ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2018

Praha, 21. května 2019 – V mobilních sítích se v roce 2018 přeneslo 368 petabajtů dat. To je více než dvojnásobně než v roce předešlém. Zásluhu na tom má služba fixní LTE. Zatímco přes mobilní službu uživatelé přenesli celkem 135 PB, přes fixní LTE objem přenesených dat překonal 234 PB. Vyplývá to z dat, která ČTÚ zveřejnil v rámci své výroční zprávy za rok 2018.

Na jednu SIM kartu využívající mobilní datové služby pak v roce 2018 připadlo průměrně 1,23 GB dat. SIM karta využívající fixní LTE měsíčně průměrně spotřebovala 60,31 GB dat.

U služeb vysokorychlostního přístupu pokračoval růst podílu optických přípojek (z 589 tis. v roce 2017 na 620 tis. v roce 2018). Dále posiloval podíl přístupů přes WiFi sítě (31,7 %). Ty tak i v roce 2018 představovaly nejpoužívanější technologii pro vysokorychlostní přístup k internetu.

V průběhu roku 2018 ČTÚ registroval významné problémy na straně České pošty při plnění stanovených podmínek pro poskytování základních služeb, a to především v oblasti doručování poštovních zásilek. Na to a na nárůst počtu stížností v této oblasti ČTÚ reagoval provedením celostátní kontroly dodávání doporučených listovních zásilek, a to na všech sedmi regionálních ředitelství České pošty. Kontrola prokázala u 55 z celkových 65 kontrolovaných poštovních dodejen pochybení, kdy doporučené zásilky nebyly dodány v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 písm. d) zákona o poštovních službách. U 20 kontrolovaných dodejen navíc tato chyba nebyla napravena ani následující pracovní den. Na výsledek kontroly navazují v roce 2019 příslušná správní řízení s cílem zajistit nápravu stavu.

ČTÚ loni vydal celkem 45 585 rozhodnutí ve sporech v oblasti služeb elektronických komunikací, většina z toho (45 371) se týkala sporů o zaplacení ceny za služby. Nově bylo zahájeno 35 tisíc správních řízení.

Na pokutách udělovaných ve správním řízení ČTÚ v roce 2017 vybral 13,21 mil. Kč. Dalších 37,6 mil. Kč vybral ČTÚ na správních poplatcích. Příjmy ze správy rádiového spektra dosáhly 742 mil. Kč.

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2018 je ke stažení zde.