Dobrovolníci společnosti Pfizer se zapojili do výzkumu o stáří. Výsledkem mají být rady pro sendvičovou generaci

Praha (21. června 2019) – Již po šesté se dobrovolníci společnosti Pfizer vydali na pomoc neziskové organizaci Sue Ryder. Nejprve se zúčastnili výzkumu na téma „Neztratit se ve stáří“, odpoledne pak asistovali seniorům při sportovně-společenské akci Nakrm draka.

Místo obleku pohodlné sportovní oblečení a místo do kanceláře rozdávat radost seniorům. Takový byl 20. červen dobrovolníků z farmaceutické společnosti Pfizer. „Projekt Jsem dobrovolník, v rámci kterého pomáháme různým znevýhodněným skupinám, funguje už od roku 2013. Za tu dobu naši dobrovolníci odpracovali v jejich prospěch již 1 211 hodin, což je téměř půl roku práce jednoho zaměstnance,“ říká Zuzana Andělová, manažerka komunikace společnosti Pfizer.

V letošním roce se dobrovolníci stali také součástí kvalitativního výzkumu, který pomůže najít cesty, jak různé generace připravit na příchod stáří do rodiny. „Pod vedením koordinátorky poradenského portálu Neztratit se ve stáří jsme dobrovolníky ze společnosti Pfizer zapojili do diskuse, jak nejlépe otevřít téma stáří s příslušníky tzv. sendvičové generace, kteří zatím nemají praktickou zkušenost s péčí o blízkého člověka. Jako sendvičovou generaci označujeme lidi středního věku, kteří se současně starají o své nesamostatné děti a zároveň už i o své rodiče. Potřebovali jsme především zjistit, jak takové lidi nejlépe oslovit a jak jim předat naše znalosti a zkušenosti, které se jim mohou hodit,“ říká Radka Kulhánková, která se zabývá firemním dárcovstvím v organizaci Sue Ryder. Právě sendvičová generace, tedy ta, jež musí stíhat kariéru a péči o své děti i rodiče najednou, bude tuto pomoc potřebovat nejvíce. Je totiž současnými demografickými trendy, jako jsou odkládání založení rodiny, vyšší věk dožití a nízká porodnost, zasažena v největší míře.

Během odpoledne dobrovolníci pomohli „Nakrmit draka“ neboli připravit zábavnou soutěž, kterou domov pro seniory Sue Ryder pořádá každý rok v červnu. I velmi staří a nemocní lidé totiž v doprovodu asistentů zvládnou soutěžní disciplíny a užijí si tak příjemnou zábavu. Aby však byli dobrovolníci vhodnými asistenty, museli se naučit mimo jiné správnou manipulaci s vozíčkem nebo absolvovat základní školení komunikace s klienty, kteří třeba trpí demencí.

„Do mnoha neziskových organizací se vracíme opakovaně a naši dobrovolníci jsou velmi oceňováni pro svou ochotu, pečlivost a spolehlivost. Dobrovolnickými dny ale naše pomoc nekončí. Na konci roku tradičně organizujeme vánoční charitu, v níž zaměstnanci vyberou peníze, které poté rovným dílem rozdělujeme mezi organizace, kde jsme dobrovolničili. Vloni jsme takto vybrali více než 120 000 korun, což je zatím náš rekord,“ doplňuje Lenka Kaška, tisková mluvčí společnosti Pfizer. V rámci společenské odpovědnosti se tato přední farmaceutická společnost věnuje kromě pomoci seniorům také dětem a životnímu prostředí.


O společnosti Pfizer ČR

V České republice společnost Pfizer působí od roku 1993, letos tato americká společnost slaví 170 let od založení. Zabývá se výzkumem, vývojem a prodejem humánních léčiv, a to i biologických či vakcín. Kromě toho se zaměřuje také na vzdělávání odborné veřejnosti a ve spolupráci s nemocničními zařízeními organizuje klinické studie léků. V současné době zaměstnává v ČR více než 400 zaměstnanců.