Elektřina domácnostem mírně podraží, odborníci radí fixaci cen na jeden až tři roky

Praha, 31. 10. 2019 – Elektrická energie bude pro domácnosti zdražovat i v roce 2020, ale pouze mírným tempem. Shodli se na tom zástupci MPO a dodavatelů energetických společností na včerejší panelové diskuzi, kterou pořádal nezávislý srovnávací portál Ušetřeno.cz. Konkurenční boj
o zákazníka dodavatelům nedovoluje promítat růst cen silové elektřiny do cen pro koncového spotřebitele. Těm energetičtí experti doporučují volit produkty s fixací cen elektřiny na jeden až tři roky.

Překotné zdražování nás nečeká

Odborníci, kteří vystoupili na včerejší panelové diskuzi portálu Ušetřeno.cz, společně uklidňují české domácnosti, že v krátkodobém horizontu rozhodně není třeba obávat se výrazného růstu cen energií. Rizikem však podle nich zůstává dlouhodobější vývoj na energetickém trhu.

„Otázkou je, jak citelně se do cen promítne vývoj v Německu po roce 2022, kdy dojde k uzavření jaderných elektráren, a následně po roce 2038, kdy budou odstaveny uhelné elektrárny,“ řekl René Neděla, náměstek MPO pro energetiku. 

Na cenu elektřiny mají dodavatelé pouze částečný vliv, neboť její první část reguluje stát a je pro všechny stejná. Ve skutečnosti je tedy cena elektřiny pro koncového spotřebitele zhruba o polovinu nižší. Podle Jana Sýkory, ředitele prodeje a marketingu v MND, dosáhne nárůst cen elektřiny maximálně 6 %. „Zákazníci by si také měli uvědomit, že zdražování například o 15 % pro ně na faktuře znamená navýšení nanejvýš o 5 až 6 %. U plynu žádné výkyvy nepředpokládáme. Na Blízkém východě sice proběhlo několik turbulencí, ale světové zásoby plynu jsou na dobré úrovni.“ 

Podle Jan Zápotočného, člena představenstva E.ON Energie, nelze zcela vyloučit nárůst státem regulovaných cen, které určuje Energetický regulační úřad (ERÚ). „Kvůli obnovitelným zdrojům může dojít ke zvýšení nákladů na distribuční síť,“ uvedl s tím, že politické tlaky budou tento růst mírnit. Jak bude regulovaná část ceny vypadat v příštím roce, bude jasné již koncem listopadu, kdy ERÚ vydá nové cenové rozhodnutí na rok 2020.

Rostoucí ceny bude tlumit konkurenční boj na dodavatelském trhu s energiemi. „Za poslední tři roky došlo ke dvojnásobnému růstu na velkoobchodních trzích, což se však do cen pro koncové zákazníky promítá pozvolna. S ohledem na konkurenci tak žádný z dodavatelů neprovedl razantní zvýšení cen energií,“ poznamenal Michal Kulig, ředitel Yello Energy.

Jiří Matoušek, marketingový ředitel firmy Centropol, očekává, že cena elektřiny může mírně růst vlivem postupného uzavírání uhelných elektráren. „Měli bychom zákazníky o situaci obecně informovat a více jim vysvětlovat složení ceny. Věřím, že i na rostoucím trhu budou šetřit, proto jim my, dodavatelé, vycházíme vstříc a zavádíme pro ně nejrůznější příspěvky, například na pořízení nových kotlů, na instalaci tepelných čerpadel či na servisní prohlídky kotlů na tuhá paliva.“ 

Fixace cen elektřiny má smysl, ale pouze na pár let

Dodavatelé se také shodli na tom, že spotřebitelé mohou ušetřit zafixováním cen elektřiny. Z tohoto důvodu jim často nabízejí některé příspěvky a zvýhodněné asistenční služby. 

Jak uvedl energetický analytik portálu Ušetřeno.cz, Tomáš Suchý, domácnosti mohou změnou dodavatele ušetřit u elektřiny v průměru 1 850 Kč, u plynu pak 4 680 Kč. „Mnoho domácností i nadále zůstává u standardního produktu jednoho ze tří dominantních dodavatelů, i když tyto produkty patří k těm dražším na trhu. Určitě se tedy vyplatí srovnat si občas všechny nabídky.“ Proto podle něj není vhodné uzavírat smlouvu s fixací na dobu delší než 1 až 3 roky. „Ostatně poctivý dodavatel energie vám smlouvu na více než 3 roky ani nenabídne,“ varuje Suchý. 

Jeho slova doplnil Jan Zápotočný: „U většiny našich zákazníků ke zdražení nedochází, protože mají fixované produkty na tři roky. Součástí takové smlouvy je například servis kotle.“ Jan Matoušek pak doporučil fixaci cen na dva roky, a to u elektřiny i plynu. Jeho názor sdílí také Michal Kulig, podle kterého je optimální ceny zafixovat na dva až tři roky.

René Neděla se zafixováním cen elektřiny souhlasí, nicméně délka fixace by neměla přesáhnout 3 roky. Ministerstvo plánuje dobu fixace omezit zákonem. 

Podobně to vnímá i Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE), i když upozorňuje na nástrahy fixovaných produktů: „V situaci, kdy se očekává spíše růst velkoobchodních cen elektřiny, je fixace tarifu rozumným postupem. Dodavatelé to již registrují na vyšším zájmu zákazníků o fixovaný produkt. Ještě před podpisem nové smlouvy na dobu určitou, která vás zbaví na 1 až 3 roky (podle volby produktu) volnosti změny dodavatele, je dobré se poohlédnout, zda případná změna dodavatele nesníží vaši cenu za elektrickou energii.“

Většina obchodníků s elektřinou či s plynem se dokonce dobrovolně zavázala k tomu, že produkty na více než 36 měsíců svým zákazníkům prodávat nebude. Tento závazek energetické společnosti stvrdily podpisem v Deklaraci, která má zajistit ochranu zákazníka před praktikami energetických šmejdů. Jak se shodli všichni zúčastnění, Deklarace, přestože současný trh značně kultivuje, sama o sobě nestačí. Zásadní změny musí přinést chystaná novela Energetického zákona, která by měla začít platit začátkem příštího roku

Ušetřeno.cz je největší nezávislý online srovnávač poskytovatelů služeb pro domácnosti v ČR. Nabízí bezplatné srovnání produktů více než 100 společností z energetiky, telekomunikací, financí a pojištění. Současně zákazníkům pomáhá se sjednáváním smluv od začátku až do konce. Společnost Ušetřeno.cz působí na trhu od roku 2010 a jejích služeb dosud využilo přes 3,5 milionu klientů. Ti s různými dodavateli uzavřeli přes 159 tisíc smluv a změnou dodavatele energií ušetřili bezmála 300 milionů korun. Portál Ušetřeno.cz přináší ve svém online Magazínu novinky z různých oborů a také užitečné tipy, jak snížit rodinné výdaje.