Semestr je již v plném proudu a do akademického roku 2019/20 nastoupil rekordní počet studentů.

Do akademického roku 2019/20 nastoupilo na vysoké škole Unicorn College do prvního ročníku 259 studentů, z toho 236 do nových bakalářských studijních programů. V porovnání s minulým akademickým rokem do prvního ročníku je to o 14 % více studentů. Na Unicorn College se poprvé otevřely studentům magisterské studijní programy, do kterých nastoupilo 23 studentů. Celkem na naší vysoké škole studuje 447 studentů.

O profesně orientované programy vzrůstá zájem a Unicorn College upevňuje svojí pozici mezi prestižními vysokými školami. Studenti tak na vysoké škole studují jeden z bakalářských studijní programů, kterými je Softwarový vývoj a Business management. V případě magisterských programů studují buď informaticky zaměřený program Softwarové inženýrství a big data, nebo ekonomicky orientovaný Aplikovaná ekonomie a analýza dat.

Pro studenty Unicorn College rovněž připravili řadu zcela nových a unikátních studijních materiálů v podobně online knih a kurzů, které mohou v nových studijních programech používat. Tyto studijní materiály jsou svým uživatelům dostupné kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu.