Akustická průmyslová kamera Fluke ii900

Chcete vidět, co neslyšíte? Najděte rychle úniky stlačeného vzduchu, plynů
nebo podtlaku – neviditelné zloděje energie 

Věděli jste, že stlačený vzduch může představovat až 40 % nákladů na elektrickou energií? Úniky v systémech stlačeného vzduchu, rozvodů plynů a podtlakových systémech tak negativně ovlivňují jak provozuschopnost výroby, tak konečný hospodářský výsledek firmy. Vyhledávání úniků v systémech se stlačeným vzduchem, plynem nebo podtlakem bylo dosud časově náročné a obtížné. Díky akustické průmyslové kameře Fluke ii900 může tým údržby během několika minut rychle lokalizovat únik stlačeného vzduchu, plynu nebo podtlaku. 

Ruční akustická průmyslová kamera Fluke ii900, vybavená soustavou mikrofonů zajišťujících široké zorné pole, umožňuje pracovníkům údržby rychle a přesně zjišťovat místa úniků vzduchu, plynů a podtlaku v systémech stlačeného vzduchu, a to i v hlučných prostředích. Nová technologie SoundSight™, speciálně navržená pro hlučné výrobní provozy, je jednoduše pochopitelná a snadno implementovatelná. Na 7″ dotykovém displeji LCD se s vizuálním obrazem překrývá obraz zpracovaný technologií SoundMap™, a rychle tak lze zjistit místo úniku. 

Během několika hodin dokáže tým provést kontrolu celého závodu – a to vše i během provozní špičky. Jednoduché intuitivní rozhraní totiž umožňuje technikům izolovat frekvenci úniku vzduchu odfiltrováním silného hluku na pozadí. Snímky je pak možné ukládat a exportovat pro potřeby vytváření zpráv. 

Úniky vzduchu mohou podniky stát dle typu provozu přes statisíce korun v investičních nákladech na koupi zbytečných kompresorů a pak v provozních nákladech na jejich údržbu. Nejvyšším nákladem je pak účet za elektřinu pro jejich provoz. Nyní už úniky vzduchu nemusí zůstat bez povšimnutí.

Díky akustické kameře Fluke ii900 se lze rychle a jednoduše rozhodnout o opravách úniků vzduchu potřebných k zajištění efektivního provozu a snížení nákladů na energie. S minimálním zaškolením se mohou technici údržby pustit do kontroly úniků vzduchu při svých obvyklých postupech údržby, a to bez časového omezení. Jde o intuitivní, snadno použitelný přístroj, který dokáže izolovat frekvenci úniků tlaku nebo podtlaku, a to i ve velmi hlučných průmyslových provozech.

Místo úniku se zjišťuje určením směru, ze kterého zvuk přichází na základě časových posunů, ke kterým dochází při průchodu zvuku přes soustavu mikrofonů. Pomocí komplexní soustavy mikrofonů je možné snadno zkontrolovat velkou oblast a odhalit úniky i z větší vzdálenosti. Na reálném záběru se pak barevně vyznačí místo úniku.

Nové možnosti Fluke ii900 pro detekci místa úniků vzduchu, plynů a podtlaku:

  • Využijte své kompresory dle jejich možností – odsunete náklady na instalaci dalšího kompresoru na později
  • Zajistíte si potřebný tlak vzduchu pro pneumatická zařízení
  • Snížíte výdaje na energii
  • Zkrátíte dobu hledání a zjišťování úniků
  • Zvýšíte spolehlivost výrobní linky
  • Zařadíte detekci úniků do stávajících postupů údržby
  • Vyškolení týmu proběhne během několika minut
  • Můžete se rozhodovat o opravách přímo na místě

Další informace o nové akustické průmyslové kameře Fluke ii900 najdete zde:
https://www.fluke.com/cs-cz/produkt/prumyslove-zobrazovani/sonic-industrial-imager-ii900 

O společnosti Fluke

Společnost Fluke, založená v roce 1948, je významný světový výrobce kompaktních profesionálních elektronických měřicích přístrojů. Zákazníky společnosti Fluke jsou technici, konstruktéři, elektrikáři a metrologové, kteří instalují, vyhledávají poruchy a spravují průmyslové elektrické a elektronické vybavení nebo kalibrační procesy. 

Fluke je registrovaná obchodní známka společnosti Fluke ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Uvedené názvy existujících společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Další informace naleznete na webu společnosti Fluke.

Sledujte společnost Fluke na síti Facebook (www.facebook.com/flukeczsk).