Unicorn College otevírá magisterské obory zaměřené na big data

Den otevřených dveří pro zájemce o studium proběhne ve čtvrtek 13. června

Praha, 11. června 2019 – Unicorn College, soukromá vysoká škola se sídlem v Praze, která vychovává odborníky v oblasti informačních technologií, ekonomie a managementu, získala akreditaci pro dva nové magisterské studijní programy. Od září 2019 tak mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu na Unicorn College, a to v programech Aplikovaná ekonomie a analýza dat, nebo Softwarové inženýrství a big data. Ve čtvrtek 13. června je pro zájemce o studium na Unicorn College připraven Den otevřených dveří.

„Při přípravě obou nových magisterských programů jsme vycházeli z reálných potřeb trhu. Ptali jsme se významných českých a slovenských konzultačních společností, IT firem, bank a pojišťoven, jakými znalostmi a dovednostmi by absolventi vysokých škol měli disponovat, a které specializace budou v příštích letech v těchto oblastech byznysu nejvíce potřeba. Jasně se ukázalo se, že na trhu práce vzniká poptávka po odbornících, kteří umí pracovat s velkými objemy dat, a že tato poptávka bude do budoucna výrazně akcelerovat. Oba naše nové magisterské programy z této potřeby vycházejí a domnívám se, že jsou v rámci nabídky českých vysokých škol svým zaměřením unikátní. Připraví absolventy nejen pro okamžité uplatnění na trhu práce, ale dají jim i dlouhodobou lukrativní perspektivu,“ řekl Jan Čadil, rektor Unicorn College a garant studijního programu Aplikovaná ekonomie a analýza dat.

V obou nových magisterských programech může studovat až 60 studentů, celkem na vysoké škole Unicorn College v aktuálním akademickém roce studují 362 studenti. Přijímací řízení stále probíhá, poslední možnost přihlásit se ke studiu bude v průběhu měsíce září, přičemž zimní semestr nového akademického roku bude zahájen 30. září 2019.

Zájemci o studium mohou využít dne otevřených dveří v Unicorn College ve čtvrtek 13. června 2019 k prohlídce prostor školy v blízkosti pražského parku Parukářka na ulici V Kapslovně 2767/2. Studenti Unicorn College mohou využívat nejen učebny a menší zasedací místnosti, ale i méně formálním prostory, ve kterých mohou trávit i volný čas. Samozřejmě bude možné se potkat i s vyučujícími, kteří přiblíží své studijní programy, a také se studenty.

„Chtěl bych upozornit, že přijímací řízení na všechny programy Unicorn College probíhá formou pohovoru, nikoli písemných či ústních testů nebo zkoušek. Cílem pohovoru je zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a zjistit přibližnou úroveň anglického jazyka. Chceme, aby u nás lidé chtěli studovat. Pak už je na nás, abychom jim předali znalosti a dovednosti, které jim budou k užitku pro zbytek života,“ dodává Marek Beránek, ředitel Unicorn College.

Studenti vysoké školy Unicorn College v průběhu studia absolvují půlroční praxi v Unicornu, nebo u některého z partnerů školy, což jsou největší české nebo v Česku působící globální IT, poradenské nebo finanční společnosti. Zapojit se také mohou do řady projektů, které mají praktické výstupy. Např. projekt Chytrá farma propojuje možnosti tzv. Internetu věcí (IoT) s reálným řízením zemědělských provozů, projekt Plus4U My Home řeší komplexní problematiku chytré domácnosti. Unicorn College dlouhodobě spolupracuje – po boku nejprestižnějších univerzit světa – také s Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN.

Vyučujícími na vysoké škole Unicorn College jsou vysoce kvalifikovaní experti. Za všechny můžeme jmenovat např. Jaroslava Sixtu, místopředsedu Českého statistického úřadu, Václava Vacka, dlouholetého spolupracovníka Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN (a prorektora pro výzkum a zahraniční spolupráci), Michala Brožku, hlavního ekonoma obchodníka s cennými papíry Cyrrus, nebo také Vladimíra Kováře, zakladatele a majitele Unicornu, který je garantem nového bakalářského programu Softwarový vývoj.

O Unicorn College

Unicorn College je moderní soukromá vysoká škola nabízející více než 12 let vysokoškolské vzdělání v oblastech informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu. Během výuky zapojujeme studenty do řešení zajímavých a reálných projektů, jako jsou například vývoj mobilních aplikací či vytváření interaktivních učebnic pro iBooks, nebo mezinárodních výzkumných programů v rámci kooperace s CERN ve Švýcarsku. Studenti se mohou podílet i na celé škále projektů společnosti Unicorn.

Díky úzké spolupráci Unicorn College s průmyslem a korporátním světem se studenti prostřednictvím přednášek a workshopů seznamují s ověřenými postupy a mají možnost diskutovat s odborníky z praxe. Po vystudování nacházejí naši absolventi nadstandardní a bezproblémové uplatnění na trhu.

Další informace o Unicorn College jsou k dispozici na webových stránkách https://www.unicorncollege.cz.