Yuhan-Kimberly přechází na procesní automatizaci PlantPAx® pro zvýšení produktivity

PlantPAx, moderní distribuovaný řídicí systém, zahrnuje bezpečnost strojů na jediné síti EtherNet/IP pro plnění bezpečnostních požadavků v odvětví péče o domácnost a osobní péče.


Představení společnosti

Společnost Yuhan-Kimberly byla založena v roce 1970 jako společný podnik firmy Yuhan-YangHang a americké společnosti Kimberly-Clark. Yuhan-Kimberly byla první společností, která představila několik různých produktů pro osobní péči, jež nyní tvoří důležitou součást každodenního života v Koreji.

Společnost Yuhan-Kimberly se celou dobu své existence snaží poskytovat lidem všech věkových skupin produkty, které jim pomáhají vést aktivnější život v lepších hygienických podmínkách, a přispívá tak ke zdraví a celkové spokojenosti korejských zákazníků.

Výzva

Továrna společnosti Yuhan-Kimberly ve městě Kimčchon je předním asijským závodem na výrobu papírenských produktů pro osobní hygienu a vyrábí se zde různé domácí potřeby, jako například kapesníky, toaletní papír a kuchyňské utěrky.

Vzhledem k rychle rostoucí poptávce po papírových ručnících již přestal být efektivní dovoz polotovarů z USA a jejich následné zpracování a balení v továrně v Kimčchonu.

Společnost Yuhan-Kimberly potřebovala vyrábět nezbytné vstupy lokálně a rozhodla se realizovat projekt na přemístění stroje na výrobu papírových ručníků z amerického výrobního závodu do Kimčchonu.

Tento krok s sebou nesl nutnost značné modernizace. V rámci příslušného výrobního procesu společnost Yuhan-Kimberly využívala původní distribuovaný řídicí systém PlantScape od společnosti Honeywell. Bylo velmi náročné shánět náhradní díly a téměř nemožné pak získat aktualizaci funkcí potřebných ke zlepšení efektivity, jež společnost Yuhan-Kimberly požadovala, jako například další volitelné možnosti k zajištění bezpečnosti strojů, nebo víceúčelový systém, který by zahrnoval moderní procesní řešení a současně bezpečnostní řízení.

Další komplikací v dané situaci byla nutnost splnění výrobních cílů – migrace na nový systém tak musela být dokončena rychle a bez odstávky zařízení.

Řešení

Společnost Yuhan-Kimberly zahájila práce na výměně původních řídicích systémů ve svém výrobním závodě a na modernizaci architektury ke zvýšení produktivity a bezpečnosti. Proto požadovala integrovaný systém, který by poskytl kompletní schopnosti pro provoz výrobní linky včetně plnění předpisů a vyřešil potíže s kvalitou a konzistencí, které se u původního distribuovaného řídicího systému projevovaly jako problematické. Vzhledem ke komplexnosti starého systému bylo důležité, aby nová instalace byla snadná na obsluhu a používání.

Společnost Yuhan-Kimberly si vyžádala nabídky řešení na konverzi systému nejen od společnosti Rockwell Automation ale i od dalších dodavatelů. Řešení mělo zahrnovat řídicí procesor, operátorské rozhraní a zajištění strojní bezpečnosti. Byla provedena analýza aplikací používaných na systému PlantScape a způsob, jakým by tyto aplikace mohly být navrženy, převedeny, nainstalovány a uvedeny do provozu na platformě Rockwell Automation.

PlantPAx vychází ze systému Integrated Architecture od společnosti Rockwell Automation a představuje jednotné procesní a diskrétní řešení. Platforma procesní automatizace pro společnost Yuhan-Kimberly zahrnuje řídicí technologii, software operátorského rozhraní pro vizualizaci do každé aplikace, zařízení k zajištění bezpečnosti strojů pro pracovníky obsluhy a aplikace komunikačního rozhraní k propojení systémů pomocí sítě EtherNet/IP.

Ústředním prvkem nového systému procesního řízení je programovatelný automatizační procesor (PAC) Allen-Bradley® ControlLogix®. Oproti tradičním procesorům poskytují PAC ControlLogix nástroje na vývoj využívající víceúčelové řízení, síťový protokol a architekturu orientovanou na zajišťované služby, a jsou tak plně integrovanou, škálovatelnou řídicí platformou, kterou lze používat v rámci celého výrobního závodu společnosti Yuhan-Kimberly.

Klíčovou výhodou je pak spolehlivé, jednotné hardwarové a softwarové řešení, které zahrnuje moderní distribuovaný řídicí systém vycházející z platformy Integrated Architecture, PlantPAx a bezpečnostní řízení strojů prostřednictvím jediné průmyslové sítě: EtherNet/IP.

Aby se celý proces migrace urychlil, zachovala se konzistentnost a zkrátil se čas nutný k instalaci, zákazník se rozhodl pro využití knihovny procesních objektů PlantPAx. Tato knihovna nabízí jednoduché a pohodlné použití a umožňuje provozovatelům zařízení minimalizovat čas na zavedení systému a jeho testování. Zvolené řešení ve výsledku zlepšilo efektivitu výroby, urychlilo proces spuštění provozu a zkrátilo čas do uvedení produktů na trh.

Oborová expertíza týmu globálních procesních a technických konzultantů (GPTC) ze společnosti Rockwell Automation zajistila optimální školení pracovníků společnosti Chumdan FA, inženýrů z týmu systémových integrátorů procesních řešení (SI) ze společnosti Rockwell Automation a rovněž pracovníků obsluhy společnosti Yuhan-Kimberly, kteří se tak snadněji aklimatizovali na nový systém a naučili se využívat jeho vlastnosti. Tento tým provedl společnost Yuhan-Kimberly celou její cestou k důkladně definované a strategické technologické migraci.

Výsledky

Knihovna procesních objektů PlantPAx od společnosti Rockwell Automation ušetřila dva měsíce z času na implementaci, a systém PlantPAx se tak podařilo nainstalovat s předstihem oproti stanovenému harmonogramu. Pracovníci obsluhy okamžitě začali s výhodou využívat snadnější postupy obsluhy systému.

Například namísto samostatných kontrol jednotlivých logických programů, které byly požadovány u původního systému, mohou operátoři nyní zkontrolovat a změnit provozní stav stroje a bezpečně pozorovat stav vzájemného blokování jeho prvků prostřednictvím šablony zobrazení.

Díky hladkému přechodu na nový systém na jediné platformě došlo k dramatickému snížení nákladů na náhradní díly a školení. Systém PlantPAx navíc snížil celkové náklady vlastnictví (TCO) a současně uspokojil požadavek zákazníka na lepší bezpečnost strojů.

Dané řešení bylo možné, protože platforma Integrated Architecture od společnosti Rockwell Automation umožňuje implementaci distribuovaného řídicího systému PlantPAx a bezpečnostního řízení GuardLogix na síti EtherNet/IP.

Výše zmíněné výsledky jsou specifické pro využívání produktů a služeb společnosti Rockwell Automation společností Yuhan-Kimberly v kombinaci s dalšími produkty. Konkrétní výsledky se mohou u jiných zákazníků lišit.

O společnosti Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového vývoje. Společnost Rockwell Automation sídlí v Milwaukee ve státě Wisconsin a zaměstnává kolem 22 000 lidí starajících se o zákazníky společnosti ve více než 80 zemích.