Evropští manažeři vyzvali k účasti v eurovolbách

Zástupci evropské manažerské asociace CEC European Managers volají po jednotné a silné Evropě, předpokládají setrvání Británie v Evropské unii.

Praha, 24. května 2019

Call to vote for the European elections. Touto výzvou k volbám do Evropského parlamentu se na více než milion svých členů obrátila evropská asociace manažerů CEC European Managers. Toto sdružení 17 národních asociací, včetně České manažerské asociace (ČMA), a 8 odvětvových konfederací, je vlivnou organizací a sociálním partnerem Evropské komise.

Výzva se ale obrací na všech 10 milionů evropských manažerů a dalších 38 milionů lidí v odborných profesích. Jedině společně mohou evropské země uniknout riziku bezvýznamnosti ve světě, upozorňuje.

„Jednoznačně stojíme za výzvou CEC European Managers a její snahou podpořit strany, které prosazují zájmy evropských manažerů,“ uvedl Pavel Kafka prezident ČMA, která byla 20. a 21. května přijata za plnohodnotného člena CEC European Managers. Tím byla završena dlouhodobá snaha o zapojení do evropských struktur s cílem prosazovat účinněji zájmy svých členů v rámci EU.

Hlavními požadavky CEC European Managers vůči unijním institucím je zvyšování konkurenceschopnosti Evropy, což zahrnuje důraznější podporu zavádění nových technologií, omezení evropské byrokracie a přenesení větších rozhodovacích pravomocí na národní státy. V případě, že Evropa zásadně nezmění politiku posilování konkurenceschopnosti, do 10 let nebude konkurenceschopná vůči Asii a Americe, varuje asociace.

Současně chce silnou a jednotnou Evropu navenek, tedy v oblasti bezpečnosti, je například pro budování evropské armády, mezinárodního obchodu a smluv či regulace migrace. Jednoznačně podporuje volný trh.

Mezi členy CEC European Managers panuje přesvědčení, že nakonec nedojde k Brexitu a Británie setrvá v Evropské unii. Jasně se vyjadřuje za její setrvání v EU.

O CEC European mananegers

Organizace zastupuje v Evropě milion manažerů. Jako jeden ze šesti oficiálních evropských sociálních partnerů prosazuje zájmy evropských manažerů. Do odborné a veřejné diskuse vnáší témata týkající se řízení a vedení firem, států, EU.

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem soutěže MANAŽER ROKU. ČMA spoluzaložila Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj CBCSD. Od května 2019 je ČMA členem Evropské asociace manažerů CEC, která sdružuje milion manažerů.