER ROKU prof. Vladimír Mařík Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC ČVUT
MANAŽERKA ROKU Tanja Vainio ABB

TOP 10 nejúspěšnějších účastníků soutěže MANAŽER ROKU – abecední pořadí

Jan DUSPĚVA předseda představenstva a generální ředitel ČEPRO
Tomáš ELIS tajemník Magistrátu města Opavy Statutární město Opava
Adam LIŠKA výrobní ředitel a prokurista Bekaert Petrovice
Miloslav LUDVÍK ředitel Fakultní nemocnice Motol
Vladimír MAŘÍK vědecký ředitel CIIRC ČVUT
Josef MRÁZ místopředseda představenstva a výkonný ředitel AGROFERT
Niclas PFÜLLER generální ředitel a jednatel BROSE CZ
Vladimír STANĚK jednatel a generální ředitel ARAMARK
Tanja VAINIO jednatelka a generální ředitelka ABB
Michal VAJDÁK jednatel Sobriety

Vítězové soutěžních kategorií MANAŽERA ROKU

Vizionář Tomáš Mikolov Facebook
Smart manager Vladimír Mařík CIIRC ČVUT
Krizový manažer Tomáš Milich OVUS – podnik živočišné výroby
Zahraniční manažer Niclas Pfüller BROSE CZ
Mladý manažerský talent Adam Liška Bekaert Petrovice
Průmysl Jan Duspěva ČEPRO
Zemědělství Josef Mráz AGROFERT
Služby Simona Kijonková Zásilkovna
Nezisková sféra – kultura Josef Buchta BUJOART, Mass Dream production, Metro Music
Nezisková sféra – zdravotnictví

zzdravotnictví zdravotnictví

Miloslav Ludvík Fakultní nemocnice Motol
Veřejná správa Tomáš Elis Statutární město Opava

Vítězové speciálních kategorií soutěže MANAŽER ROKU

Cena Inovace pro udržitelný rozvoj – kategorie

Chytrá energetika Michal Jurík E.ON, projekt Bateriové uložiště Mydlovary
Čistá doprava Michal Vajdák Sobriety, projekt Kosmický program VEGA
Průmysl Jan Korol ADLER, projektem II. etapa logistického centra Ostrava

Speciální cena časopisu Moderní řízení

Carl Clarke Vodafone

Síň slávy

Stavebnictví Václav Matyáš uznávaná osobnost, úspěšný manažer, do r. 2018 prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR

Do závěru soutěže se letos dostalo padesát finalistů, do nejužšího výběru postoupila TOP10 manažerů. Vedle Maříka a Vainiové do něj byli zařazeni generální ředitel ČEPRO Jan Duspěva, tajemník Magistrátu města Opavy Tomáš Elis, prokurista Bekaert Petrovice Adam Liška, ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, výkonný ředitel Agrofertu Josef  Mráz, generální ředitel Brose CZ Niclas Pfüller, generální ředitel Aramarku Vladimír Staněk a jednatel Sobriety Michal Vajdák.

Jedenáct nejlepších manažerů se umístilo v soutěžních oborových či nových kategoriích. Vůbec poprvé byla udělena cena v kategorii Vizionář, v níž uspěl Tomáš Mikolov, vědec světového významu, průkopník v oblasti umělé inteligence, a také kategorie Krizový manažer, kterou získal Tomáš Milich, OVUS – podnik živočišné výroby. Nová byla kategorie Zahraniční manažer, kde se prosadil Niclas Pfüller ze společnosti BROSE CZ. Jako Mladý manažerský talent uspěl Adam Liška z Bekaert Petrovice. V kategorii Služby vyhrála Simona Kijonková ze společnosti Zásilkovna. Ve zdravotnictví zazářil Miloslav Ludvík, FN Motol. V průmyslu uspěl Jan Duspěva, ČEPRO, v zemědělství Josef Mráz AGROFERT a v kategorii Veřejná správa Tomáš Elis z magistrátu Opava.

Předávala se speciální cena za Inovace pro udržitelný rozvoj. Do Síně slávy byl uveden Václav Matyáš, uznávaná osobnost v oblasti stavebnictví a dlouholetý prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

O soutěži MANAŽER ROKU

Již čtvrtstoletí soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 59 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace najdete na www.manazerroku.cz

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.