Role softwaru jako služby v zabezpečení sítí

20.11. 2019, Praha – V oblasti zabezpečení sítí se stále častěji prosazují řešení na bázi cloudu. Když se zamyslíme nad souvisejícími okolnostmi, není těžké pochopit, proč tomu tak je.

Kybernetická bezpečnost je dnes stále diskutovanějším tématem, což společnosti vede k drastickým a okamžitým opatřením často reagujícím na podmínky, které se mohou během několika málo měsíců změnit. V souvislosti s rozmachem v Big Datech se stále populárnějším trendem ukazuje být software jako služba (SaaS). 

Výsledkem je výše zmíněné pojetí cloudového zabezpečení sítí, které má společnostem poskytovat nezbytnou flexibilitu a kapacitu pro ochranu jejich dat a majetku bez ohledu na to, jaké výzvy před nimi stojí.

To platí zejména pro malé a středně velké firmy, které kvůli nedostatku času, finančních prostředků a schopností často mívají problém zajistit adekvátní ochranu svých sítí. A když se k tomu všemu přidají cloudová infrastruktura a aplikace, jen málokterá společnost je schopna svá data a sítě chránit opravdu účinně.

Řešení v podobě softwaru jako služby se osvědčuje jako strategie, která IT týmům umožňuje udržovat bezpečnostní opatření v souladu s nejnovějším vývojem a moderními technologiemi a současně drží v šachu vytrvalé a stále důmyslnější kybernetické útoky.

Pokročilá ochrana před hrozbami

Není překvapivé, že mezi nejzranitelnější cíle kybernetických útoků včetně těch, které využívají umělou inteligenci, patří malé a středně velké firmy s omezenými finančními zdroji. Stejně závažné, ne-li horší, ztráty však kybernetická kriminalita může způsobit i větším společnostem. Výhody, které software jako služba přináší v boji se současnými hrozbami, tak ocení společnosti všech velikostí.

Vzhledem k rozmachu Big Dat a umělé inteligence je přechod na cloud nezbytný pro všechny společnosti, a to zejména pro ty malé až středně velké. Ruku v ruce s tím je životně důležité přejít od tradičních bezpečnostních opatření k řešení poskytujícímu ochranu před hrozbami, které s sebou přinášejí Big Data a umělá inteligence. 

Takovým řešením je stále oblíbenější pokročilá ochrana před hrozbami (ATP), která nabízí monitoring a zabezpečení sítí v reálném čase a dokáže hrozby izolovat ještě předtím, než začnou škodit. Efektivní strategií je také cloudový sandboxing umožňující přizpůsobení obranných mechanismů individuálním požadavkům. Stručně řečeno, firmy nemohou čekat na to, až na existující hrozbu bude reagovat další aktualizace jejich firewallu nebo antivirového programu. A právě zde se software jako služba prosazuje jako přirozená zbraň, která připraveným společnostem pomáhá vítězit v boji s kybernetickou kriminalitou.

Převezměte kontrolu tím, že ji svěříte odborníkům

Kde je poptávka, je i nabídka. Malé a středně velké společnosti si tak při zavádění své obranné strategie mohou vybírat z řady různých spojenců.

Na pomoc v boji se síťovými hrozbami podnikům i poskytovatelům řízených služeb přichází stále rostoucí počet firem, které se zabývají cloudovou analytikou.

Klíčovým pojmem je „kontrola“. V dnešní době, kdy neustále stoupá důmyslnost kybernetických hrozeb, nestačí sedět s rukama v klíně a doufat, že vše vyřeší další upgrade firewallu. Současnost vyžaduje řešení SaaS, jako např. ATP a sandboxing, která dokáží reagovat v reálném čase a sama se přizpůsobovat technologickému vývoji, aby držela krok s malwarem.

Kontrola pomocí takových řešení na uživatele navíc neklade žádné velké časové ani finanční nároky. Řešení pro vizuální cloudovou analytiku a reporting fungují diskrétně v cloudu, poskytují komplexní přehled o hrozbách a umožňují srovnávání dat. Pracovníci IT poté mohou dle vlastního uvážení čerpat z příslušných statistik a dat a pomocí nich následně přijímat relevantní opatření proti zjištěným hrozbám.

Hloubková analytika poskytuje přesné informace o útocích, kterým byla síť vystavena, a uživatelům firewallů ATP a USG umožňuje zvolit vhodná opatření a svou organizaci lépe chránit před kybernetickými hrozbami. 

Příprava na budoucnost

Otázkou pro malé a středně velké společnosti není to, jestli využívat cloudová řešení pro zabezpečení sítí, ale to, jakému poskytovateli svěřit svou důvěru. Vzhledem k objemu dat, se kterým dnes pracuje každá společnost, je téměř vždy lepší se spoléhat na externí specializovanou firmu, která dokáže zajistit řádnou ochranu před kybernetickými hrozbami. 

Služby takových firem se nejenže vyvíjejí v souladu s tím, jak se mění hrozby, ale také dokáží reagovat na rostoucí nároky a expanzi vaší společnosti. Další velkou výhodou řešení SaaS je jeho přizpůsobitelnost aktuálním potřebám, což pro vás znamená úsporu času i nákladů. Důvěryhodný partner se za vás postará nejen o připravenost řešení SaaS na budoucnost, ale také o interní efektivitu a řízení rizik.

A otázky efektivity, kybernetické bezpečnosti a připravenosti na budoucnost musí nutně zajímat všechny malé a středně velké organizace bez ohledu na dobu jejich existence. Vstupujeme do světa podnikání, ve kterém klíčovou roli hrají data. 

Pokud chcete kybernetické hrozby udržet pod kontrolou a současně využívat to nejlepší, co cloud nabízí a ještě nabídne, spolupráce s renomovaným partnerem může být tím nejzodpovědnějším krokem, který uděláte.

O společnosti Zyxel Communications

Společnost Zyxel Communications připojuje lidi k internetu již 30 let, vždy s důrazem na inovace a zákazníka. Díky schopnosti adaptovat a inovovat síťové technologie patříme mezi leadery v oblasti konektivity pro telekomunikační společnosti, poskytovatele služeb, organizace i domácí uživatele.

Vytváříme sítě budoucnosti, čímž pomáháme využívat potenciál a plnit potřeby moderních pracovišť. Pomáháme lidem v práci i při hraní. 

3 500 partnerů v ČR a SR

100 milionů zařízení propojujících svět

700 000 organizací, které fungují chytřeji díky produktům Zyxel

Působnost na 150 trzích celého světa

Zyxel, Your Networking Ally.

Petr Koudelka, Senior Sales Engineer ve společnosti Zyxel Communications Czech