Ekologické a hospodárné chování firem podporuje elektronické zpracování přijatých faktur

Elektronická komunikace patří v současné době k běžným firemním zvyklostem. Zavedení přijímání došlých faktur v elektronické podobě může být dalším efektivním krokem, který nejen přispívá k šetrnému chování firem vůči životnímu prostředí, ale přináší i úsporu času zaměstnanců a finančních prostředků firem.

Přijetí došlých faktur v elektronické podobě umožňuje zajištění celého procesu zpracování faktury ve firmě – od vstupu dokumentu do společnosti, přes proces schválení, až po finální zpracování v účetním oddělení a archivaci. Jednotlivé kroky zpracování faktury jsou v rámci elektronického zpracovávání automaticky zaznamenávány a je tudíž snadné dohledat co, kdy a kdo s fakturou provedl.

V dnešní době je možné na trhu nalézt různé systémy pro elektronické zpracování faktur. Jedním z nich je např. modul faktury přijaté v aplikaci eIntranet.net. Jiří Schindler, jednatel firmy, která vývoj a provoz aplikace zajišťuje, k elektronickému zpracování faktur uvádí: „odklon od papírového zpracování faktur s sebou přináší větší efektivitu a hospodárnost – finanční prostředky ušetříte nejen za tisk faktury, ale i za čas zaměstnanců, a to nejen v rámci procesu schvalování faktury, ale například i při dohledávání faktur pár let starých. Nás jako firmu těší navíc přínos pro životní prostředí – nepotřebujete papír ani dopravce, který Vám fakturu doručí.“

Proces zpracování faktury je možné v rámci aplikace nastavit dle potřeb firmy – od schvalování, které může probíhat jako jednoduché, jednokolové, až po složitější vícekolové schvalování, přičemž o každém kroku je zaznamenána informace v rámci historie zpracování faktury.

Novinkou ve zpracování je možnost si přímo do faktury dopisovat poznámky – např. ke kterému středisku položka na faktuře patří, kdo objednal atd.

Navíc v rámci aplikace eIntranet.net najdete v rámci elektronického zpracování přijatých faktur i další zajímavé funkce jako možnost automatického vyhledávání variabilního symbolu a částky v dokumentu, automatické hlídání insolvenčního rejstříku pro zjištění případné insolvence dodavatele nebo kontrolu spolehlivosti plátce DPH.

Více informací, nejen o elektronickém zpracování přijatých faktur, naleznete na https://www.eintranet.net/. Velkou výhodou je, že je možné se do aplikace zaregistrovat a bezplatně ji otestovat po dobu 14 dní.