V ČR je počet žáků na učitele skoro dvojnásobný oproti Rakousku

Ze statistik vyplývá, že počet žáků je v ČR nadprůměrný, a to i ve srovnání se Slovenskem. Viz přiložená mapa. Abychom se v tomto parametru dostali na evropský průměr, bylo by nutné zaměstnat mnohem více učitelů než nyní… Vysoký počet žáků na učitele je jednou z příčin, proč jsou čeští učitelé přetížení a proč jsou značně ohroženi syndromem vyhoření.

pupil-teacher-ratio.jpg

Více informací (včetně srovnání se Slovenskem, které vymezuje nižší počet dětí ve třídách ZŠ i MŠ už v legislativě, než jaký je v České republice) naleznete zde:

https://www.pedagogicka-komora.cz/2019/08/pocty-zaku-prvniho-stupne-na-ucitele.html

Původní zdroj: https://jakubmarian.com/pupil-teacher-ratio-in-primary-education-by-country-in-europe/