Daň z příjmu neplatí víc než polovina firem

Od roku 2012 sice klesá podíl společností, které v Česku do státní kasy neodvádějí žádnou daň z příjmů, přesto se stále jedná o každou druhou firmu. Naopak roste podíl firem, které daně platí. Za posledních sedm let se jejich podíl zvýšil o více než 9procentních bodů z 40,47 % v roce 2012 na 49,71 % v roce 2018. Ukázala to nejnovější analýza poradenské společnosti Bisnode, která v ČR disponuje nejrozsáhlejší databází finančních výkazů.

Do analýzy Bisnode vstoupily všechny společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, které v letech 2012 až 2018 zveřejnily své finanční výkazy. V období 2012 až 2015 se jedná zhruba o vzorek více než 170 000 subjektů, za rok 2016 o necelých 160 000, v roce 2017 o 147 000 firem a za uplynulý rok bylo do analýzy zahrnuto přes 100 000 společností. „Zhruba 60 % tuzemských společností nepublikuje své finanční výkazy, tudíž nemohly být do analýzy zahrnuty,“ vysvětlila analytička Bisnode Petra Štěpánová.

„V České republice od roku 2012 klesá podíl společností, které neplatí daň z příjmu. Za posledních sedm let jejich podíl snížil o 9,2procentních bodů z 59,5 % v roce 2012 na 50,3 % v roce 2018. Nic nebo do sto tisíc korun v roce 2018 zaplatily více než tři čtvrtiny společností, přesně 76,7 %, což je o 6procentních bodů víc než v roce 2012, zhodnotila průzkum analytička Bisnode Petra Štěpánová. „Současně roste podíl subjektů, které daně odvádí. Zatímco v roce 2012 to bylo podle dostupných dat 40,5 % firem, v roce 2018 již 49,7 procent. Daň z příjmu do sta tisíc korun odvádí necelých 27 % ze sledovaného vzorku. Sto tisíc až jeden milion korun platí přes 15 % společností a milion až deset milionů na dani z příjmu do státního rozpočtu odvede 6,5 % subjektů,“ dodala Petra Štěpánová s tím, že rostoucí podíl společností, které odvádí daně z příjmu právnických osob souvisí s dynamickým vývojem tuzemské ekonomiky, stejně jako zpřísňujícími se podmínkami jako je například EET nebo kontrolního hlášení DPH.

Daně z příjmu společností s ručením omezeným a akciových společností

Daň z běžné činnosti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<= 0 102 392 107 191 102 225 94 831 81 416 74 436 50 580
0 – 100 000 39 913 43 329 45 896 46 638 41 351 39 177 26 578
100 000 – 1 000 000 21 414 22 287 24 641 26 296 23 445 22 841 15 556
1 000 000 – 10 000 000 7 241 7 670 8 841 9 738 9 239 9 581 6 583
10 000 000 – 100 000 000 951 1 083 1 252 1 377 1 452 1 465 1 171
> 100 000 000 96 93 104 112 121 125 114
Celkem 172 007 181 653 182 959 178 992 157 024 147 625 100 582

 

Daň z běžné činnosti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<= 0 59,53 % 59,01 % 55,87 % 52,98 % 51,85 % 50,42 % 50,29 %
0 – 100 000 23,20 % 23,85 % 25,09 % 26,06 % 26,33 % 26,54 % 26,42 %
100 000 – 1 000 000 12,45 % 12,27 % 13,47 % 14,69 % 14,93 % 15,47 % 15,47 %
1 000 000 – 10 000 000 4,21 % 4,22 % 4,83 % 5,44 % 5,88 % 6,49 % 6,54 %
10 000 000 – 100 000 000 0,55 % 0,60 % 0,68 % 0,77 % 0,92 % 0,99 % 1,16 %
> 100 000 000 0,06 % 0,05 % 0,06 % 0,06 % 0,08 % 0,08 % 0,11 %

Data k 16. 12. 2019

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode