Lékový záznam bude zachraňovat životy

Praha, 24. července 2019 – tisková zpráva – Institut lékového záznamu o léčivech může v Česku zachránit stovky životů ročně. Jde o jednoduché opatření, které umožní ošetřujícím zdravotníkům zjistit, jaké léky daný pacient bere. „Je to skvělý nápad, který s mizivými náklady přinese velké benefity například v podobě záchrany životů. Špatné kombinace léků už nebudou zabíjet. Rozhodně ho podpořím,“ říká v den hlasování senátor, profesor vnitřního lékařství a náměstek FNHK prof. MUDr. Jaroslav Malý CSc.


O novele zákona č. 378/2007 Sb. budou senátoři hlasovat ve středu 23. 7. 2019. Institut lékového záznamu navazuje na tzv. eRecept. Lékařům, záchranářům, ale i lékárníkům umožní nahlížet do lékového záznamu pacienta, ve kterém uvidí, jaké léky a v jakém období bere nebo bral. Novela počítá se zákonnou presumpcí souhlasu pacienta s nahlížením oprávněných osob do jeho lékového záznamu, pokud pacient sám aktivně nevysloví nesouhlas. Jde tedy o tzv. opt-out režim. Takový nesouhlas musí sdělit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. V letech 2007 až 2017 došlo k více než 3,5násobnému nárůstu počtu hospitalizací v důsledku nesprávného užívání léků. Odhaduje se, že ročně by tento institut mohl zachránit až 200 lidských životů. V Česku neexistují data o počtu nežádoucích interakcí mezi léky, ale ve Velké Británii se takové interakce týkají asi 7 % pacientů. „Doteď se lékaři i lékárníci museli spoléhat jen na informace od pacienta. A když někdo bere třeba 10 léků denně, začne se v tom sám ztrácet.  A to nemluvím o záchranářích, kteří se velmi často dostávají k lidem v bezvědomí, kteří jim o tom, co berou za léky, nic neřeknou,“ vysvětluje senátor Jaroslav Malý, který opt-out režim považuje v tomto případě za správný. Vzhledem k tomu, že opatření navazuje na již existující eRecept, nebude zavedení možnosti nahlížet do lékového záznamu technicky složité, prakticky na jedno kliknutí. Informace uložené v centrálním úložišti elektronických receptů budou mít okamžitě. Lékový záznam neobsahuje pouze specifikaci léku, ale také identifikuje lékaře, který lék předepsal, lékárníka, který lék vydal nebo poskytovatele zdravotních služeb, v rámci jehož činnosti byl lék podán. Lékaři budou moci nahlížet do lékového záznamu až 5 let zpětně, lékárníci pouze 1 rok. Posledně jmenovaní by chtěli mít stejná práva jako lékaři. Podle průzkumu České lékárnické komory totiž až 57 procent lidí dostává v lékárně instrukce, které se od lékaře nedozvěděli. V okamžiku, kde je pacient u lékaře poprvé, dává mu souhlas s nahlédnutím do lékového záznamu předložením občanského průkazu. „Pečlivě budu sledovat aplikaci zákona především u záchranářů, protože tam si myslím, že bude mít největší účinnost. Zároveň jsem přesvědčen, že zákon omezí duplicity v předepisovaných lécích, zabrání chybám v dávkování a nežádoucím kontraindikacím,“ doplňuje senátor Jaroslav Malý. Institut lékového záznamu je již 19. novelou zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. od jeho vzniku v roce 2007.