Ekologické a hospodárné chování firem podporuje elektronické zpracování přijatých faktur

Elektronická komunikace patří v současné době k běžným firemním zvyklostem. Zavedení přijímání došlých faktur v elektronické podobě může být dalším efektivním krokem, který nejen přispívá k šetrnému chování firem vůči životnímu prostředí, ale přináší i úsporu času zaměstnanců a finančních prostředků firem. Přijetí došlých faktur v elektronické podobě umožňuje zajištění celého procesu zpracování faktury ve firmě – od vstupu dokumentu do … Pokračování textu Ekologické a hospodárné chování firem podporuje elektronické zpracování přijatých faktur

Příprava realizace staveb může být efektivnější

Každá stavba potřebuje pro úspěšnou realizaci adekvátní počet pracovníků a technického vybavení. Důležitou podmínkou pro dodržení harmonogramu a efektivnost nákladů stavby není jen mít lidské a technické zdroje k dispozici, ale mít je k dispozici včas tak, aby realizace stavby navazovala a nevznikaly zbytečné prostoje. Naplánování jednotlivých kroků realizace stavby nyní výrazně usnadňuje nový modul stavby aplikace … Pokračování textu Příprava realizace staveb může být efektivnější

Odměňte své zaměstnance pružnou pracovní dobou

Získání či udržení kvalitních zaměstnanců je pro zaměstnavatele v dnešní době základem jejich obchodního úspěchu a prosperity firmy. Důležitým motivačním prvkem pro zaměstnance jsou mj. i firemní benefity. Jedním z benefitů, který není pro zaměstnavatele finančně náročný a zaměstnanci jej ocení, je pružná pracovní doba. Díky pružné pracovní době si zaměstnanci mohou upravit délku pracovní doby v jednotlivých … Pokračování textu Odměňte své zaměstnance pružnou pracovní dobou

Sledování změn v obchodním rejstříku je důležité

Obchodní rejstřík představuje veřejný rejstřík, ve kterém se evidují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Pro uskutečňování některých právních úkonů je třeba doložit výpis z obchodního rejstříku, který je úředně ověřený. V poslední době se však vyskytly případy, kdy byla snaha o provedení právních úkonů na základě údajů, které byly do obchodního rejstříku zapsány nepravdivě. Pokud se však … Pokračování textu Sledování změn v obchodním rejstříku je důležité

Správu vozového parku si můžete usnadnit

Nehoda firemního automobilu z důvodu jízdy na letních pneumatikách v zimě či z důvodu stáří pneumatik? Pokuta za prošlou lékárničku v autě či dokonce za propadlou STK? Technické problémy vozidla, které mohly být dávno vyřešeny v rámci servisní prohlídky, na kterou se zapomnělo? Všem těmto nepříjemnost se firma může vyhnout, pokud má efektivně nastavené řízení firemního vozového parku. Provoz firemních … Pokračování textu Správu vozového parku si můžete usnadnit

Bezpečnější internet pro Vaše děti

Počítač, resp. prohlížení webových stránek, patří v současné době mezi běžné prostředky zábavy našich dětí. Na internetu se však bohužel nevyskytují jen stránky s poučným či nezávadným zábavným obsahem, ale také s obsahem pro děti velmi nevhodným. Z tohoto důvodu je důležité o případných rizicích nejen s dětmi mluvit, ale ideálně se jim také aktivně bránit – např. blokováním stránek … Pokračování textu Bezpečnější internet pro Vaše děti

Efektivní vzdělávání zaměstnanců s pomocí intranetu

Dnešní doba vyžaduje, aby se firma starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do tréninků a vzdělávání by se měly vracet v podobě zvýšené produktivity práce, využití nových znalostí a větší motivace zaměstnanců spolupracovat na inovacích, které jsou tolik potřebné v rychle se měnícím podnikatelském světě. Vzdělávání však není vždy zaměřeno jen na rozvoj kompetencí, jež firma bezprostředně potřebuje. Firma uspokojuje částečně i požadavky zaměstnance a poskytuje mu vzdělávání jako benefit, protože očekává, že zvýší jeho spokojenost, a tím i jeho loajalitu vůči zaměstnavateli. (TZ)

Aplikace eIntranet poskytuje dokonalý přehled o firemním majetku

Dobře nastavený systém evidence firemního majetku může značně usnadnit hospodaření s pořízeným majetkem. Systém pro evidenci majetku fungující nově v rámci aplikace eIntranet je vhodným nástrojem pro všechny, kteří chtějí majetek ve firmě spravovat efektivně. Díky tomuto modulu má firma dokonalý přehled o pohybu majetku, jeho spotřebě i osobách zodpovědných za jeho ochranu. (TZ)

Jak snadno udělat průzkum (nejen) mezi zaměstnanci

Ať má anketa mezi zaměstnanci jakýkoli název, cíl je obvykle stejný – získat od zaměstnanců či konkrétní skupiny lidí ve firmě informace, které mohou pomoci při nějakém rozhodování. Může se jednat o firemní benefity, o zefektivnění práce a organizace, o pracovní podmínky, o firemní večírek nebo o podklady k nové kolektivní smlouvě. (TZ)

Moderní firmy zpracovávají faktury elektronicky

Zautomatizování procesu zpracování faktur významně zjednodušuje firemní administrativu. Hlavními důvody využití digitalizace dokumentů je jejich snazší a rychlejší dohledatelnost a sdílení, zlepšení produktivity práce a snížení potřeby skladovacích prostor. Pokud firma využívá možnosti elektronického zpracování faktur, dojde k podstatnému zjednodušení, zrychlení a zprůhlednění celého procesu zpracování faktury. V rámci modulu Přijaté faktury nyní nabízí aplikace eIntranet.net tuto službu všem potenciálním zákazníkům s přístupem k internetu. (TZ)