Spor o vydávání eNeschopenek nesmí z pacientů dělat rukojmí, říká senátor Malý.

Praha 30. prosince 2019 – tisková zpráva – Nad rámec nejistoty spojené se startem eNeschopenek se v posledních týdnech objevují informace o tom, že praktičtí lékaři budou bojkovat dosavadní praxi, kdy vystavují neschopenku za ambulantní specialisty. Důvodem má být administrativní zátěž, za kterou nedostávají zaplaceno. „Když neschopenku pacientovi z nějakého důvodu nevystaví ambulantní specialista a pak mu ji odmítne vystavit také praktik, z pacienta se stává rukojmí v politickém boji. Není to k němu fér,“ říká lékařský náměstek FNHK, senátor a člen Senátního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

„Od 1. 1. 2020 nesmí žádný praktický lékař vystavit neschopenku, pokud sám nestanovil diagnózu a sám daného pacienta neléčí,“ napsal MUDr. Cyril Mucha ve své protestní výzvě, která vyšla v odborném časopise pro všeobecné lékaře Practicus. Ve výzvě nabádá ke striktnímu dodržování zákona, který říká, že neschopenky vystavuje lékař kromě pohotovosti a záchranky ve své odbornosti a na základě ošetření. To znamená, že by neschopenky měli vystavovat také specialisté. V praxi však specialisté často posílají pacienty pro neschopenky k praktikům. „Jakkoli celkem rozumím snaze praktických lékařů vyvázat se nyní u příležitosti změny v systému neschopenek z práce, za kterou nejsou zaplaceni, nemohu souhlasit se způsobem, jakým chtějí svého cíle dosáhnout. Snadno může docházet k situacím, kdy bude pacient, místo aby se doma léčil, běhat z ordinace do ordinace a zase zpátky ve snaze získat doklad o pracovní neschopnosti,“ konstatuje prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 

Protestní výzva MUDr. Muchy tvrdí, že pacientům by mělo stačit do ordinace specialisty pouze zavolat a specialista neschopenku vystaví elektronicky. Papírová kopie se k pacientovi dostane dodatečně. „Považuji to za alibismus. Myslím, že většina pacientů o této možnosti zatím vůbec neví a nikdy to takto nedělali. V praxi si dokážu velice dobře představit pacienta, kterého specialista pošle pro neschopenku k praktikovi, ten ho odmítne a pacient pak vůbec neví, co si má počít,“ komentuje prof. Malý. „Před několika týdny jsem se s dotazem, jak má pacient reagovat na situaci, kdy nedostane neschopenku,  obrátil na Ministerstvo práce. Odpověď jsem bohužel zatím neobdržel,“ dodává prof. Malý. 

Podle prof. Malého by bylo lepší, kdyby praktičtí lékaři nebyli ve svém protestu takto tvrdí a jako prioritu vnímali především zájem pacienta. „O celé věci je potřeba jednat a najít kompromis, který bude fér nejen k lékařům, ale také pacientům. Tento typ protestu na pacienty podle mého soudu zapomíná. Namísto protestů bych ocenil věcnou diskuzi dotčených stran. Řešení se určitě dá dobrat smírnou, diplomatickou cestou,“ uzavírá prof. Malý. 

Povinnosti vystavovat e-neschopenky vstupuje v platnost 1. ledna 2020. Na mnoha místech včetně Fakultní nemocnice Hradec Králové běžel projekt v testovacím režimu. Ostrá verze softwaru bude k dispozici až od 1. ledna. Ve FNHK proběhlo několik školení, aby lékařští specialisté uměli e-neschopenky vystavovat. V režimu dočasné pracovní neschopnosti je v Česku běžně okolo 200 tisíc lidí.