Evropská komise rozděluje téměř 18 miliónů Kč malým výrobním podnikům. V rámci projektu CloudiFacturing se firmy připraví na Průmysl 4.0

14. 5. 2019 – V rámci projektu CloudiFacturing rozdělí Evropská komise téměř 18 miliónů Kč malým a středně velkým výrobním podnikům. Tyto prostředky jsou určeny na optimalizaci výrobních procesů a produktivity pomocí modelování a simulací založených na cloudových a superpočítačových technologiích. Získat finanční prostředky pomohou digitální inovační huby. V České republice je digitálním inovačním hubem v oblasti superpočítačových technologií  IT4Innovations národní superpočítačové centrum při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Projekt CloudiFacturing funguje od roku 2017 a jeho posláním je přispět k účinnému využívání výkonných výpočetních zdrojů, které poskytují superpočítače, a pomoci tak malým a středním výrobním podnikům v Evropě ke zvýšení své konkurenceschopnosti. Náplní projektu je optimalizace výrobních procesů a produktivity podniků pomocí modelování a simulací založených na využívání superpočítačových a cloudových služeb. Cílem projektu je pak naplnit vizi konceptu čtvrté průmyslové revoluce, tzv. Průmyslu 4.0.

„IT4Innovations je partnerem projektu CloudiFacturing, což znamená, že vybraným podnikům z řad malých nebo středních výrobních firem nejen poskytujeme výpočetní čas našich superpočítačů, ale také jim můžeme pomoci s podáním projektu do otevřených výzev a v případě úspěšného schválení i se samotnou realizací projektu. V praxi to pak znamená, že danému podniku umíme nabídnout nejen technickou expertízu, ale také pomoc se zvládnutím administrativních kroků spojených s evropskými projekty,“ uvádí Tomáš Karásek z IT4Innovations, který je zároveň hlavním koordinátorem projektu za Českou republiku.

V současné době je spuštěna 2. otevřená výzva projektu CloudiFacturing, v rámci které bude minimálně sedmi subjektům poskytnuta finanční dotace. Jednat by se mělo především o inovativní případy využití. Žadatelé by ve svých žádostech měli jasně definovat průmyslový dopad na zúčastněné výrobní společnosti, a to na základě jejich očekávaného přínosu z využívání výpočetních inženýrských a výrobních služeb a pracovních postupů využívajících technologii CloudiFacturing. Vybraní navrhovatelé budou mít možnost získat zkušenosti se superpočítačovými technologiemi (HPC) a cloud computingem v konkrétních případech jejich použití, možnost prozkoumat technické výhody nebo zlepšit procesy s novými dosaženými informacemi. Přihlášky je možné posílat až do 30. září https://www.cloudifacturing.eu/open-calls-general/ .

„Pro malé podniky to bude fantastická příležitost vstoupit, a stát se součástí, éry digitalizace a tímto způsobem budou schopni čelit novým výzvám budoucnosti,“ řekl André Stork, koordinátor inovačního projektu CloudiFacturing.

IT4Innovations národní superpočítačové centrum poskytuje českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické sféry i průmyslu nejmodernější technologie a služby v oblasti vysoce výkonnostních výpočtů a datových analýz. V současné době provozuje IT4Innovations dva superpočítače – Anselm (instalován v létě 2013), Salomon (instalován v létě 2015) a dále disponuje speciálním systémem pro výpočty umělé inteligence DGX-2, který byl instalován v roce 2019. V témže roce dojde k obnově a rozšíření menšího clusteru Anselm. IT4Innovations je také výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh a modelování pro nanotechnologie. IT4Innovations je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. Více na www.it4i.cz

CloudiFacturing

Cloudification of Production Engineering for Predictive Digital Manufacturing

Posláním projektu je přispět k účinnému využívání výkonných výpočetních zdrojů evropskými malými a středními výrobními podniky, a tím i ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Náplní projektu je optimalizace výrobních procesů a produktivity podniků pomocí modelování a simulací založených na využívání HPC a cloudových služeb. Projekt CloudiFacturing zajišťuje více než 60 evropských organizací (včetně malých a středních podniků) a podpoří okolo 20 mezinárodních aplikačních experimentů, které budou vybírány z projektů podaných ve dvou veřejných výzvách.

www.cloudifacturing.eu