Cenu Stanton Chase za týmovou rozmanitost získala česká manažerka Renata Mrázová

P r a h a, 18. října 2019 – Cenu za týmovou rozmanitost, tzv. Diversity Award, převzala v Obecním domě česká manažerka Renata Mrázová, v současné době ředitelka globální skupiny Home Credit odpovědná za lidské zdroje. Významné ocenění každoročně předává Mickey Matthews, světový šéf mezinárodní společnosti Stanton Chase, jež se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů (executive search).

Rozmanitost (angl. termín diversity) je koncept, který ve firmách nebo jiných organizacích umožňuje vytvořit rovné podmínky lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, jako je například pohlaví, věk, původ, kultura, hendikep nebo třeba sexuální orientace.

„Rozmanitost především spojuji se zákazníky: firmy nabízejí své produkty nebo služby zákazníkům, kteří jsou každý jiný. Pokud firmy nevytvoří týmy z rozmanitých lidí, samy se připravují o možnost dlouhodobě nabízet tu nejlepší zákaznickou zkušenost,“ říká Renata Mrázová.

„Diverzita týmů je v současnosti mimořádně důležitá, zvyšuje stabilitu firem a srovnává příležitosti pro všechny,“ říká Jozef Papp, managing partner pražské kanceláře Stanton Chase.

Skvělou zkušeností pro každého, kdo chce porozumět konceptu rozmanitosti, je podle Renaty Mrázové pracovní nebo životní zkušenost z jiné země. Kdo žil a pracoval v zahraničí, potýkal se s jinou kulturou a mentalitou. Jako příklad uvádí Renata Mrázová Nizozemsko, jehož systém umožňuje ženám skvěle kombinovat starost o rodinu a kariéru – díky tomu 70 % tamních žen pracuje na částečný úvazek.

Renata Mrázová přiznává, že se sama několikrát v kariéře cítila znevýhodněna, a proto je jí koncept týmové rozmanitosti vlastní. „Ptala jsem se: je to skutečně prostředí, nebo je to jen moje nastavení mysli, co vytváří nějakou překážku?“ vzpomíná. „Obvykle je to kombinace obojího. Ženám proto radím, aby si nejdříve ‚nastavily mysl‘, byly sebevědomé, uvědomovaly si své cíle a pak za nimi šly. Věřte si, a pokud víte, co chcete, jděte za tím, i když to může být komplikované. A nesnažte se být vždy perfektní, kouzlo úspěchu je často v nedokonalosti.“

Oceněná česká manažerka Renata Mrázová považuje za nejdůležitější součást firemní kultury respekt. Podle ní jsou nejúspěšnější ty firmy, které vytvářejí kulturu respektu, vědomí, že lidé jsou odlišní: jsou to firmy, kde jsou lidé ochotni si vzájemně naslouchat a podporovat se. „V kultuře respektu se nebojíte s ostatními sdílet svoje nápady a to posouvá celou organizaci kupředu,“ dodává.

Renata Mrázová je též autorkou knihy o slavných Češkách Velké ženy z malé země. Publikace, kterou napsala v době šestiměsíční pracovní přestávky, tzv. sabatiklu, představuje příběhy žen, které svým průkopnictvím a odvahou vybočily z davu i ze zvyklostí a svým myšlením a činy předběhly dobu i hranice. Kniha obsahuje 33 inspirativních příběhů zajímavých žen.

POZNÁMKY PRO REDAKTORY

Home Credit N.V. (HCNV) je holdingová společnost zastřešující globální technologickou platformu, která centrálně řídí strategii, IT, rizika, produkty spotřebitelského financování pod značkou Home Credit v devíti zemích. HCNV obsloužil již více než 124 milionů zákazníků. Jeho distribuce zahrnuje
453 539 prodejních míst a bankomatů. Celková aktiva dosáhla k 30. červnu 2019 výše 25,6 miliardy eur. Více informací najdete na www.homecredit.net.

Stanton Chase je přední celosvětová firma specializovaná na vyhledávání vedoucích pracovníků (executive search). Byla založena v roce 1990 a v současnosti má 75 kanceláří ve 45 zemích všech kontinentů. Pražská kancelář Stanton Chase byla založena v roce 2009 a za dobu své existence poskytla služby přes 250 klientům při vyhledávání špičkových specialistů a řídících pracovníků primárně v oblastech informačních technologií a služeb, financí, průmyslu, spotřebitelských produktů, logistiky a farmacie. Diversity Award je ocenění, jež Stanton Chase uděluje jednotlivcům, kteří se významně zasloužili o prosazování konceptu diverzity.