Ekologické a hospodárné chování firem podporuje elektronické zpracování přijatých faktur

Elektronická komunikace patří v současné době k běžným firemním zvyklostem. Zavedení přijímání došlých faktur v elektronické podobě může být dalším efektivním krokem, který nejen přispívá k šetrnému chování firem vůči životnímu prostředí, ale přináší i úsporu času zaměstnanců a finančních prostředků firem.

Continue reading „Ekologické a hospodárné chování firem podporuje elektronické zpracování přijatých faktur“

Příprava realizace staveb může být efektivnější

Každá stavba potřebuje pro úspěšnou realizaci adekvátní počet pracovníků a technického vybavení. Důležitou podmínkou pro dodržení harmonogramu a efektivnost nákladů stavby není jen mít lidské a technické zdroje k dispozici, ale mít je k dispozici včas tak, aby realizace stavby navazovala a nevznikaly zbytečné prostoje. Naplánování jednotlivých kroků realizace stavby nyní výrazně usnadňuje nový modul stavby aplikace eIntranet.net.

Continue reading „Příprava realizace staveb může být efektivnější“

Odměňte své zaměstnance pružnou pracovní dobou

Získání či udržení kvalitních zaměstnanců je pro zaměstnavatele v dnešní době základem jejich obchodního úspěchu a prosperity firmy. Důležitým motivačním prvkem pro zaměstnance jsou mj. i firemní benefity. Jedním z benefitů, který není pro zaměstnavatele finančně náročný a zaměstnanci jej ocení, je pružná pracovní doba. Díky pružné pracovní době si zaměstnanci mohou upravit délku pracovní doby v jednotlivých pracovních dnech dle pracovní vytíženosti či svých aktuálních potřeb, přičemž stanovená denní, týdenní či měsíční pracovní doba zůstává zachována. Continue reading „Odměňte své zaměstnance pružnou pracovní dobou“

Sledování změn v obchodním rejstříku je důležité

Obchodní rejstřík představuje veřejný rejstřík, ve kterém se evidují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Pro uskutečňování některých právních úkonů je třeba doložit výpis z obchodního rejstříku, který je úředně ověřený. V poslední době se však vyskytly případy, kdy byla snaha o provedení právních úkonů na základě údajů, které byly do obchodního rejstříku zapsány nepravdivě. Pokud se však změny v obchodním rejstříku sledují pravidelně a jsou tedy zaznamenány včas, je možné předejít mnohem větším nepříjemnostem. Continue reading „Sledování změn v obchodním rejstříku je důležité“

Správu vozového parku si můžete usnadnit

Nehoda firemního automobilu z důvodu jízdy na letních pneumatikách v zimě či z důvodu stáří pneumatik? Pokuta za prošlou lékárničku v autě či dokonce za propadlou STK? Technické problémy vozidla, které mohly být dávno vyřešeny v rámci servisní prohlídky, na kterou se zapomnělo? Všem těmto nepříjemnost se firma může vyhnout, pokud má efektivně nastavené řízení firemního vozového parku. Continue reading „Správu vozového parku si můžete usnadnit“

Bezpečnější internet pro Vaše děti

Počítač, resp. prohlížení webových stránek, patří v současné době mezi běžné prostředky zábavy našich dětí. Na internetu se však bohužel nevyskytují jen stránky s poučným či nezávadným zábavným obsahem, ale také s obsahem pro děti velmi nevhodným. Z tohoto důvodu je důležité o případných rizicích nejen s dětmi mluvit, ale ideálně se jim také aktivně bránit – např. blokováním stránek s nevhodným obsahem. Continue reading „Bezpečnější internet pro Vaše děti“

Efektivní vzdělávání zaměstnanců s pomocí intranetu

Dnešní doba vyžaduje, aby se firma starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do tréninků a vzdělávání by se měly vracet v podobě zvýšené produktivity práce, využití nových znalostí a větší motivace zaměstnanců spolupracovat na inovacích, které jsou tolik potřebné v rychle se měnícím podnikatelském světě. Vzdělávání však není vždy zaměřeno jen na rozvoj kompetencí, jež firma bezprostředně potřebuje. Firma uspokojuje částečně i požadavky zaměstnance a poskytuje mu vzdělávání jako benefit, protože očekává, že zvýší jeho spokojenost, a tím i jeho loajalitu vůči zaměstnavateli. (TZ) Continue reading „Efektivní vzdělávání zaměstnanců s pomocí intranetu“

Aplikace eIntranet poskytuje dokonalý přehled o firemním majetku

Dobře nastavený systém evidence firemního majetku může značně usnadnit hospodaření s pořízeným majetkem. Systém pro evidenci majetku fungující nově v rámci aplikace eIntranet je vhodným nástrojem pro všechny, kteří chtějí majetek ve firmě spravovat efektivně. Díky tomuto modulu má firma dokonalý přehled o pohybu majetku, jeho spotřebě i osobách zodpovědných za jeho ochranu.  (TZ) Continue reading „Aplikace eIntranet poskytuje dokonalý přehled o firemním majetku“

Jak snadno udělat průzkum (nejen) mezi zaměstnanci

Ať má anketa mezi zaměstnanci jakýkoli název, cíl je obvykle stejný – získat od zaměstnanců či konkrétní skupiny lidí ve firmě informace, které mohou pomoci při nějakém rozhodování. Může se jednat o firemní benefity, o zefektivnění práce a organizace, o pracovní podmínky, o firemní večírek nebo o podklady k nové kolektivní smlouvě. (TZ) Continue reading „Jak snadno udělat průzkum (nejen) mezi zaměstnanci“

Moderní firmy zpracovávají faktury elektronicky

Zautomatizování procesu zpracování faktur významně zjednodušuje firemní administrativu. Hlavními důvody využití digitalizace dokumentů je jejich snazší a rychlejší dohledatelnost a sdílení, zlepšení produktivity práce a snížení potřeby skladovacích prostor. Pokud firma využívá možnosti elektronického zpracování faktur, dojde k podstatnému zjednodušení, zrychlení a zprůhlednění celého procesu zpracování faktury. V rámci modulu Přijaté faktury nyní nabízí aplikace eIntranet.net tuto službu všem potenciálním zákazníkům s přístupem k internetu.   (TZ) Continue reading „Moderní firmy zpracovávají faktury elektronicky“