Do boje s kůrovcem se zapojily drony a software od Unicornu

Praha, X. června 2019 – Společnost Unicorn Systems, přední evropský dodavatel informačních systémů a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, se podílí na vývoji aplikace, která majitelům či správcům lesů umožní detekci stromů napadených lýkožroutem smrkovým (kůrovcem). Díky aplikaci, na které se dále podíleli experti z České zemědělské univerzity v Praze a Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), bude možné odstranit z lesa jednotlivé napadené stromy, což zabrání kalamitnímu rozšíření kůrovcové populace. Aplikace s pracovním názvem BROUK má výrazný preventivní efekt a pomáhá zabránit významným ekonomickým i environmentálním škodám.

Lýkožrout smrkový je významným lesním škůdcem nejen na území České republiky. Jeho šíření je citelné v hospodářských lesích, kde je schopný rychle zničit několik desítek let trvající práci lesních hospodářů. Nejlepší obranou proti kůrovci je selektivní těžba napadených stromů, která zamezí jeho dalšímu šíření v lesním porostu. Zkušený lesník je schopen identifikovat napadený strom po několika dnech či málo týdnech, avšak terénní pochůzky jsou časově i organizačně značně náročné. Proto se ke slovu dostávají moderní technologie.

Víme, že strom napadený kůrovcem mění své vlastnosti. Podobně jako má každá nemoc své symptomy, i napadený strom začne chřadnout. Jako první se změní spektrální odrazivost a teplota, a to ještě dříve, než se napadení stromu projeví vizuálně. To, že strom napadl kůrovec, tedy dokážeme zjistit ještě dříve, než by si toho všiml i ten nejpozornější lesník při své obchůzce. A o čas jde v současné situaci především,“ vysvětluje Mgr. Ing. Ondřej Lagner z Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Do akce nastupují drony

Nejvhodnějším způsobem, jak monitorovat velké souvislé lesní plochy a identifikovat stromy napadené kůrovcem, je využití bezpilotních prostředků neboli dronů. Běžně dostupné komerční družicové snímky totiž nedosahují potřebného prostorového rozlišení. Drony lze osadit potřebnými senzory, např. pro pořizování snímků s vysokým rozlišením v infračerveném pásmu (NIR), které je obzvláště citlivé k detekci zdravotního stavu vegetace, resp. změně chlorofylu v jehlicích.

V rámci vývoje této nové metody jsme s kolegy z KRNAP hodnotili časovou řadu snímků, které byly pořízeny v různých vývojových stádiích kůrovce. Dosáhlo se přesné identifikace jednotlivých korun stromů v porostu a pokročilou analýzou obrazu byla stanovena spektrální křivka napadeného stromu. Tím byla v podstatě popsána změna ve spektrálním chování stromu od jeho napadení až po jeho odumření. Díky tomu můžeme s vysokou mírou přesnosti říci, který strom je zdravý, potenciálně ohrožený a který je již odumřelý. Celý proces je popsán v certifikované metodice,“ dodává Mgr. Ing. Ondřej Lagner.

Unicorn vyvíjí software, který bude autonomně analyzovat snímky pořízené z dronu a pomocí definovaných algoritmů identifikovat napadené stromy.

Naším úkolem je vytvořit uživatelsky přívětivou aplikaci, která bude efektivním nástrojem lesníků pro včasnou detekci kůrovce. Majitelé a správci lesů potřebují jednoduchý nástroj, se kterým budou umět pracovat,“ říká Mgr. Václav Wiesner, Account Manager ve společnosti Unicorn. „Nejdříve si nechají zájmovou lokalitu nasnímkovat dronem. Snímky se nahrají do aplikace, výpočetní jádro je vyhodnotí a uživateli podá jasnou informaci, které stromy je třeba preventivně vytěžit, a zamezit tak dalšímu šíření kůrovcové populace.

Aplikace s pracovním názvem BROUK završí první část projektu Kůrovec. V dalších krocích budou experti z projektového týmu pracovat na popisu a následně i predikci dlouhodobé časoprostorové dynamiky šíření škůdce prostorem. To by lesníkům umožnilo zasáhnout proti kůrovci ještě dříve, než se v dané lokalitě zavrtá pod kůru prvního stromu. Více informací o projektu Kůrovec najdete na webových stránkách https://kurovec.czu.cz.

O Unicornu

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu přinášenou našim zákazníkům. Působíme na trhu již od roku 1990 a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Jsme zároveň provozovateli internetové služby Plus4U a vychováváme ty nejlepší odborníky v oblasti informačních technologií, ekonomiky a managementu na Unicorn College.

Tato i další tiskové zprávy Unicornu jsou k dispozici na webových stránkách https://unicorn.com.