Duševní zdraví i uprchlická krize. Středoškoláci budou na konferenci v Táboře hledat jejich řešení

Evropský parlament mládeže v ČR pořádá v Uherském Hradišti svou 8. Regionální výběrovou konferenci.

O víkendu od 22. do 24. listopadu Uherské Hradiště přivítá na 150 studentů tuzemských i zahraničních středních a vysokých škol, aby spolu diskutovali o aktuálních evropských i světových problémech a našli na ně řešení. Studentská organizace Evropský parlament mládeže v ČR zde totiž pořádá svou 8. Regionální výběrovou konferenci. Kromě zajímavých debat, které povedou, budou středoškoláci mít v rámci zasedání možnost si prohloubit své znalosti o fungování evropských institucí a také si procvičit a zlepšit své jazykové schopnosti – komunikace během této akce totiž probíhá výhradně v angličtině.

„Uherské Hradiště nás zaujalo svou krásou, ale také historií. Ačkoli bylo v minulosti hradebním městem, dnes je to kulturní centrum Slovácka. Stejně tak je naším cílem, aby každý z účastníků konference dokázal strhnout některou ze svých zdí, rozvíjel se a rostl,“ přibližují hlavní organizátorky zasedání Alžběta Vítková a Hana Vicherková.

Konference se zúčastní celkem 70 českých středoškoláků, které doplní desítka zahraničních studentů. Účastníci budou rozděleni do skupin (komisí),ve kterých budou prodiskutovávat jednotlivá témata, zastřešená mottem zasedání „Tearing down the walls of obliviousness, exploring the new“ („Boření zdí zapomenutí, objevování nového“). Mimo jiné se tak bude mluvit například o problému obchodování s lidmi nebo kyber hrozbách souvisejících se zavedením nové 5G sítě. 

Samotný program se skládá z několika hlavních bodů. Členové komisí se poznávají a utužují při teambuildingových aktivitách, na které navazuje samotná práce v komisích. Během ní každá skupina vede debatu o svém přiděleném tématu s cílem najít jeho zásadní problémy a představit jejich řešení v závěrečné rezoluci. Tu pak prezentuje ostatním komisím poslední den na Valném shromáždění, kde o rezolucích všech 80 středoškoláků společně diskutuje a hlasuje.

Konference však nemá jen akademický charakter, její součástí je i bohatý doprovodný program. Ten zahrnuje např. Eurovillage, tedy večer, během kterého mohou účastníci ochutnat pokrmy a nápoje z různých evropských zemí, nebo panelovou debatu zabývající se mimoškolním vzděláváním. Té se zúčastní Bohumil Kartous z EDUin, Mikuláš Misterka z České středoškolské unie, Alena Andrlová Fiedlerová z ústavu jazyka českého a teorie komunikace Univerzity Karlovy a George Podzimek, zastupující klub Rotary International.

„Koncept našich konferencí je nastaven tak, aby mladým lidem umožňoval rozvíjet svou osobnost skrze platformu, kde mají možnost svobodně a bezpečně vyjadřovat své názory a diskutovat je s vrstevníky z různých zemí a prostředí,“ vysvětluje předseda organizace Viktor Karlíček. „Každé zasedání je pečlivě připraveno tak, aby se každý účastník setkat s vyváženou kombinací akademických znalostí, měkkých a jazykových dovedností a poznávání jiných kultur. Zároveň se navazují nová, dlouholetá přátelství a postupem času získávají v organizaci mladí lidé zkušenosti mimo jiné z oblasti organizačních dovedností nebo vedení týmu,“ dodává.

Na přípravě zasedání se podílí tým 40 převážně zahraničních facilitátorů z řad vysokoškoláků, mezi něž patří samotní organizátoři, vedoucí komisí, členové mediálního týmu, již zajišťují dokumentaci celé akce, a porota, která na konci konference vybere nejlepší účastníky. Ti pak budou mít možnost reprezentovat Českou republiku na zasedání v zahraničí.

O Evropském parlamentu mládeže v ČR

Evropský parlament mládeže v ČR, spadající pod EYP, vznikl roku 1998. Na území České republiky organizuje celkem tři typy zasedání: dvě třídenní Regionální výběrové konference, z nichž jsou vybíráni účastníci Národní výběrové konference; Národní výběrovou konferenci, což je čtyřdenní zasedání, na kterém porota vybírá nejlepší účastníky, kteří mohou následně reprezentovat ČR na zahraničních konferencích; a Evropské fórum, letní sedmidenní zasedání otevřené až stovce účastníků ze všech členských zemí EYP. Cílem těchto konferencí je rozvíjet u středoškolských studentů schopnost diskutovat, vyjádřit svůj názor a logicky argumentovat. Zároveň je kladen důraz na vzájemné porozumění a týmovou spolupráci.