Huawei: Respektování a ochrana duševního vlastnictví je základem inovací

Ve Spojených státech 10 tisíc, po celém světě více než 80 tisíc patentů. Taková je bilance společnosti Huawei za posledních 30 let a zároveň výsledek dlouhodobých investic v podobě obřích částek do inovací. Cílem je snaha o rozvoj technologií na trhu a průmyslu jako takového. Proto se tento technologický gigant rozhodl vydat neprobádanou cestou 5G sítí. A i na tomto poli slaví úspěchy a stal se globálním lídrem. „Huawei je významným nositelem základních patentů technologií 3G, 4G a 5G. Jsme jak poskytovatelem, tak držitelem licencí,“ říká Song Liuping, člen dozorčí rady společnosti Huawei. A dodává, že tyto patenty zaregistrovali po celém světě, včetně Spojených států amerických, Číny a Evropy. 

Investice do vývoje je maraton, ne sprint

Jen za poslední dva roky společnost investovala do urychlení vývoje 5G sítě pro komerční využití 800 milionů dolarů. Celkový účet zatím dělá více než dvě miliardy dolarů, což je více, než kolik do rozvoje 5G sítí vložili dohromady vložili všichni hlavní dodavatelé zařízení ve Spojených státech a Evropě. Vynaložené úsilí se společnosti vrací v podobě patentů a ta si své duševní vlastnictví cení. Stejně tak respektuje licence jiných firem a odvádí za ně nemalé poplatky. Za posledních 30 let společnost zaplatila více než šest miliard dolarů na licenčních poplatcích a téměř 80 % bylo vyplaceno americkým společnostem.

I přesto jsou spory o patenty v mezinárodním obchodě běžnou záležitostí a Huawei stojí na obou stranách těchto pří. Žádný soud doposud nedošel k závěru, že by Huawei nedodržoval pravidla duševního vlastnictví. Podstatné je, že tyto spory mají být řešeny soudním řízením a neměly by se stávat politickým nástrojem. Proto se společnost Huawei staví odmítavě k návrhu amerických politiků na rušení licenčních poplatků za používání patentů. „Věříme, že ochrana duševního vlastnictví je základem pro vývoj a inovace. Patenty jsou chráněny americkou ústavou. Pokud by byl takový legislativní návrh schválen, byla by to katastrofa pro globální inovace, která by měla vážné následky,“ myslí si Liuping. „Máme právo na příjem z licencí, protože jsme držiteli základních patentů. Na druhou stranu jsme také povinni dodržovat spravedlivý, rozumný a nediskriminační princip,“ vysvětluje Liuping. 

Na původu nezáleží

Společnost Huawei považuje inovace a ochranu duševního vlastnictví za základní kámen svého obchodního úspěchu. Stejně tak je připravena a ochotna sdílet své technologie se světem. To zahrnuje i výzkum 5G sítí, kde je držitelem více než 20 % základních patentů na světě. Tyto licence získala legálně a nechápe, proč se řeší, odkud firma pochází. Zejména kvůli tomu, že všechny zúčastněné strany musí při výrobě a prodeji svých výrobků dodržovat stejné normy a potřebují používat základní patenty. Z toho důvodu je jedno, jestli jde o společnost čínskou, evropskou či americkou. „Nemyslím si, že bychom měli firmy rozlišovat podle země původu. Myslím, že lepší způsob je, že pokud firma potřebuje licenci, měla by ji získat prostřednictvím legitimních prostředků, ať už je to společnost z USA, Číny nebo odkudkoliv jinde na světě. Toto je základní princip ve světě duševního vlastnictví,“ uzavírá Liuping.

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 180 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei