S novou bezplatnou službou Telemedicína se mohou klienti AXA kdykoliv poradit s lékařem na telefonu

Skupina AXA Česká republika a Slovensko pro své klienty otevírá novou možnost neomezeně telefonicky konzultovat svůj aktuální zdravotní stav či zdravotní problém svých blízkých. AXA rozšířila svou zdravotní asistenci o bezplatnou službu Telemedicína, kterou mohou bezplatně využívat také uživatelé aplikace AXA Health Keeper.

Současní i noví klienti skupiny AXA Česká republika a Slovensko s platnou smlouvou rizikového životního pojištění mohou využívat novou bezplatnou asistenční službu Telemedicína. Ta je nejen klientům, ale i registrovaným uživatelům aplikace AXA Health Keeper dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků, a to i ze zahraničí.

V případě, že se u klienta či jeho rodinného příslušníka objeví zdravotní problém, má možnost se kdykoliv a zcela zdarma telefonicky obrátit na asistenční linku Telemedicína. Asistenční společnost pak na základě příznaků popsaných po telefonu doporučí vhodného lékaře, kterého telefonicky spojí s pojištěným. Lékař s pojištěným zkonzultuje jeho problém a vydá konkrétní doporučení či návrh na další postup.

„Chceme být pro naše klienty partnery na každodenní bázi, proto věříme, že tato nová bezplatná služba pro ně bude užitečná. Občas si můžeme zapomenout vzít antibiotika a potřebujeme poradit, jak dál pokračovat v medikaci, jindy se například babičce přitíží a nevíme, jak situaci řešit. Jedná se o situace, se kterými se může setkat každý z nás, a jistě bychom rychlou radu odborníka na telefonu ocenili. Zejména uprostřed noci nebo ve státní svátek,“ říká Ondřej Vích, Digital strategy leader skupiny AXA Česká republika a Slovensko.

Služba Telemedicína v žádném případě nenahrazuje službu rychlé lékařské pomoci, a není tedy určená pro řešení závažných stavů, které mohou ohrozit život, jako je například silné krvácení nebo kolapsové stavy, nebo má jen velmi omezené možnosti v situacích, kdy je pro doporučení léčby nutné fyzické vyšetření, rentgen apod., typicky například u zlomenin. Ze zákonných důvodů asistenční služba nemůže poskytnout léky na předpis.

„Ve vážných případech je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc nebo volat záchrannou službu. Telemedicína řeší spíše situace z běžného života, u kterých si nejsme jisti, zda stojí za návštěvu lékaře, nebo kdy je z různých důvodů obtížné jej navštívit osobně. Odborník na telefonu pomocí vhodně formulovaných otázek doporučí volajícímu další postup,“ dodává Ondřej Vích.

Službu Telemedicína mohou využít všechny pojištěné osoby uvedené na pojistné smlouvě o životním pojištění včetně jejich rodinných příslušníků, kteří s pojištěným žijí ve společné domácnosti, zejména děti, manžel a manželka či partner nebo rodiče. Na službu mají klienti nárok bez jakýchkoli dodatků a úprav. Podmínky služby Telemedicína jsou uvedené ve veřejném příslibu, který je k dispozici na webové stránce axa.cz.

Služba Telemedicína je současně zdarma dostupná také všem uživatelům aplikace AXA Health Keeper bez ohledu na to, zda jsou klienty pojišťovny, či ne. Podmínky služby jsou uvedeny přímo v aplikaci v sekci „Vaše výhody“, dostupné po registraci a přihlášení. 

AXA Health Keeper je nová preventivní a edukativní platforma, jejímž cílem je motivovat širokou veřejnost k tomu, aby začala více přemýšlet o svém zdraví. Kombinuje užitečné funkce, které uživatele společně podporují na cestě za zdravějším životním stylem. Kromě možnosti připojení chytrých hodinek a fit náramků různých značek pro měření sportovních výkonů nabízí také zdravotní testy, osobní výzvy nebo tipy pro zdravější život. To vše na jednom místě na www.axahealthkeeper.cz.

O SKUPINĚ AXA

Skupina AXA je světovým lídrem v oblasti pojištění a správy majetku. Více než 171 000 zaměstnanců pečuje o 105 milionů klientů v 63 zemích celého světa. V Mezinárodních standardech účetního výkaznictví (IFRS) byly výnosy skupiny za rok 2018 oceněny na částku 102,9 miliard EUR, podkladové výnosy na 6,2 miliard EUR. K 31. prosinci 2018 spravovala skupina AXA aktiva ve výši 1 424 miliardy EUR.
Akcie AXA jsou registrovány na hlavním trhu burzy Euronext Paris pod symbolem CS (ISN FR 0000120628 – Bloomberg: CS FP – Reuters: AXAF.PA). Ve formě ADS (American Depositary Share) jsou akcie AXA kótovány na platformě OTCQX pod symbolem AXAHY.
Skupina AXA je zahrnuta do nejvýznamnějších mezinárodních indexů SRI, jako jsou Dow Jones Sustainability Index (DJSI) a FTSE4GOOD. Je zakládajícím členem Finanční iniciativy OSN (UNEP FI), Principů udržitelného pojištění OSN (PSI) a signatářem Zásad odpovědných investic OSN.
Skupina AXA v České republice a na Slovensku poskytuje produkty a služby v oblasti životního a neživotního pojištění, důchodového zabezpečení a investičních podílových fondů. Má 1,5 milionů klientů, 523 zaměstnanců a spravuje aktiva ve výši 5,3 miliardy eur.
Tato tisková zpráva a informace byla zveřejněna společností AXA podle článku L. 451-1-2 francouzského Peněžního a finančního zákoníku a články 222-1 a násl. Obecná nařízení pro finančníky společnosti Autorité des marchés jsou k dispozici na internetových stránkách skupiny AXA (www.axa.com).

TATO TISKOVÁ ZPRÁVA JE K DISPOZICI I NA WEBOVÝCH STRÁNÁCH WWW.AXA.CZ

 

 

Označeno tagem