Stravenkový systém X zaměstnanecký paušál: reakce Asociace poskytovatelů poukázkových systémů (APROPOS) na aktuální situaci

Praha, 9. srpna 2019: Tento týden zveřejnila ministryně financí Alena Schillerová plán Ministerstva financí zavést k existujícímu stravenkovému systému zaměstnanecký paušál, který místo účelového příspěvku na stravování během pracovního dne přidá tuto částku osvobozenou od daně z příjmu přímo ke mzdě, a to bez jakéhokoliv omezení jejího využití. Realizace tohoto plánu by znamenala krok zpět ve snahách nabídnout zaměstnancům i zaměstnavatelům účelový nástroj, který v posledních letech zlepšuje motivaci k pravidelnosti ve stravování a tím i zdravějšímu životnímu stylu. Nepřinesl by přitom ve srovnání s dnešní digitální podobou stravenek zaměstnavatelům žádnou administrativní úlevu.

Stávající systém podpory stravování tak, jak je, funguje. Zaměstnavatelé si mohou vybrat, zda ho využijí nebo ne. Stále se jedná o nejoblíbenější a nejvyužívanější benefit. Pro zaměstnavatele a zaměstnance se jedná o nejoblíbenější a nejvyužívanější benefit. Bavme se tedy o dílčích úpravách systému, například o zpřesnění užívaní stravenek, ale neměňme systém jako takový. 

Dlouhodobou snahou společností podnikajících na poli zaměstnaneckých benefitů, do kterého patří i stravenky, je zajistit v maximální možné míře jejich účelovost, tedy využití k tomu, k čemu jsou určeny. U stravenek a firemních kantýn to znamená zajistit prostředky na jídlo během pracovní pauzy. Průzkumy z posledních let ukazují, že vliv tohoto účelového příspěvku na pravidelnost stravování je značný. Zaměstnanci s těmito prostředky si zajdou na oběd mnohem častěji, a to až třikrát (např. průzkum PPM Factum pro Unii zaměstnavatelských svazů z dubna 2018).

Výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů, Vít Jásek, k tomu uvádí: „Když dá firma zaměstnanci stravenky, tak mu tím vlastně každý den říká: Zajdi si na oběd. Dej si přes poledne pauzu a pořádně se najez. Pokud bychom tento jasně účelový nástroj nahradili hotovostí, zaměstnanci by už za pár dnů vůbec nevěděli, že nějaký příspěvek na stravování dostávají a postupně by na obědy přestávali chodit.“

Stravenky se dnes běžně nabízejí ve formě platebních karet, která se opakovaně dobíjí, a to bez potřeby velké administrace. A i díky digitalizaci je kontrola účelovosti, tedy kontrola toho, co lze za stravenku pořídit, stále efektivnější a snazší – v mnoha případech již zcela automatická. Díky tomu lze pak stravenkami platit výhradně za potraviny, k čemuž je tento typ benefitu vytvořen a přímo určen. 

Návrh paní ministryně, tak jak byl prezentován do médií, tento účelový a sociálně-zdravotní aspekt příspěvku na stravování zcela ruší. Finanční prostředky nabízí bezúčelně, v důsledku čehož tento nově navrhovaný systém ztratí veškeré pozitivní vlivy na trh práce a v konečném důsledku i na státní rozpočet (vliv na strukturu spotřeby, nižší nezaměstnanost, nižší nemocnost, atraktivita zaměstnání vůči tzv. švarcsystému). 

„Výsledky hovoří jasně, jídlo v podobě firemní kantýny či stravenek je motivačním nástrojem a drtivá většina zaměstnanců s těmito benefity si dopřeje kvalitnější jídlo. Efekt se pak ukazuje na zdraví, psychické pohodě i ve vztazích na pracovišti. Odejít na oběd mimo pracovní prostředí znamená vrátit se s lepší náladou a energií,“ komentuje problematiku Christopher Wanjek, autor studie Food at Work.

Cílem by měl být spokojený zaměstnanec, který je aktivně motivován k zdravému životnímu stylu, k němuž pravidelné stravovaní určitě patří. Protože jen spokojený zaměstnanec je pro zaměstnavatele tím správným „nástrojem“ k efektivnímu a dynamickému chodu každé firmy a pro stát nejdůležitějším zdrojem daňových příjmů. 

Účelovost a provázanost využívání stravenek, ať již papírových nebo elektronických, s pořízením oběda nebo stravování v době pracovní směny podporuje také Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Zdeněk Tomíček, pověřený řízením AMSP ČR vystoupil nedávno v diskusi u kulatého stolu, která se věnovala budoucnosti zaměstnaneckého stravování a stravenek a tlumočil zde stanovisko asociace, která dlouhodobě podporuje omezení využití stravenek pouze k účelům stravování: „Dokud nebudeme znát přesný návrh ministerstva financí a tím sledovaný záměr, tak je velmi složité se k danému tématu detailně vyjádřit. Návrh známe pouze z médií a čekáme tedy, že budeme pozváni k širší diskuzi na dané téma. Účelovost propojení příspěvku je pro nás nadále prioritou. “, uvedl Tomíček za asociaci, která dnes zastupuje zájmy největšího sdružení podnikatelů v gastroslužbách – platformy „Moje restaurace“.

Účelová podpora stravování úspěšně funguje ve většině evropských zemí a sami společnosti, které podnikají v oblasti zaměstnaneckých benefitů a vydávání stravenek již desítky let, uvítají jakoukoli konstruktivní debatu u jednacího stolu, která povede ke zlepšení systému zajišťujícího zdravé stravovací návyky zaměstnanců v České republice. Také je třeba neopomínat, že podporou stravování jsou kromě stravenek i firemní kantýny, a pokud nabídneme místo podpory obojího neúčelovou dávku, vybudovaný a fungující systém ztratí smysl a postupně dojde k jeho likvidaci.