Poptávka po moderních průmyslových objektech převyšuje nabídku

I když výstavba nových průmyslových nemovitostí u nás v posledních dvou letech stále roste, poptávka přesto převyšuje nabídku.

Poptávka po moderních průmyslových objektech v meziročním srovnání vzrostla téměř o 48 %. Největší podíl na tomto růstu mají společnosti z výrobní sféry, které reprezentují 57 % poptávky.

Tato skutečnost je způsobena několika faktory, mezi klíčové patří například nedostatek pozemků určených pro výstavbu s vhodným územním plánovaním a jejich mnohdy přemrštěná cena. Dále také nedostatečná dopravní infrastruktura, především v rámci páteřních komunikací regionů. I z těchto důvodů v posledních letech pozorujeme zvýšený zájem také o lokality brownfieldů, které skýtají značný potenciál dalšího rozvoje,“ říká Radek Procházka, Managing Partner společnosti Prochazka & Partners.

Pronajímatelná plocha v moderních průmyslových a logistických halách v České republice dosáhla ke konci prvního čtvrtletí roku 2019 téměř 8 milionů m2, přesně 7,97 milionu m2. Ve výstavbě zůstává necelých 522 000 m2. Plocha výstavby zahájené v roce 2019 představuje přibližně 202 500 m2.

Českou republiku nadále trápí dlouhý povolovací proces výstavby. Do poptávky po nových průmyslových nemovitostech se v posledních několika letech promítá také cena stavebních prací a doba jejich stavby, které ovlivňuje dlouhodobý nedostatek stavebních dělníků. „Na základě těchto skutečností můžeme předpokládat, že se v budoucnu řada firem rozhodne investovat v okolních státech, které jsou vůči nim z hlediska nákladů a úrovně nezaměstnanosti vstřícnější,“ doplňuje Petr Zaoral, Head of Industrial společnosti Prochazka & Partners.

Průměrná cena měsíčních nájmů skladových prostor v prémiových lokalitách v Česku mírně vzrostla. V prvním čtvrtletí 2019 činí úroveň nájmu 4,6 eura za m2 a je téměř srovnatelná se Slovenskem, o něco vyšší ceny jsou z postkomunistických zemí v Maďarsku, naopak výrazně nižší jsou stále v Polsku.

Nájemné kancelářských ploch v rámci industriálních a logistických objektů nezaznamenalo ve sledovaném období výraznější změny a pohybuje se na úrovni 8,50–9,00 eur za m2. Žádných změn nedoznaly ani servisní poplatky, které se drží na hodnotě 0,5–0,65 eura za m2.

Českou republiku dlouhodobě trápí nedostatek pracovní síly

Nedostatek pracovní síly napříč profesemi včetně těch dělnických a stavebních je pro Česko dlouhodobým problémem. Tato skutečnost se projevuje i ve výstavbě nových průmyslových hal, jak vyplývá z analýzy poradenské společnosti Prochazka & Partners.

 

Podle Českého statistického úřadu se míra nezaměstnanosti na konci minulého roku pohybovala kolem 2 %, a je tedy nejnižší v rámci celé Evropské unie. Nedostatek pracovní síly ve stavebnictví způsobuje také zpomalení výstavby nových průmyslových a skladových areálů, o které je ze strany firem velký zájem.

O Prochazka & Partners

Prochazka & Partners je přední poradenská společnost zaměřená výhradně na zastupování nájemců v oblasti komerčních nemovitostí. Tým odborníků poskytuje komerční a technické poradenství, aby každý klient byl schopen učinit plně informované rozhodnutí ohledně komerčních nemovitostí. Znalost trhu a zkušenosti především pomáhají klientům snižovat náklady a umožňují maximalizovat návratnost investovaného kapitálu.