Vylučování společnosti Huawei z tendrů brzdí rozvoj digitální infrastruktury

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) včera zastavil správní řízení, ve kterém se společnost Huawei Technologies (Czech) s.r.o. domáhala přezkoumání podmínek veřejné zakázky „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice,“ kterou v březnu vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví. ÚOHS tak nakonec nevydá usnesení ohledně námitek Huawei proti zadávacím podmínkám. Důvodem pro zastavení správního řízení je skutečnost, že ministerstvo zdravotnictví mezi tím 21. 8. 2019 výběrové řízení zrušilo. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek tak mohlo učinit, pokud v průběhu tendru nastaly „důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických.“

Společnost Huawei se v květnu tohoto roku obrátila na ÚOHS s námitkami proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky. Podle názoru společnosti Huawei zadavatel porušil všechny zákonné zásady zadávacího řízení, tedy zásadu transparentnosti, zásadu přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace, a vytvořil tak bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže.

„Ministerstvo zdravotnictví stanovilo podle našeho názoru neopodstatněnou a diskriminační zadávací podmínku, která vedla k vyloučení možnosti nabídnout technické a programové prostředky  Huawei,“ uvádí Pavel Košek, tiskový mluvčí společnosti Huawei. „Jakékoliv omezení plnění v souvislosti s kybernetickou bezpečností, které v zadávacích podmínkách zmiňoval zadavatel, musí být prokazatelné a řádně odůvodněné, což ve výše uvedeném případě nebylo. Jak ukazuje dosavadní zkušenost s veřejnými zakázkami, ve kterých zadavatelé uplatnili diskriminační zadávací podmínky, proti kterým se společnost Huawei ohrazuje u ÚOHS, aplikace takových podmínek ze strany zadavatelů vede k rušení tendrů a tedy ke zpoždění v budování digitální infrastruktury v České republice,“ dodává Pavel Košek. 

Kybernetická bezpečnost je ze své podstaty technickou záležitostí a společnost Huawei se staví proti politizaci témat kybernetické bezpečnosti. Huawei je pro zavedení nástrojů verifikace, které budou založeny na faktech a jednotných standardech. Takovými nástroji je potom možné efektivně čelit výzvám v oblasti kybernetické bezpečnosti. V posledních třech dekádách společnost Huawei zajišťovala služby pro celkem 3 miliardy lidí, včetně zákazníků v České republice. Huawei disponuje uceleným systémem síťové bezpečnosti a neposkvrněnou historií v oblasti bezpečnosti. Společnost Huawei také pozitivně přispěla k  ekonomické prosperitě ČR a rozvoji v digitální oblasti. Dodavatelský řetězec se v telekomunikačním průmyslu vyznačuje vysokou mírou mezinárodního propojení. Zákaz směřovaný vůči jedné zemi nebo konkrétnímu dodavateli neučiní sítě bezpečnějšími. Povede to jen k omezení konkurence a výraznému zvýšení nákladů, které v konečném důsledku dopadají a negativně ovlivňují koncové spotřebitele.

O společnosti Huawei 

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům. 

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 180 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky www.huawei.com nebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei