I když je zapojení do ekosystémů pro pojišťovny lákavé, jen málo z nich může uspět, zjistila studie Accenture

Přední pojišťovny aktuálně touží po vytváření podnikatelských ekosystémů, propojení produktů a služeb do partnerských celků, nebo se k nim chtějí přidat, aby podnítily růst v rámci disrupce svého odvětví. Ale jen několik z nich má v současné době tak dobrou pozici, aby mohly jako partneři uspět, zjistila nová zpráva společnosti Accenture.

Na základě studie provedené mezi více než 1 250 vedoucími představiteli firem včetně 106 výkonných pracovníků v oblasti pojišťovnictví, zpráva ‘Insurers: Go All-In On Ecosystems’ (Pojišťovny, vrhněte se do ekosystémů) od Accenture Strategy zjistila, že většina (84 %) vedoucích pracovníků pojišťoven uznává, že ekosystémy jsou pro jejich obchodní strategii důležité a více než polovina (54 %) aktivně hledá příležitosti pro vytvoření ekosystémů a vstupu do nich. Nicméně navzdory nadšení a touze konkurovat v rámci ekosystémů pojišťovnám chybí ty správné schopnosti, kultura a technologie, které jim umožní příležitosti ekosystému plně využívat.

Zpráva zjistila, že méně než 5 % pojistitelů je „mistry ekosystému“ – tj. mají ty správné vlastnosti, které mohou způsobit disrupci v oboru a kteří budou moci řídit co nejvíce ekosystémů. To řadí odvětví pojišťovnictví na předposlední příčku mezi dvanácti odvětvími, které byly analyzovány z hlediska počtu ovládnutých ekosystémů.

Zpráva dále uvádí, že i když pojišťovny mohou nabídnout některé důležité vlastnosti, které jsou v rámci ekosystémů hodnotné – včetně bezkonkurenční hloubky a rozsahu dat a dlouhodobých zákaznických vztahů – zaostávají za firmami v jiných sektorech, co se týče jejich strategie ekosystému, kultury, inovací a přijímání technologií.

„Pojišťovny se musejí rozhodnout, zda chtějí být disruptory nebo jen pasivním účastníkem disrupce,“ prohlásil Michael Lyman, ředitel Accenture Strategy v Severní Americe a globální pojišťovací praxe. „Zakládání předních ekosystémů na trhu nebo připojení se k nim pojišťovnám umožní vlnu disrupce řídit místo toho, aby se jí nechali jen unášet. To však vyžaduje pečlivé sebehodnocení jejich schopností důležitých pro ekosystém a identifikaci nedostatků, které jim brání stát se účinnými partnery ekosystému.“

Povzbudivé je, že si drtivá většina (97 %) dotazovaných pojišťoven myslí, že má to, co je potřeba, aby se staly atraktivním partnerem ekosystému. Dalším krokem, který pokrokově smýšlející pojišťovny musejí udělat, je vyvinout jasnou strategii ekosystému, která buď transformuje stávající hodnotový řetězec pojišťovny nebo provede jeho kompletní disrupci, což zlepší její konkurenceschopnost. Ze zprávy vyplývá, aby se pojistitelé mohli stát efektivním hráčem ekosystému, musejí pečlivě zhodnotit svou připravenost a odstranit kulturní, technologické a jiné nedostatky. Zvolení správných a důvěryhodných partnerů, kteří jim mohou pomoci dosahovat úspory z rozsahu a dovedností bude zásadní, uvádí zpráva.

Pojišťovny budou též muset klást důraz na bezpečnost svých partnerů ekosystému. Každoroční výzkum společnosti Accenture Technology Vision Insurance 2019 zjistil, že pouze čtvrtina (26 %) pojišťoven si je jista, že jejich partneři ekosystému pracují tak jako oni na zlepšení bezpečnosti a odolnosti. Neschopnost soustředit se na bezpečnost by mohla vytvořit nová rizika a snížit hodnotu účasti v ekosystémech.

„Ekosystémy nabízejí nový způsob konkurence a pojišťovny jsou na začátku své cesty k vypracování strategie ekosystému,“ říká Jiří Sobola, Managing Director Accenture ČR pro oblast pojišťovnictví. „V této oblasti je třeba odvést ještě velké množství práce. Pojišťovny tuto výzvu uznávají a vidí, že potenciál změny hodnotového řetězce pojištění je značný. Přijetí koncepce ´otevřeného pojišťovnictví´ prostřednictvím přístupu založeného na platformě bude vyžadovat nové formy spolupráce v oblasti pojišťovnictví i mimo ni, které umějí sdílet data a zkušenosti pro vytváření nových služeb, které řeší potřeby zákazníků. Pojišťovny by se neměly bát, měly by převzít iniciativu a tyto platformy přijímat.“

O společnosti Accenture

Accenture je globální společnost poskytující široké spektrum odborných služeb a řešení v oblasti strategických, konzultačních, digitálních a technologických služeb. Díky kombinaci jedinečných zkušeností a obsáhlých znalostí napříč více než 40 průmyslovými odvětvími s rozsáhlým výzkumem nejúspěšnějších světových firem, Accenture dokáže řešit propojení byznysu a technologií s cílem pomoci klientům zvýšit jejich výkon a vytvořit udržitelnou hodnotu pro jejich akcionáře. Inovativní služby společnosti Accenture zajišťuje více než 482 000 zaměstnanců ve více než 120 zemích. Navštivte naše stránky www.accenture.com.