Známe finalisty letošního ročníku soutěže LEMUR 2019

Praha, 9. května 2019 – Čtrnáctý ročník oborové soutěže LEMUR – Česká cena za Public Relations, kterou pořádá Asociace PR agentur (APRA), zná své finalisty. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 123 projektů, které jejich tvůrci přihlásili do 251 kategorií, z nichž mezi finalisty postoupilo 111 prací. Nejlepší projekty budou vyhlášeny a oceněny na slavnostním ceremoniálu 4. června 2019 v prostorách Centra současného umění DOX v Praze.

Sedm komisí složených z 48 odborníků na public relations a komunikaci z agentur, firem a státních a neziskových organizací ohodnotilo 251 přihlášek, ve kterých letos dominuje agentura Ogilvy (39) s nejvyšším počtem přihlášek, následuje agentura Bison&Rose s 24 a AMI Communications
s 15 přihláškami.

Z prvního kola hodnocení se do finále probojovalo 111 prací, z nichž nejvyšší počet nominací získala agentura Ogilvy (20) následovaná agenturami AMI Communications (11) a Bison&Rose (10). Shortlist s nominacemi finalistů 14. ročníku oborové soutěže naleznete zde.

„Na slavnostním večeru budou v každé kategorii z pětice nominovaných finalistů vyhlášena první tři místa, ocenění Absolutní vítěz a také udělíme ocenění za přínos oboru Public Relations. Letošní vyhlášení proběhne v novém formátu a novém prostoru, Centru současného umění DOX+ v Praze, 4. června 2019,“ Michal Hoblík, člen výkonné rady APRA zodpovědný za soutěž LEMUR.

LEMUR – Česká cena za Public Relations

Profesní soutěž je otevřená všem subjektům působícím v České republice, které poskytují či využívají služby v oblasti public relations, PR agenturám, PR a komunikačním oddělením společností, firmám i institucím, státním orgánům, subjektům z nevládního sektoru či jednotlivcům. Oceňovány jsou PR projekty realizované v období roku 2018 až do března 2019, které nejlépe vycházejí z podnikatelské strategie zadavatele, obsahují kreativní řešení, jsou v souladu s etickými pravidly oboru a mají prokazatelně pozitivní dopad na podnikání a reputaci zadavatele. Veškeré informace o soutěži, uplynulých ročnících a zakoupení vstupenek na slavnostní večer naleznete na webových stránkách soutěže. Další informace jsou dostupné i na FB profilu, Instagramu a Twitteru soutěže.

www.apra.cz

O Asociaci public relations agentur (APRA)

APRA (Asociace Public Relations Agentur) je dobrovolné sdružení PR agentur působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat tzv. nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskuzi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 18 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu.

 

Označeno tagem